University of California Santa Barbara

Introduktion

Det medelstora högskolan för teknik vid University of California Santa Barbara rankas konsekvent bland den översta nivån av ingenjörsskolor i världen. University of California Santa Barbara Engineering ger studenterna det direkta akademiska mentorskapet de behöver för att bygga en framgångsrik karriär och slutföra examensprogram i tid.

Vi är ett tvärvetenskapligt campus där en innovationskultur driver utvecklingen av både grundläggande vetenskap och tillämpad tekniklösningar, samtidigt som det tillför mervärde till ekonomin i vår region, vår stat och världen. University of California Santa Barbara Engineering har visat sig vara en av de mest framgångsrika miljöerna för offentlig-privat forskningspartnerskap i landet; de djupa, varierade och många förbindelser som skapats med industrin har resulterat i hundratals intellektuella egenskaper.

College of Engineering är att ge sina studenter en fast grund i vetenskapliga och matematiska grunder; erfarenhet av analys, syntes och design av tekniska system; och exponering för nuvarande ingenjörspraxis och avancerad teknikforskning och teknik. En anda av entreprenörskap inom utbildning, vetenskaplig aktivitet och deltagande i ingenjörspraxis infunderar University of California Santa Barbara 's College of Engineering.

Platser

  • 3106, Santa Barbara

Frågor