Keystone logo
Intercultural Open University

Intercultural Open University

Intercultural Open University

Introduktion

Intercultural Open University Foundation är en av ett fåtal alternativa utbildningsinstitutioner som började på 1960-talet när den inlärningscentrerade, självstyrda orienteringen av utbildningsrörelsen uppstod i USA och Storbritannien. Roy P. Fairfield, professor i utbildning vid Harvard University, var bland grundarna av denna rörelse. Hans bok, personcentrerad forskarutbildning (1977) berättar om hans banbrytande ansträngningar vid Union Graduate School för att skapa ett självstyrt examenprogram och utforskar vägar och fallgropar för alternativa utbildningssätt. Mycket av den icke-traditionella utbildningsfilosofin på 1960-talet införlivade idéerna inom den humanistiska psykologin, som Carl Rogers klientcentrerade terapi, Arnold Mindells processorienterade psykologi och Clark Moustakis transpersonliga psykologi.

Platser

  • Wilmington

    Woodland Lane,2401, 19810, Wilmington

    Frågor