Läs den officiella beskrivningen

Naturvetenskapliga fakulteten grundades 1920 som den femte fakulteten för Karlsuniversitetet. Den har för närvarande 29 avdelningar, 3 museer och en stor botanisk trädgård där studieavdelningen och vissa elevernas anläggningar finns.

Fakulteten är numera akademiskt och organisatoriskt uppdelad i fyra sektioner: biologisk, geografisk, geologisk och kemisk. Förutom dessa sektioner har fakulteten flera specialister, undervisnings- och forskningscentra, bland annat tvärvetenskapliga institutioner som institutet för miljöstudier. Alla delar av fakulteten är aktiva i både undervisning och forskning.

Vetenskapliga fakultetens huvuduppgift är att skapa högkvalificerade experter inom biologi, kemi, geografi, geologi och inom andra tvärvetenskapliga områden. Dess vetenskapliga och forskningsinsats syftar till att lösa viktiga problem som rör utvecklingen av det mänskliga samhället. Några av de prioriterade långsiktiga ämnena är människors hälsa, undersökningen av funktionen och förutsägelsen av utvecklingen av ekosystem och biosfären samt utvecklingen av miljövänliga material utifrån utnyttjandet av förnybara resurser.

Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder tre utbildningsnivåer, kandidatexamen, master och doktorsexamen. Alla kandidatexamen och masterprogrammen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska övningar i laboratorier, och vissa kurser kombinerar naturvetenskapliga studier med lärarutbildning på ett valt område. Kandidatkurser är introduktioner till djupare studier som följer i masterprogrammen. Magisterexamen utbildar experter för vetenskapliga och forskningsinstitut, statliga karriärer, industrin och den privata sektorn. Kandidater från masters kurser med lärarutbildningselementet är kvalificerade att undervisa i gymnasiet och gymnasiet. Doktorandprogram utbildar högt specialiserad personal för vetenskap och forskningsverksamhet.

Programmen undervisas på:
  • Engelska

Skolan erbjuder också:

PhD

Charles University Faculty of Science

Denna gren är studien av de biologiska funktionerna hos djur och mänskliga organismer. Genom att använda breda möjligheter till moderna experimentella metoder för molekyl ... [+]

Denna gren är studien av de biologiska funktionerna hos djur och mänskliga organismer. Genom att använda breda möjligheter till moderna experimentella metoder för molekylärbiologi, kemi, fysik och vissa speciella fysiologiska tekniker studeras cell-, organ- och organismer.

Beskrivning av verifierings- och utvärderingskriterier

Entréprovet är en enomgång i form av en intervju. På grundval av en skriftlig ansökan som lämnas in elektroniskt tillsammans med ansökan men senast den 19 maj 2019 kan dekanen tillåta att tentamen genomförs via informations- och kommunikationsteknik, men endast av allvarliga och dokumenterade skäl som hälsa eller studier utomlands.

Under tentamen ska kandidaten visa de tekniska och språkliga färdigheterna för att studera det angivna programmet, tillsammans med attribut som är nödvändiga för vetenskapligt arbete. Examinationen bedöms med högst 100 poäng, varav 30 poäng ges som en bonus för att ge en mer specifik uppfattning om studieinnehållet och det planerade avhandlingsarbetet i frivillig ansöknings bilaga, inklusive avhandlingens ämne, en kort notering, förväntad övervakningsavdelning och samtycke från en särskild handledare att övervaka sådant doktorandprojekt.... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Vetenskapsfilosofin undersöker principerna om rationell förståelse för att animera såväl som livlös natur. Den vetenskapliga kunskapen har periodspecifik karaktär som kän ... [+]

Vetenskapsfilosofin undersöker principerna om rationell förståelse för att animera såväl som livlös natur. Den vetenskapliga kunskapen har periodspecifik karaktär som kännetecknas av substantivparadigmet. Vetenskapens historia representerar sammanslagningen av vetenskapliga och andra kulturella influenser. Historisk utveckling av en viss vetenskaplig gren ger en specifik bild av ett paradigm som undersöks. "Filosofi och historia av vetenskap" är primärt tillgänglig för akademiker från fakulteten för vetenskap och filosofiska fakulteten; Inträdesbehov innebär innehav av MSc eller MA grad (Mgr).

Beskrivning av verifierings- och utvärderingskriterier

Entréprovet är en enomgång i form av en intervju. På grundval av en skriftlig ansökan som lämnas in elektroniskt tillsammans med ansökan men senast den 19 maj 2019 kan dekanen tillåta att tentamen genomförs via informations- och kommunikationsteknik, men endast av allvarliga och dokumenterade skäl som hälsa eller studier utomlands.... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Allmänna frågeställningar i geografi som ett doktorandprogram är ett försök att hitta de berörande / intersected ämnen som länkar de tidigare doktorandstudierna. Faktum ä ... [+]

Allmänna frågeställningar i geografi som ett doktorandprogram är ett försök att hitta de berörande / intersected ämnen som länkar de tidigare doktorandstudierna. Faktum är att en snabb utveckling av geografiska områden under det senaste halvt seklet har lett till deras exceptionella differentiering, medan den gemensamma nämnaren för de enskilda fälten försvagades.

Stärkandet av ömsesidiga kopplingar mellan enskilda områden inom geografi utgör en viktig uppgift både för vidareutveckling av geografi som vetenskap och uppfyllande av samhällets akuta behov. Detta förknippas med det faktum att det nuvarande landskapet, som fokus för geografisk studie, genomgår stora förändringar både på lokal och regional nivå, såväl som på statens, kontinentala och globala nivåer. Forskningen är emellertid huvudsakligen materialiserad inom specialiserade discipliner. Till följd av detta blir en bristande sammankoppling av olika aspekter av viktiga frågor om forskningen om naturens och samhällets växelverkan och förstärkning av holistiska tillvägagångssätt för problemlösning.... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Analytisk kemi är en gren av naturvetenskap och bygger inte bara på alla kemiska discipliner utan även på fysik, biologi, informationsteori och ett antal tekniska discipl ... [+]

Analytisk kemi är en gren av naturvetenskap och bygger inte bara på alla kemiska discipliner utan även på fysik, biologi, informationsteori och ett antal tekniska discipliner. Den ger information om identitet, struktur och mängder av komponenter i naturliga och konstgjorda föremål och på deras fördelning i rymden och tiden. Den samarbetar med andra naturvetenskapliga områden för att söka relationer mellan substansens kemiska sammansättning och deras egenskaper. Det är en tillämpad tvärvetenskaplig vetenskap med ett antal återkopplingar som accentuerar lagarbete i lösningen av problem. Det krävs att man behärskar tillräcklig bakgrund i ett antal discipliner, såsom allmän och fysisk kemi, fysik, matematik, oorganisk och organisk kemi och biokemi, och naturligtvis en grundlig kunskap om teorin om analytisk kemi och moderna instrumentella analysmetoder . Med tanke på analytisk kemis experimentella karaktär spelas en viktig roll av praktiska färdigheter och manuell kompetens.... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Studenter som ingår i detta program är utbildade inom alla områden inom biokemi inklusive bioenergetik, enzymologi, molekylärbiologi, proteinkemi och struktur, immunokemi ... [+]

Livsprocessens kemi

Studenter som ingår i detta program är utbildade inom alla områden inom biokemi inklusive bioenergetik, enzymologi, molekylärbiologi, proteinkemi och struktur, immunokemi, xenobiochemistry (biokemi för främmande ämnen), kemiska och cellulära grundämnen i metaboliska reaktioner etc. Studenter som deltar i programmet är aktivt involverad i bidragsfinansierade forskningsprojekt vid Institutionen för biokemi vid Karakterhögskolan i Prag, Prags universitet och i samarbetslaboratorierna vid Vetenskapsakademin i Tjeckien samt i regionala och företagslaboratorier. Studierna i programmet avslutas med framgång efter att ha erhållit det engelska språkscertifikatet (utfärdat av oberoende organisationer) och efter godkänt doktorsexamen i biokemi och två andra ämnen (vanligtvis föreslagna av handledaren) och försvaret av doktorsavhandlingen En viktig del av denna är minst en publikation i en internationell peer-reviewed journal där kandidaten måste vara huvudförfattare.... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Post-graduate studie ämnet "Physical Geography" kopplar samman med magisterstudiet ämne med samma namn. I dess specialiseringar täcker forskarutbildningen hela spektret a ... [+]

Post-graduate studie ämnet "Physical Geography" kopplar samman med magisterstudiet ämne med samma namn. I dess specialiseringar omfattar forskarutbildningen hela spektret av fysisk geografi:

Det utvecklar individuella grundläggande vetenskapliga discipliner som studerar delsystem av landskapssfären: Geomorfologi och palaeogeografi i kvaternär, klimatologi och meteorologi, hydrologi, biogeografi, pedogeografi och geokemi.Det handlar om syntesen av den geografiska miljön, säkerställd av komplex fysisk geografi. Förutom relationerna mellan naturliga komponenter i den geografiska miljön täcker den också interaktioner mellan fysisk-geografiska och socioekonomiska områden.Beskrivning av verifierings- och utvärderingskriterier... [-]
Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Graduate Study organiseras av Institutionen för fysisk och makromolekylär kemi i samarbete med ett antal institut av Vetenskapsakademin i Tjeckien (Heyrovsky-institutet f ... [+]

Graduate Study organiseras av Institutionen för fysisk och makromolekylär kemi i samarbete med ett antal institut av Vetenskapsakademin i Tjeckien (Heyrovsky-institutet för fysisk kemi, Institutet för makromolekylär kemi, Institutet för kemiska processer etc.) och täcker nästan alla fält av fysisk kemi (inklusive biofysikalisk kemi och fysikalisk kemi av polymerer) och vissa ämnen inom kemisk fysik. På grund av institutionens interdisciplinära karaktär finns möjligheter till kombinerade doktorandstudier med biokemisk eller makromolekylär inriktning, trots att naturvetenskapliga fakulteten erbjuder separata forskarutbildningar både inom biokemi och makromolekylär kemi.

... [-]
Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Doktorandstudien ger en integrerad utbildning som gör det möjligt för sina utövare att utföra koncept- och forskningsverksamhet inom kemisk utbildningsområdet på grund av ... [+]

Programmet genomförs utan någon specialisering.

Doktorandstudien ger en integrerad utbildning som gör det möjligt för sina utövare att utföra koncept- och forskningsverksamhet inom kemisk utbildningsområdet på grund av deras höga erfarenhet. Deltagarna i doktorandstudien är redo för självständigt vetenskapligt, pedagogiskt och samordningsarbete inom detta område. Frivilligheterna kommer att kunna använda sina färdigheter på didaktiska arbetsplatser vid universitet och högskolor som förbereder kemilärare i forskningsinstituten för tjeckiska utbildningsministeriet som berör själva kemiska utbildningsproblematiken på arbetsplatser för institutioner och organisationer som är inriktade på doktorandutbildning i nationella och internationella institutioner och organisationer som är inriktade på statsövergripande eller internationell forskning inom kemisk eller vetenskaplig utbildning (Division of Chemical Education EuCheMS, European Science Education Research Association, Internationella organisationen för vetenskap och teknik, International Association of Associations for Science Education etc.).... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Graduate Study organiseras av Institutionen för fysisk och makromolekylär kemi i samarbete med Prags institut för makromolekylär kemi. Studieprogrammet har utarbetats av ... [+]

Graduate Study organiseras av Institutionen för fysisk och makromolekylär kemi i samarbete med Prags institut för makromolekylär kemi. Studieprogrammet har utarbetats av experter från naturvetenskapliga fakulteten, vetenskapsakademin och Prags institut för kemiteknik. Den täcker alla fält av makromolekylär kemi (inklusive biopolymerkemi och fysikalisk kemi av polymerer) och vissa discipliner av polymerfysik.

De aktuella ämnena som kan studeras experimentellt hos institutionen innefattar t.ex. (a) syntes av polymerer och studier i polymeriseringskinetik (t.ex. syntes av halvledande substituerade polyacetylener), b) associeringsprocesser i polymersystem (t.ex. , mikellisering av blockpolyelektrolyter i vattenhaltiga lösningar), (c) mekanisk nedbrytning och biologisk nedbrytningsprocesser i polymersystem, och (d) egenskaper hos halvledande polymermaterial.... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Tillämpad geologi med specialiseringar av geologi av mineralfyndigheter, ingenjörsgeologi, hydrogeologi, tillämpad geofysik, miljögeologi och geokemi är inriktad på studi ... [+]

Tillämpad geologi med specialiseringar av geologi av mineralfyndigheter, ingenjörsgeologi, hydrogeologi, tillämpad geofysik, miljögeologi och geokemi är inriktad på studier och användning av bergmiljön och dess skydd.

Ingenjörsgeologi

Ingenjörsgeologi tillämpar den geologiska kunskapen inom design och konstruktion inom alla byggnads-, gruv- och stadsplanering. Det är ett tvärvetenskapligt område mellan vetenskap och teknik. Med hjälp av tekniska eller ganska matematiska metoder används kunskapen från geologi vid analys av geodynamiska processer och interaktionen mellan berg- och byggnadsstrukturerna.

hydro~~POS=TRUNC

Hydrogeologi är ett vetenskapsområde som grundar sig på grundvatten, deras ursprung, förekomstförhållanden, rörelseregler, deras regimer, fysikaliska och kemiska egenskaper, deras interaktion med stenar, ytvatten och atmosfär. Hydrogeologi varierar mellan tillämpade geologiska grenar och har närmaste relation till ingenjörsgeologi. Modern hydrogeologi har karaktären av en gränsöverskridande vetenskaplig disciplin vid gränsen mellan geologi, hydraulik, hydrologi, kemi och flera tekniska discipliner (vattenhantering, civilingenjör, kemisk teknik för vattenbehandling etc.). En nödvändig metod för modern hydrogeologi är Utveckling och användning av matematiska modeller som simulerar naturliga processer samt artificiella ingrepp i vattenregimen både i mättade och omättade zoner. Innehållet i dagens hydrogeologi rör sig från att leta efter vattenresurser för att bestämma optimala förhållanden för deras utnyttjande och skydd. Hydrogeologi spelar en oföränderlig roll när det gäller skydd av levnadsmiljön, forskning och sanering av förorenade markar, bergarter och grundvatten.... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

En examen har allmän kunskap om det aktuella tillståndet för experimentell växtbiologi, vars fokus ligger i växtlivsfunktioner och strukturer, signal- och regleringsmekan ... [+]

Växtfysiologi studier väsentliga processer i växtorganismer behandlar inbördes relationer inom växtkroppen samt interaktioner med miljön. För närvarande omfattar det traditionella namnet "fysiologi" de facto komplexa studier av växtbiologi, inklusive genetiska, biokemiska och ekologiska problem. Det syftar till att belysa samstämmighet mellan struktur och funktion på nivån av hela organismen, organ, vävnader och celler. Den använder sig av metoderna för biokemi, molekylär och cellbiologi, anatomi och ekologi. Växtfysiologi bidrar till kunskapen om levande organismers allmänna biologi, inklusive biomedicinska aspekter.

Beskrivning av verifierings- och utvärderingskriterier... [-]
Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Programmet är öppet för studenter som avslutat forskarutbildningen (master, MSc., Mgr.) I biologi och önskar fortsätta sin professionella karriär inom zoologi. Deltagarna ... [+]

Programmet är öppet för studenter som avslutat forskarutbildningen (master, MSc., Mgr.) I biologi och önskar fortsätta sin professionella karriär inom zoologi. Deltagarna instrueras i begreppsmässiga, metodiska och tekniska frågor av särskilda zoologiska discipliner och utbildas i den praktiska utredningen av specifika vetenskapliga problem. Ph.D. Studien är centrerad med doktorsexamen Projekt vilken koncept och verklig prestation som i stor utsträckning utsätts för studentens personliga initiativ och färdigheter.

Ett brett spektrum av problem inom animalisk systematik, fylogenetik, ekologi och beteendebiologi kan studeras typiskt med en rutinmässig tillämpning av olika moderna metoder och metoder (molekylär fylogenetik och fylogenografi, histokemiska analyser, experimentell morfologi och evo-devo, kvantitativa beteendeanalyser, neuroetologi , akustisk biologi etc.) kombinerat med omfattande fältundersökning, jämförande studier och laboratorieanalyser. Nästan alla större grupper av djur är täckta, typiskt Acarina, Aranea, Psedoscorpionea, Mollusca, Heteroptera, Coleoptera, Diptera och flera andra grupper av insekter (inklusive fossiler) och alla större klatter av ryggradsdjur (inklusive fossiler) också. För aktuella exempel, se en lista över tidigare och nyligen genomförda projekt inom ramen för Ph.D. Program i Zoologi (på programmets webbsida: web.natur.cuni.cz/zoologie).... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Fältet för botanik omfattar alla växtorganismer, inklusive mykologi. Studenterna specialiserar sig speciellt på ett av följande områden: (i) systematik, distribution och ... [+]

Fältet för botanik omfattar alla växtorganismer, inklusive mykologi. Studenterna specialiserar sig speciellt på ett av följande områden: (i) systematik, distribution och ekologi av icke-vaskulära växter (inklusive svampar), (ii) biosystematik / experimentell taxonomi, mikroevolution, fylogenetika en fördelning av kärlväxter, eller växtekologi, vegetationsvetenskap och landskapsekologi (inklusive paleoecology). Studien omfattar utbildning i moderna metodologiska tillvägagångssätt, dataanalys och syntes, och betonar deltagande i det vetenskapliga samfundet, inklusive förmågan att presentera egna resultat. Arbeta på Ph.D. Projekt av studenten är kärnan i studien. Mer information finns på programmets styrkommittés webbplats (http://botany.natur.cuni.cz/cz/pgs/index.php).... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Disciplinen är inriktad på fysisk antropologi och humanbiologi, genetik, ekologi och etologi. Det handlar främst om ontogenetisk och fylogenetisk utveckling av människan, ... [+]

Disciplinen är inriktad på fysisk antropologi och humanbiologi, genetik, ekologi och etologi. Det handlar främst om ontogenetisk och fylogenetisk utveckling av människan, morfologisk variabilitet och utveckling av populationer, etnisk antropologi och etnologi, mänsklig tillväxt och dess sjukdomar, kroppssammansättning och näring, verkan av miljömässiga och sociala faktorer på människan, mänskligt beteende och med egenskaper hos olika nivåer av den biologiska organisationen och deras ärftlighet. Molekylär genetik innefattar analyser av olika humana receptorgener och genetiska polymorfier i variabla regioner av humana kromosomer. Tillämpade specialiteter omfattar rättsmedicinsk, funktionell, klinisk och industriell antropologi. Särskild position upptar skelett- och dentalantropologi.... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Demografi är den vetenskapliga undersökningen av mänsklig befolkningsdynamik. Det omfattar studier av befolkningens storlek, struktur och fördelning, och hur befolkningen ... [+]

Demografi är den vetenskapliga undersökningen av mänsklig befolkningsdynamik. Det omfattar studier av befolkningens storlek, struktur och fördelning, och hur befolkningen förändras över tiden på grund av födsel, dödsfall och migration inklusive relaterade händelser av äktenskap, skilsmässor och aborter. Relationerna mellan ekonomiska, sociala, kulturella och biologiska miljöer och befolkningsutveckling vad gäller orsaker och effekter (inklusive prognoser) är föremål för befolkningsstudier i bredare bemärkelse. Demografi sammanställer och analyserar data som är användbara för olika discipliner som handlar om mänskliga populationer som ekonomi, sociologi, socialmedicin, antropologi, historiografi, samhällsgeografi, ekologi etc. Resultatet av demografiska studier är viktigt för offentlig förvaltning, policyutformning, hälsovårdsorganisation , utbildningssystem, försäkringsbolag etc.... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Ekologi behandlar interaktioner mellan grupper av organismer som är relaterade till deras abiotiska miljö. Studien är generell, dvs inklusive alla grupper av taxonomiska ... [+]

Ekologi behandlar interaktioner mellan grupper av organismer som är relaterade till deras abiotiska miljö. Studien är generell, dvs inklusive alla grupper av taxonomiska enheter. Projekt med övervägande biotiska interaktioner prioriterar studier av abiotisk miljö: populationer och samhällsekologi, studie av ekosystem.

Beskrivning av verifierings- och utvärderingskriterier

Entréprovet är en enomgång i form av en intervju. På grundval av en skriftlig ansökan som lämnas in elektroniskt tillsammans med ansökan men senast den 19 maj 2019 kan dekanen tillåta att tentamen genomförs via informations- och kommunikationsteknik, men endast av allvarliga och dokumenterade skäl som hälsa eller studier utomlands.... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Geologiska vetenskaper med tonvikt på stratigrafisk och historisk geologi, strukturgeologi, paleobotany, zoo-paleontologi, mineralogi och kristallografi, geokemi, ekonomi ... [+]

Geologiska vetenskaper med tonvikt på stratigrafisk och historisk geologi, strukturgeologi, paleobotany, zoo-paleontologi, mineralogi och kristallografi, geokemi, ekonomisk geologi och mineralgeologins geologi och petrologi.

Stratigrafisk och historisk geologi

Följer studier av geologiska processer i jordens historia med tonvikt på organiska och oorganiska egenskaper. Den är anställd inom ett brett spektrum av geologiska vetenskaper (inklusive återuppbyggnaden av den geologiska miljön i det förflutna med konsekvenserna för de senaste). Disciplinen handlar om litostratigrafi, biostratigrafi och kronostratigrafi, särskilt i regionala studier och korrelation. Det använder metoder för fasanalys samt bassanalys i paleogeografisk rekonstruktion. Det gäller paleontologiska metoder för paleoekologi, ekostratigrafi och kvantitativ stratigrafi, klimatstratigrafi och händelsestratigrafi. Disciplinen använder geokronologiska metoder radiometrisk datering och behandlar stratigrafiska positionen av metamorfiska och magmatiska stenar. Det använder metoderna för detaljstudier av geologiska sektioner och behandlar undersökningen av kvaternära sediment.... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Kartografi, geoinformatik och fjärranalys är separata vetenskapsområden som involverar skapandet av hela klasser av lokaliseringskaraktär, kommunikationsinformation och e ... [+]

Kartografi, geoinformatik och fjärranalys är separata vetenskapsområden som involverar skapandet av hela klasser av lokaliseringskaraktär, kommunikationsinformation och erkännande modeller. Den vetenskapliga filialen innehåller allmän kartografi, teoretisk kartografi, kartografihistoria, kartografisk informatik och modellering, analyser och skapande av kartor och atlaser, kartografisk teknik, geografiska informationssystem och fjärranalys (RS).

Beskrivning av verifierings- och utvärderingskriterier

Entréprovet är en enomgång i form av en intervju. På grundval av en skriftlig ansökan som lämnas in elektroniskt tillsammans med ansökan men senast den 19 maj 2019 kan dekanen tillåta att tentamen genomförs via informations- och kommunikationsteknik, men endast av allvarliga och dokumenterade skäl som hälsa eller studier utomlands.... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
3 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Studier är inriktade på kunskapen om de biologiska processer som förekommer i mikroorganismerna på organisationsnivåer på molekylär, cellulär och ekosystemnivå. Kandidate ... [+]

Studier är inriktade på kunskapen om de biologiska processer som förekommer i mikroorganismerna på organisationsnivåer på molekylär, cellulär och ekosystemnivå. Kandidater utförs i färdigheter med oberoende forskning och vetenskapligt arbete inom mikrobiologi.

Beskrivning av verifierings- och utvärderingskriterier

Entréprovet är en enomgång i form av en intervju. På grundval av en skriftlig ansökan som lämnas in elektroniskt tillsammans med ansökan men senast den 19 maj 2019 kan dekanen tillåta att tentamen genomförs via informations- och kommunikationsteknik, men endast av allvarliga och dokumenterade skäl som hälsa eller studier utomlands.

Under tentamen ska kandidaten visa de tekniska och språkliga färdigheterna för att studera det angivna programmet, tillsammans med attribut som är nödvändiga för vetenskapligt arbete. Examinationen bedöms med högst 100 poäng, varav 30 poäng ges som en bonus för att ge en mer specifik uppfattning om studieinnehållet och det planerade avhandlingsarbetet i frivillig ansöknings bilaga, inklusive avhandlingens ämne, en kort notering, förväntad övervakningsavdelning och samtycke från en särskild handledare att övervaka sådant doktorandprojekt.... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Programmet speglar en allmänhetens efterfrågan att förstå och analysera mekanismer för negativa förändringar i miljön och hitta sätt att mildra dem. Huvudsyftet med studi ... [+]

Programmet speglar en allmänhetens efterfrågan att förstå och analysera mekanismer för negativa förändringar i miljön och hitta sätt att mildra dem.

Huvudsyftet med studien är en detaljerad analys av miljöns nuvarande tillstånd, identifiering av de viktigaste föroreningarna, deras dynamik, transportprocesser och omvandling bland de olika miljöfacken.

En viktig aspekt av studien är identifiering av biotiska och abiotiska processer, fenomen, arter och / eller deras grupper (och deras kombinationer) som genom medling av deras tillstånd, beteende eller en viss mekanism kan hjälpa till vid tidigt erkännande av oönskad störning av ett givet miljösystem (luft, vatten, jord, biota etc.).... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Examensarbetet organiseras av avdelningen för fysisk och makromolekylär kemi i samarbete med institutet för organisk kemi och biokemi vid vetenskapsakademin, som omfattar ... [+]

Examensarbetet organiseras av avdelningen för fysisk och makromolekylär kemi i samarbete med institutet för organisk kemi och biokemi vid vetenskapsakademin, som omfattar datakemi, kvantkemi och molekylär modellering. Studien är inriktad på biomakromolekyler (DNA och proteiner) och komplexa molekylära system. Följande projekt kan studeras:

struktur och dynamik hos par och oligomerer av DNA i marken och upphetsad elektronisk tillstånd,interaktion av DNA med proteiner och ligander,studie av icke-kovalenta interaktioner, särskilt de vanliga och oregelbundna vätebindningarna,strukturell bioinformatik,stabiliserande interaktioner i biomolekyler - peptider och proteiner och teoretiska modeller för proteinvikning,teoretisk studie av kemisk reaktivitet och katalys,fysikaliska och kemiska egenskaper hos molekylsiktar,utveckling av metoder för beskrivning av de statiska och dynamiska egenskaperna hos svagt bundna system,studie av kol nanostrukturer,interaktion av biologiskt relevanta joner med hydratiserade proteiner,struktur och dynamik av joner i lösningsmedel och vid gränssnitt,fysiska och kemiska processer på atmosfäriska aerosoler,Struktur, dynamik och funktion av RNA och DNA.... [-]
Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Ämnenna tillämpade specifika molekylära tillvägagångssätt i den detaljerade undersökningen av organismers ärftlighet och variabilitet, upptäckandet av de strukturella och ... [+]

Ämnenna tillämpade specifika molekylära tillvägagångssätt i den detaljerade undersökningen av organismers ärftlighet och variabilitet, upptäckandet av de strukturella och funktionella relationerna mellan informationsmakromolekyler (nukleinsyror och proteiner) som grund för existensen och manifestationen / uttrycket av levande materia på alla nivåer av organisationens komplexitet. Det handlar om generens struktur och funktion, biosyntesen av proteiner som genprodukter - genuttryck och dess reglering. Klassiska och molekylära biologiska tillvägagångssätt tillämpas på alla biologiska föremål i normala och patologiska tillstånd i syfte att upptäcka, förstå och ändamålsenligt modifiera mekanismerna i alla deras manifestationer, inklusive virusnivå och genterapi.... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Oorganisk kemi är en tvärvetenskaplig gren av kemi. De viktigaste forskningsanvisningarna är inriktade på "Materialkemi" och "Koordineringskemi". Båda orienteringarna ing ... [+]

Oorganisk kemi är en tvärvetenskaplig gren av kemi. De viktigaste forskningsanvisningarna är inriktade på "Materialkemi" och "Koordineringskemi". Båda orienteringarna ingår i följande karaktärisering av de erbjudna föreläsningarna, kurser och forskningsprojekt.

Oorganisk kemi - Materialkemi

Syntes av nya föreningar och material genom reaktionerna i lösningar och smälter, karakterisering av deras struktur (röntgenanalys, spektral, termisk och magnetisk egenskaper). Söka efter relationerna mellan struktur och egenskaper med uppmärksamhet på potentiella tillämpningar. Studie av möjliga fasövergångar.

Oorganisk kemi - Koordinering och bioinorganisk kemi

... [-]
Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Organisk kemi handlar om isolering, syntes och bestämning av strukturen hos organiska föreningar och med studier av sambandet mellan struktur och egenskaper hos organiska ... [+]

Organisk kemi handlar om isolering, syntes och bestämning av strukturen hos organiska föreningar och med studier av sambandet mellan struktur och egenskaper hos organiska ämnen med hjälp av fysiska och kemiska metoder.

Beskrivning av verifierings- och utvärderingskriterier

Entréprovet är en enomgång i form av en intervju. På grundval av en skriftlig ansökan som lämnas in elektroniskt tillsammans med ansökan men senast den 19 maj 2019 kan dekanen tillåta att tentamen genomförs via informations- och kommunikationsteknik, men endast av allvarliga och dokumenterade skäl som hälsa eller studier utomlands.

Under tentamen ska kandidaten visa de tekniska och språkliga färdigheterna för att studera det angivna programmet, tillsammans med attribut som är nödvändiga för vetenskapligt arbete. Examinationen bedöms med högst 100 poäng.... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

En specialist inom livets ursprung och utveckling. Studenten kommer att få en bred teoretisk och metodisk utbildning inriktad mot epistemologi och teori inom biovetenskap ... [+]

En specialist inom livets ursprung och utveckling. Studenten kommer att få en bred teoretisk och metodisk utbildning inriktad mot epistemologi och teori inom biovetenskaper. Denna fördjupning kompletteras av studentens speciella träning inom ett visst område av biologi. Därigenom kvalificerar hon / hon för arbetet inom ett brett spektrum av forskning, t.ex. teoretisk biologi, matematisk biologi och modellering, vetenskapshistoria och sist men inte minst, standard experimentell biologi.

Beskrivning av verifierings- och utvärderingskriterier

Entréprovet är en enomgång i form av en intervju. På grundval av en skriftlig ansökan som lämnas in elektroniskt tillsammans med ansökan men senast den 19 maj 2019 kan dekanen tillåta att tentamen genomförs via informations- och kommunikationsteknik, men endast av allvarliga och dokumenterade skäl som hälsa eller studier utomlands.... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Fältet riktar sig till lokala, regionala, makroregionala, kontinentala och globala problem med landskapssfären. Syftet är att studera utvecklingen av natur - sociogeograf ... [+]

Fältet riktar sig till lokala, regionala, makroregionala, kontinentala och globala problem med landskapssfären.

Syftet är att studera utvecklingen av natur - sociogeografisk interaktion på olika hierarkiska nivåer. Studien riktar sig också till regioner i Tjeckien och utlandet. Det ger vetenskaplig och chefsutbildning inriktad på:

regional utveckling, utveckling av en region och regionala system;Natur - Samhällsinteraktion, hållbar utveckling;resande och rekreation, orsaker, struktur, dynamik, konsekvenser;omvandling och utveckling av trafiksystem;geopolitiska förändringar, globalisering av problem och makroregionernas socioekonomiska och politiska utveckling.Beskrivning av verifierings- och utvärderingskriterier... [-]
Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Studiet är samhällets geografiska organisation och dess utveckling. Kurser som erbjuds är särskilt berörda av följande teman: analytisk och syntetisk utvärdering av avvec ... [+]

Studiet är samhällets geografiska organisation och dess utveckling. Kurser som erbjuds är särskilt berörda av följande teman: analytisk och syntetisk utvärdering av avvecklingssystemet och urbaniseringsprocessen; hierarkisk organisation av regioner; territoriell differentiering av sociala och ekonomiska fenomen och identifiering av deras konditioneringsfaktorer.

När det gäller den tillämpade dimensionen avser denna studie problem med regional utveckling, administrativ uppdelning och lokalisering av olika socioekonomiska fenomen. Särskild vikt är hänförlig till studien av samspelet mellan samhälle och dess miljö inklusive relaterade problem med social ekologi.

Ytterligare och mer specifika studiemöjligheter erbjuds i samband med teman från ett antal underdiscipliner av socioekonomisk geografi, såsom struktur och utveckling av migrationsförhållanden och deras motivation (befolkningsgeografi); markanvändning (jordbruksgeografi); lokaliseringsfaktorer (geografi av industrin) och hierarkisk differentiering av serviceanläggningar i centra (geografiska tjänster).... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

En specialist inom livets ursprung och utveckling. Studenten kommer att få en bred teoretisk och metodisk utbildning inriktad mot epistemologi och teori inom biovetenskap ... [+]

En specialist inom livets ursprung och utveckling. Studenten kommer att få en bred teoretisk och metodisk utbildning inriktad mot epistemologi och teori inom biovetenskaper. Denna fördjupning kompletteras av studentens speciella träning inom ett visst område av biologi. Därigenom kvalificerar hon / hon för arbetet inom ett brett spektrum av forskning, t.ex. teoretisk biologi, matematisk biologi och modellering, vetenskapshistoria och sist men inte minst, standard experimentell biologi.

Beskrivning av verifierings- och utvärderingskriterier

Entréprovet är en enomgång i form av en intervju. På grundval av en skriftlig ansökan som lämnas in elektroniskt tillsammans med ansökan men senast den 19 maj 2019 kan dekanen tillåta att tentamen genomförs via informations- och kommunikationsteknik, men endast av allvarliga och dokumenterade skäl som hälsa eller studier utomlands.... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Ämnenna tillämpade specifika molekylära tillvägagångssätt i den detaljerade undersökningen av organismers ärftlighet och variabilitet, upptäckandet av de strukturella och ... [+]

Ämnenna tillämpade specifika molekylära tillvägagångssätt i den detaljerade undersökningen av organismers ärftlighet och variabilitet, upptäckandet av de strukturella och funktionella relationerna mellan informationsmakromolekyler (nukleinsyror och proteiner) som grund för existensen och manifestationen / uttrycket av levande materia på alla nivåer av organisationens komplexitet. Det handlar om generens struktur och funktion, biosyntesen av proteiner som genprodukter - genuttryck och dess reglering.

Klassiska och molekylära biologiska tillvägagångssätt tillämpas på alla biologiska föremål i normala och patologiska tillstånd i syfte att upptäcka, förstå och ändamålsenligt modifiera mekanismerna i alla deras manifestationer, inklusive virusnivå och genterapi. Deras ämne av studier och metoder innebär att dessa discipliner påverkar praktiskt taget alla vetenskapliga och forskningsområdena biologi och biomedicin och påverkar medicinernas tillämpade sfärer (medfödda och infektionssjukdomar, vacciner, nya droger), jordbruk (transgena organismer och förbättringsväxter och djur), ekologi (förhållandet mellan organismer och miljön, kontroll av miljöföroreningar och icke-traditionell avfallshantering) och bioteknik baserade huvudsakligen på förfarandena för genteknik och genetisk manipulation.... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Charles University Faculty of Science

Alla doktorander studenter får ett statsgaranterat stipendium på 10.500, - tjeckiska kronor per månad i sitt första studieår; stipendiet ökar något (10.500, - ytterligare ... [+]

Välkommen till Prag, välkommen till naturvetenskapliga fakulteten!

Karriäruniversitetet tillhör de ledande forskningsinstituten i Tjeckien. Vi är stolta över vår rika historia och antalet berömda forskare som har arbetat här (inklusive nobelprisvinnarna Einstein och Heyrovsky). Medlemmarna i våra forskningsgrupper är författare eller medförfattare till hundratals publikationer i de mest prestigefyllda tidskrifterna, inklusive Natur och Vetenskap. Vill du bidra till nya upptäckter inom vetenskapen? Gå med i STARS-programmet!

prof. RNDr. Jiri Zima, CSC., Dean

Vad erbjuder vi inom STARS-programmet?

Alla doktorander får ett statsgaranterat stipendium på 10.500, - tjeckiska kronor per månad i sitt första studieår; stipendiet ökar något (10.500, - ytterligare 2.000, - när doktorsexamen framgångsrikt har passerat) under 4 år för vilken den beviljas. Förutom statsstipendiet kommer STARS-programmets studenter också att få STARS-stipendiet på minst 10 000 CZK per månad. STARS-stipendiet garanteras för en 4-årig studieperiod för de studenter som kommer att få betyget "A" (utmärkt) i en regelbunden utvärdering varje år.... [-]

Tjeckien prag
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
4 år
Campusstudier
Läs mer på svenska

Charles University in Prague

Study at Faculty of Science

Location address
Faculty of Science
Charles University in Prague
Albertov 6

Prague, prag, 128 43 CZ