Keystone logo
New York University NYU Institute for the Study of the Ancient World

New York University NYU Institute for the Study of the Ancient World

New York University NYU Institute for the Study of the Ancient World

Introduktion

ISAW är ett centrum för avancerad vetenskaplig forskning och forskarutbildning, som syftar till att främja studier av ekonomiska, religiösa, politiska och kulturella förbindelser mellan antika civilisationer. Det erbjuder både doktorsexamen och postdoktorala program, i syfte att utbilda en ny generation forskare som kommer att komma in i det globala akademiska samfundet och bli intellektuella ledare.

I ett försök att anamma ett riktigt inkluderande geografiskt omfång samtidigt som kontinuitet och sammanhållning bibehålls fokuserar institutet på de delade och överlappande perioderna i utvecklingen av kulturer och civilisationer runt Medelhavsområdet och över Centralasien till Stilla havet. Metoderna antropologi, arkeologi, geografi, geologi, historia, ekonomi, sociologi, konsthistoria, digitala humaniora och vetenskapens och teknikens historia är lika integrerade i företaget som studiet av texter, filosofi och analys av artefakter. Institutets chef och permanenta fakultet bestämmer specifika forskningsriktningar, men både historiska kopplingar och mönster, liksom socialt upplysande jämförelser, kommer alltid att vara centrala för dess uppdrag.

Platser

  • New York

    East 84th Street,15, 10028, New York

    Frågor