PhD i kemi och teknik av livsmedel

Allmänt

Programbeskrivning

Kemi och teknik för livsmedel

Förkortning: DPAP_CHTP

Nivå på kursenhet: Doktorand

Fakulteten: Kemiska fakulteten

Läroår: 2020/2021

En titel tilldelad: Ph.D.

Kvalificering utdelas: Ph.D. inom fältet "Kemi och teknik för livsmedel"

Kvalificeringsnivå: Doktorand (3: e cykeln)

Särskilda behörighetskrav:

Kandidatexamen i kemiteknik, matkemi eller andra kemiska specialiseringar som tjänas vid universitetets fakulteter, ICT Prag eller jordbruksuniversitet.

Viktiga lärandemål:

Ph.D. studier och studierelaterad forskning är inriktade på förvärv och utveckling av teoretisk kunskap och experimentella färdigheter inom matkemi och tekniska processer för matproduktion, tillämpad analytisk och fysisk kemi, mikrobiologi, biokemi och molekylärbioteknik. Studien är utformad i linje med utvecklingen av livsmedelsvetenskap och matsteknik och andra grundläggande och tillämpade specialiseringar.

Den främsta uppmärksamheten är att fokusera på tillverkning, bearbetning, lagring, kvalitetskontroll och livsmedelssäkerhet. På grund av den snabba utvecklingen av molekylärbiologitekniker, är tillräcklig uppmärksamhet åt användningen av denna disciplin i utvecklingen av ny matteknik. Vetenskaplig kunskap fokuserar på livsmedelskvalitet och säkerhet, produktion av funktionella livsmedel och utveckling av moderna molekylärbiologiska diagnostiska metoder.

Arbetserfarenhet:

Arbetslivserfarenhet ingår ej i standard studieplan.

Slutlig tillståndsundersökning:

Statens doktorsexamen visar en djup teoretisk kunskap inom avhandlingsprojektet och studieriet, inklusive metodologiska grundvalar för vetenskapligt arbete. Dess innehåll är huvudsakligen baserat på doktorandens ämnesdokument och doktorandens individuella studieplan.
Doktorandens del består av diskussionen om förhållandet till doktorsavhandlingsprojektet. . Denna diskussion innehåller särskilt en kritisk utvärdering av resultaten inom ämnesområdet för uppsatsämnet, de förväntade målen för avhandlingsprojektet och egenskaperna hos de valda forskningsmetoderna.

Studietakt:

Under doktorandprogrammet följer studenten i enlighet med den individuella examensplanen föreläsningar, kurser, seminarier, deltar i inhemsk och utländsk praktik, utbildningsverksamhet av utbildningsavdelningen och arbetar med avhandlingen. Under studietiden är doktoranden skyldig att delta i en vetenskaplig konferens anordnad av FCH BUT, där han / hon kommer att presentera en presentation på engelska. Flera gånger om året deltar studenten i workshops som organiseras av expertstyrelsen för det relevanta doktorandprogrammet i minst ett internationellt vetenskapligt symposium i Tjeckien. utomlands och är skyldig att publicera minst en artikel i en internationell tidskrift med IF. Studenten blir doktorsstudent i den relevanta specialiseringen genom att lyckas genomföra statens doktorsexamen och genom att försvara avhandlingen. Han / hon tjänar graden "Doctor", förkortad till "Ph.D."

Yrkesprofiler av kandidater med exempel:

Kandidater från doktorandprogrammet kommer att få teoretisk kunskap och praktiska experimentella färdigheter och erfarenhet som krävs för självständiga kreativa lösningar av problemen i ett brett och komplext område av matkemi.

Programmet är inriktat både på den kemiska grunden för livsmedels- och bioteknikproduktion med avseende på säkerhet och utveckling av avancerad teknik samt kvalitet och säkerhetskontroll av producerad mat.

Studenterna söker anställning i universitet och icke-universitetsforskning, R

Den examensprofil erbjuder också anställning i statliga kontrollinstitut och företagsorganisationer. Examensprofilen är utformad för att kunna jämföras med liknande studier på inhemska och utländska universitet och med kraven från det europeiska forskningsområdet.

Examensarbete: slutlig statsexamen, doktorsavhandling

Studierätt: heltid, kombinerat

Programansvarig: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

Senast uppdaterad Nov 2019

Om skolan

Brno University of Technology (BUT) is the largest technical/engineering university in the Czech Republic (21 000 students, 8 faculties, 3 university institutes) and one of the leading teaching and re ... Läs mer

Brno University of Technology (BUT) is the largest technical/engineering university in the Czech Republic (21 000 students, 8 faculties, 3 university institutes) and one of the leading teaching and research universities in central Europe. Läs mindre