Läs den officiella beskrivningen

INEAF, Europeiska institutet för skatterätt Det är en specialist handelshögskola Skatt juridisk utbildning ONLINEVems utbildningsverksamhet är inriktad på yrkesutövningen jag förlänga Vårt Katalog Utbildning fokuserar på områden revisor, handel, Fiscal och Labor och det syftar till att ge våra studenter med praktisk utbildning så att de, om de är studenter och yrkesverksamma att uppdatera sina kunskaper och uppfyller deras utbildningsbehov.

Vi anpassar undervisningen innehåll som utvecklats av vår lärare till nya kanaler för lärande (e-learning) .Våra utbildningsåtgärder är markerade med principerna om fullständighet och uppdatering, som utvecklats av utövare som ger yrkespraktik och verklighet erfarenhet.

Programmen undervisas på:
Spansk