Keystone logo
© Prague Film School / Ali Shreim
Charles University Protestant Theological Faculty

Charles University Protestant Theological Faculty

Charles University Protestant Theological Faculty

Introduktion

Den protestantiska teologiska fakulteten vid Charles University är en av universitetets tre teologiska fakulteter, som tillhandahåller utbildning inom följande områden: evangelisk teologi, socialt och pastoralt arbete, samhällskris och pastoralt arbete, teologi-andlighet-etik, teologi för kristna traditioner.

Platser

  • Prague

    Protestant Theological Faculty Charles University in Prague Černá 9, P.O.Box 529 CZ-115 55 Praha 1 Czech Republic, , Prague

    Frågor