Phd i tillämpad informatik

Slovak Academy of Sciences, Institute of Informatics

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Phd i tillämpad informatik

Slovak Academy of Sciences, Institute of Informatics

En kandidatexamen i Applied Informatics studieprogram:

 • förvärvar universitetsutbildning i tredje graden (doktorsexamen) inom tillämpad datateknik,
 • känner till de vetenskapliga metoderna för forskning och utveckling inom tillämpad datateknik med fokus på metoder och medel för att utarbeta informatiska lösningar på problem,
 • lär sig principerna för individuellt arbete, teamarbete och projektledning, vetenskaplig formulering av problem, ekonomiska, juridiska och miljömässiga aspekter av nya lösningar, etiska och sociala aspekter av vetenskapligt arbete, presentation av resultat,
 • kommer att förstå den tillämpade informationen för sitt respektive användningsområde,
 • kommer att vara redo att bygga vetenskapligt perspektiv inom en rad olika tillämpningsområden inom tillämpad informationsteknik och för direkt tillträde till handelsmarknaden,
 • kommer att hitta ansökan som medlem i ett kreativt team, eller det är ledare inom vilket område som helst, där kunskap om tillämpad informatik krävs.


Förkunskapskrav/>

Grundkriteriet för antagning till doktorandstudier är slutförandet av andrahandsstudiet. Kandidater från kurser enligt de äldre reglerna uppfyller också detta villkor. Att slutföra utbildningen som består av den första och den andra nivån betraktas som att slutföra den andra nivån.

Den yrkesmässiga kompetensen hos dem som ansöker om doktorandutbildningen utvärderas på grundval av resultaten från tidigare studier, inträdesprov och sökandens hälsotillstånd, som dokumenteras av sökandens läkare.


Processen för en ansökningsblankett/>

1) Sökande kan söka studier på två sätt:

 • elektroniskt

eller

 • genom att skicka det fyllda pappersansökningsformuläret utan att skriva in den elektroniska applikationen.

2) e-ansökan - vederbörligen ifylld ansökan ska skrivas ut, undertecknas av en sökande och skickas via post till relevant studieavdelning tillsammans med andra nödvändiga handlingar.

Det elektroniska ansökningssystemet kommer att vägleda sökanden när han / hon skickar in sin ansökan.

3) genom att skicka en ansökningsblankett tillsammans med bilagorna och kopia av avgiftskvitto till adressen:

Študijné oddelenie

FIIT STU v Bratislave

Ilkovičova 2

842 16 Bratislava 4

Slovenská Republika


Doktorsavhandling/>

Sökande fyller i ett doktorsavhandling som han / hon är intresserad av och ett namn till handledare i ansökningsformuläret.


Dokument krävs/>

Sökanden måste senast fylla i ansökningsblanketten och dessa obligatoriska handlingar:

 1. ett motivationsbrev
 2. ett utkast till avhandlingen (1-2 sidor)
 3. en officiell utskrift av universitetsexamen, certifikat för statlig prövning och intyg om andra prestationer
 4. en förteckning över kandidatkurser inom universitetsstudier inklusive studieresultat (betyg och individuella prestationer bekräftad av fakulteten) eller den officiella avfattningen av tillägg till examensbeviset
 5. en curriculum vitae
 6. en lista över publicerade och opublicerade verk, med kompetens (om de utarbetades) och lista över andra forskningsresultat och konstnärliga resultat

Sökanden bifogar också en kopia av avgiftskvitto.

Dokument som bifogas ansökningsblanketten kommer att hållas vid fakultetsavdelningen och inte skickas tillbaka.


Inträdesavgift/>

50 € - för studier på engelska


Inträdesprov/>

Inträdesexamen är skriftlig och muntlig.

För studenter från utlandet är samma yrkeskrav som för inhemska studenter.

Doktorandkandidater visar kunskap om relevant ämnesområde i antagningsförfarandet. De presenterar också avhandlingsprojektet i samband med kunskapsuppbyggnad.

Kandidaten får den uppdaterade informationen om tentamen med en inbjudan till tentamen. Varje doktorand meddelas skriftligen om datum och plats för inträdesprov.

Denna skola erbjuder program i:
 • Engelska


Senast uppdaterad March 13, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Kontakta skolan
Duration
Varaktighet
Heltid
Information
Deadline
Locations
Slovakien - Bratislava, Bratislava Region
Startdatum : Kontakta skolan
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Kontakta skolan
Slovakien - Bratislava, Bratislava Region
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Videoklipp

Institute of Informatics of Slovak Academy of Sciences