Jamaica

Ändra valuta

Grundläggande månatlig levnadskostnad

 • Hyr i delad lägenhet

  342
 • Andel av verktyg

  30
 • Internetabonnemang

  40
 • Lokal transport

  33

Prov livsstil kostnad

 • Snabbmatskombo

  7
 • Biobiljett

  10
 • Pint lokalt öl

  2

Om Jamaica

Studera i Jamaica