Keystone logo
Kroatien

Studera PHD i Kroatien 2024

Ändra valuta

Grundläggande månatlig levnadskostnad

 • Hyr i delad lägenhet

  269
 • Andel av verktyg

  52
 • Internetabonnemang

  24
 • Lokal transport

  44

Prov livsstil kostnad

 • Snabbmatskombo

  7
 • Biobiljett

  6
 • Pint lokalt öl

  3

Visa krav

Vilken typ av visum behöver du?

Visa namn

Studentvisum (Viza C) /Studentuppehållstillstånd

Pris och valuta

HRK 500

Ansökningsavgiften för tillfälligt uppehållstillstånd för studier är 500 Kuna (ca 65 euro).

Internationella studenter som får bidrag från det kroatiska ministeriet för vetenskap, utbildning och idrott och byrån för rörlighet och EU-program är undantagna från denna avgift, men de ska betala kostnaden för utfärdandet av uppehållskortet på 240,00 HRK (cirka 35,00 EUR) och stämpelavgiften på 20,00 HRK (cirka 3,00 EUR).

Vem kan ansöka om visum?

Internationella studenter som vill studera i Kroatien måste ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd om deras vistelse i Kroatien är mer än 90 dagar.

Medborgare i Europeiska unionen behöver inte visum. Ett pass och ett identitetskort krävs dock. För alla andra behövs visum, som kan erhållas från ditt närmaste kroatiska konsulat.

Information om länder som omfattas av viseringskravet finns på webbplatsen för det kroatiska utrikes- och Europaministeriet: http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/visa-requirements-overview/

Var kan du göra ansökan?

Republiken Kroatiens diplomatiska beskickning eller konsulat

Viseringsansökan (Viza C) måste lämnas in till Republiken Kroatiens diplomatiska beskickning eller konsulat i den utländska medborgarens hemland. Visumansökan kan lämnas in antingen personligen eller via e-post.

Hemsida:

Hur gör man ansökan?

Kandidater måste fylla i viseringsansökningsformuläret (Viza C) och skicka in det tillsammans med de nödvändiga dokumenten till den kroatiska ambassaden eller konsulatet på deras bostadsort. Kandidater kan skicka in ansökan via e-post eller personligen.

Följande dokument måste lämnas in:

 • Enfärgad fotografi 35x45 mm
 • Ett giltigt pass och fotokopia av pass (icke-EU-medborgare) eller identitetskort (EU-medborgare)
 • Bevis på säkrat boende (t.ex. skriftligt bevis på säkrat boende i studentstudenternas sovsal eller hyreskontrakt och bevis på hyresvärdens lägenhetsägande för studenter i privat boende). Observera att vid din ankomst till Kroatien, inom 48 timmar, måste du registrera din adress på utlänningskontoret på det lokala polisverket. Om du bor på ett hotell eller studentsal registreras din adress automatiskt.
 • Bevis på sjukförsäkring
 • Bevis på tillräckliga medel för att stödja sig själv: ett stipendium eller bevis på att ha tillgång till ekonomi på minst 1000 Kuna per månad i 12 månader. Beviset för att få stipendium utfärdas av den juridiska person som beviljar stipendiet och beviset på ekonomi utfärdas av en bank i form av ett kontoutdrag.
 • Bevis på tillträde till en högre utbildningsinstitution i Kroatien skriven på kroatiska.

När ska du ansöka?

Studenter som lämnar in en ansökan till Republiken Kroatiens diplomatiska beskickning eller konsulat i sitt hemland bör göra det före deras planerade ankomst till Kroatien. Det vanliga förfarandet kan ta tre månader eller längre (inklusive den tid som krävs för att alla nödvändiga dokument ska översättas till kroatiska). Det finns också ett snabbspårsalternativ för att hantera ansökan och studenter kan begära detta på diplomatiska beskickningen eller konsulatet, i vilket fall de betalar en högre avgift.

Det tillfälliga uppehållstillståndet beviljas vanligen för ett år eller under läsåret.

Behandlingstid

3 Months

Arbetsmöjligheter

Alla heltidsstudenter vid kroatiska högskolor kan ansöka om tillfälligt studentarbete. Detsamma gäller för internationella studenter.

I Kroatien sköts anställning av heltidsstuderande av Student Service Center (Student Services) som har dotterbolag i alla universitetsstäder och på andra platser.

Internationella studenter som deltar i korta studieprogram (utbytesstudenter, gäststudenter) måste kontrollera med den högre utbildningsinstitution de ansöker om huruvida de får tillfälligt studentarbete eller inte via studentservicecentret och under vilka förhållanden.

Om en internationell student tillåts tillfälligt studentarbete via Studentservicecentret kan hon/han anmäla sig genom att personligen komma till Studentservicecentret och fylla i ett formulär.

Timmar per vecka

0

Varför behöver du den här typen av visum?

Din visumansökan kan avvisas om du inte kan visa bevis på nödvändiga medel, eller om du tillhandahåller felaktiga eller ofullständiga dokument.