Skolor & universitet i Göteborg, Sverige

De bästa skolorna & universiteten i Göteborg, Sverige 2018

Universitet och handelshögskolor i Göteborg. Hitta all information om de topprankade universiteten i Göteborg här, och kontakta dem direkt!

6 Resultat i Göteborg

Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Sverige Göteborg September 2018

Vid institutionen för tillämpad IT bedrivs utbildning och forskning inom informatik, lärande, kommunikation, och kognitionsvetenskap i nära samverkan med industri och offentlig sektor. Här utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av samhällets digitalisering, IT, samspelet mellan människor, och samspelet mellan människan och tekniken.Samspelet mellan människor och mellan människan och tekniken förenar miljöerna och med fokus p… [+] å användaren sätts design och tillämpning av informationsteknologi i sitt sammanhang gentemot människa, organisation och samhälle. Miljöerna har en nära samverkan med näringsliv, industri och offentlig sektor inom både forskning och utbildning. Institutionen finns på Lindholmen. [-]


School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg

Sverige Göteborg September 2018

Välkommen till Handelshögskolan vid Göteborgs universitet! Sverige och svenskt näringsliv har haft en stor internationell framgång under de senaste 100 åren. Ett par viktiga framgångsfaktorer inkluderar förståelse och respekt för andra kulturer och mänskliga sammanhang, vilket resulterar i insikten att det inte finns några generella lösningar på lokala problem. En särskild typ av ledarskap och ett unikt sätt att både kommersiella företag och ansvarstagande har utvecklats, v… [+] ilka båda har rönt internationell respekt. Forskning vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bidrar till att klargöra detta ledarskap och förhållningssätt till att ta ansvar och gör transport till studenter, morgondagens ledare, möjliga. "Title =" "/> Våra rötter finns i lokala företag, som har en internationell inriktning och erkänner vikten av högklassig forskning och utbildning - precis som var fallet när skolan grundades. Detta skapar unika samarbete och lägger grunden för framtida konkurrenskraft i Sverige. Vår verksamhet samarbete återspeglas också i skolans internationella arbete, som utvecklas i nära dialog med våra partner. När vi bildar strategiska partnerskap med ledande universitet i Kina och Indien, vi se till att vi gör det i områden där våra partnerföretag ökar sin närvaro. Den Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har satt höga mål. Vi strävar efter att utbilda internationellt attraktiva studenter som har antagit en ansvarsfull inställning till samhällsutvecklingen och för att utföra högsta kvalitet forskning som hjälper till att identifiera lösningar på komplexa globala problem. Förutsättningarna finns redan; några exempel är bredd av discipliner, motiverade och engagerade forskare, nära samverkan och ständig dialog med näringsliv och offentlig sektor, ambitiösa och kreativa studenter och ett internationellt fokus som har funnits i 85 år. [-]


University of Gothenburg: Faculty of Arts

Sverige Göteborg September 2018

Konsten ger insikt och förståelse - Konsthögskolan i Göteborg Vi ägnar oss åt forskning och utbildning med fokus på hur vi som människor relaterar till våra egna liv, för andra människor, till den obekanta och historiska. Våra ämnen, som religion, historia, filosofi och genusstudier, ger en bättre förståelse för både våra egna och andras kulturer. En alltmer globaliserad värld kräver också goda språkkunskaper. Vi erbjuder cirka 20 språk för att fördjupa sig i. Forskning inom kon… [+] sten kännetecknas av mångfald och bredd. Under de senaste åren har tre profiler utvecklats till starka forskningsmiljöer vid fakulteten: språkteknik, medeltida studier och kritiska kulturarvstudier. [-]


University of Gothenburg Department of Computer Science and Engineering

Sverige Göteborg September 2018

IT-universitetet är en gemensam organisation mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet för att stödja forskning, utbildning och samarbete inom IT och kommunikation (IKT). Nätverket fokuserar på tvärvetenskapliga projekt och uppgifter, som involverar flera avdelningar och fakulteter. Det finns också fokus på samarbete mellan akademi, industri och samhälle i IKT-relaterade frågor. Institutionen för datavetenskap och teknik delas mellan Chalmers och Göteborg… [+] s universitet och bedriver forskning och utbildning inom många områden: algoritmer, datarkitektur, datasäkerhet, distribuerade system, elektronikdesign, formella metoder, logik, nätverk, programvaruteknik, programvaruteknik, språkteknik och pålitliga datorsystem. Nästan 150 olika kurser vid några 20-gradsprogram på forskarutbildning och forskarutbildning.Forskning vid Institutionen för datavetenskap och teknikInstitutionen för datavetenskap och teknik bedriver omfattande, högkvalitativ, bredbaserad forskning, allt från grundforskning till direkta applikationer i samarbete med industrin. Forskningen vid institutionen ligger i framkant internationellt på flera områden. Olika aspekter av tillförlitlighet i utvecklingen av både programvara och hårdvara är ett vanligt tema i flera av avdelnings forskningsgrupper. Ett exempel är grundforskning om hur programmering av språk ska utformas så att det blir enklare att skriva felfria program. Ett annat exempel är en metod för att utveckla tillförlitlighet i de komplexa datorsystemen som är inbyggda i exempelvis flygplan. [-]


Leoron Professional Development Institute

Förenade arabemiraten Dubai London Amerikas förenta stater New York Sverige Jönköping Tyskland Munich Österrike Innsbruck Stuttgart Stockholm Turkiet Istanbul Spanien Barcelona Norge Oslo Frankfurt am Main Göteborg September 2018 + 16 fler

Första inblick i LEORON Bygger på stor erfarenhet inom tillverkningssektorn, som dess grundare utvecklades i Sverige under 90-talet globala expansion, LEORON utvecklats till en omfattande utbildning institut som erbjuder utbildning och utveckling lösningar i alla strategiska företagsfunktioner, inklusive corporate finance, HR, SCM, operationer och teknik.” Med strategisk fördelning av våra kontor på ledande platser, till exempel Dubai, Riyadh, Accra, Jönköping, London och… [+] Almaty, vårt team av experter ger cirka 500 kurser per år och ungefär 10000 yrkesverksamma är utrustade med lämplig utbildning och de senaste insikter i ett brett sortiment av industrier över hela EMEA-regionen. LEORON mission är att hjälpa våra kunder över hela världen att öka sin konkurrenskraft genom att förbättra kunskapsnivån för sina anställda, genom högsta kvalitet utbildning och utvecklingslösningar som levereras av oöverträffade globala experter och underlättas av de bästa utbilda chefer i branschen. Oavsett om våra kunder står inför svårigheter omorganisera sitt varumärke, utrusta sina anställda med en extra uppsättning färdigheter eller som syftar till att bedöma kompetens inom en befintlig struktur, är vår utvecklingsplanering en bra lösning. [-]


University of Gothenburg

Sverige Göteborg September 2018

Göteborgs universitet har cirka 38.000 studenter och 5.900 anställda. Det är en av de stora universiteten i norra Europa. Vi är också en av de mest populära universiteten i Sverige - Göteborgs universitet har flest sökande till många program och kurser. Universitetets ungefär 40 olika avdelningar täcka de flesta vetenskapliga discipliner, vilket gör den till en av Sveriges bredaste och mest omfattande lärosäten. I ett internationellt perspektiv är också Göteborgs unive… [+] rsitet ovanligt omfattande, med banbrytande forskning inom en rad dynamiska forskningsområden. Samarbete med Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samhället i stort och handeln och industrin har genomgående stärkts och intensifierats de senaste åren, liksom internationella kontakter och samarbetsprojekt med partners utomlands.&nbsp&nbsp Åtagit sig att en hållbar utveckling Göteborgs universitet var en av de första universiteten att underteckna Copernicus stadga för hållbar utveckling 1993. Universitetet åtagit därmed sig till en hållbar utveckling inom forskning, utbildning samt miljö förvaltning, dvs inköp, avfallshantering och kemikalier mm &nbsp&nbsp Centres of kompetens och forskning vid Göteborgs universitet Ett kompetenscentrum och forskning fungerar som en mötesplats för studenter och forskare samt representanter från de kommersiella, industriella och offentliga sektorn. Centres of kompetens och forskning är tvärvetenskaplig och kan omfatta flera akademiska ämnen, områden lärare och institutioner för högre utbildning. Syftet med dessa centra är att hantera områden och ämnen av intresse som av naturen spänner över flera akademiska discipliner. Det finns cirka 30 kompetenscentra och forskning vid Göteborgs universitet. Det finns också andra interaktion och grupper nätverk. [-]