Doktorandprogrammet utbildas på ryska.

Doktorandprogrammet (PhD)
Mentorforskare i tillämpad ekonomi och ledning

Forskning och kunskapsutveckling är grundläggande dimensioner för alla GSBA-program. GSBA doktorandprogrammet är utformat och strukturerat för att främja akademisk forskning inom tillämpad ekonomi och förvaltning. Programmet är avsett för kandidater med enastående intellektuella förmågor och ett starkt engagemang för forskning.


Doktorandprogrammet kräver minst tre år av obligatoriska kurser inom första studieåret, undervisningspraxis under andra och tredje studieåret. Forskning, som leder till avhandlingen, startar under de första åren och fortsätter genom studiet.En mängd olika forskningsalternativ finns tillgängliga för doktorander: chefsvetenskap, strategi, ekonomi, personalhantering och organisatoriskt beteende teori . Det begränsade antalet studenter och omfattningen av de ämnen som omfattas är att studenterna får personlig uppmärksamhet och vägledning från fakultetsmedlemmar genom sina doktorandstudier.

Program undervisas på:
  • Ryska
Denna kurs är På campus
Startdatum
Sep 2020
Duration
3 år
Deltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sep 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum