Keystone logo
Charles University Faculty of Physical Education and Sport

Charles University Faculty of Physical Education and Sport

Charles University Faculty of Physical Education and Sport

Introduktion

Fakulteten för idrottsutbildning och idrott är en av de sjutton fakulteterna som är baserade på ärevördiga Charles University.

Tjeckisk högre idrottsutbildning går tillbaka till perioden före första världskriget. I början fanns det olika utbildningskurser vid Medicinska fakulteten. Ansträngningar från progressiva forskare och pedagoger som prof. Smotlacha, Borovanský, Jirásek och Weigner ledde till propositionen om att upprätta "Tyrš's State Institute of Physical Education" 1930. Denna idé genomfördes efter kriget genom att bilda "Institute for Education of Physical Education vid Charles University".

År 1948 införlivades institutet i pedagogiska fakulteten, varifrån en självständig högskola för utbildning bildades 1953. En ny högre skola - "Institute of Physical Education and Sport" grundades 1953 tillsammans med "Research Institute of Physical Utbildning". Båda institutionerna gav utbildning till pedagogiska, vetenskapliga och ledande arbetare som ville fortsätta sin karriär inom området fysisk utbildning och idrottsvetenskap. Inom omorganisation av högre skolor, som ägde rum 1958, anslöt sig tre avdelningar vid Higher School of Education till Institute of Physical Education and Sport. Den nya formationen förenades med Charles University som en av dess fakulteter.

Platser

  • Prague

    Charles University in Prague José Martího 31 Praha 6, 162 52 Czech Republic, , Prague

    Frågor