Read the Official Description

Gemensam utbildning med Syddansk Universitet, Danmark; dubbel examen med Shizuoka University, Japan

KTU och Syddansk Universitet (Danmark) Gemensamt doktorandprogram inom fysik ger kompetens och kunskap inom områdena kondenserad materia, interaktion mellan strålning och materia, optisk spektroskopi. programmet erbjuder ett brett utbud av ämnen och allmän experimentell och teoretisk forskning inom områdena meso, mikro och nanostrukturer, fotoniska strukturer, inklusive bildande, analys och tillämpning i plasmonik, biosensorer och alternativ energi. Forskning omfattar användandet av nya funktionella material, modern teknik (elektronstrållitografi, reaktiv plasmaetsning och holografisk litografi) och progressiva forskningsmetoder (spektroskopisk ellipsometri, Ramanspridning, infraröd spektroskopi med Fourier-transform, ultra-snabb processspektroskopi etc. ). Studenter av detta program har möjlighet att förvärva en dubbel doktorsexamen vid Shizuoka University (Japan).

Syftet med forskarutbildningen i fysik är att utveckla högkvalificerade forskare inom fysik, som kan genomföra vetenskaplig forskning för att lösa kritiska problem.

Kärnforskningstema:

 • Kondenserad materia: struktur, termiska och mekaniska egenskaper, kristallografi, fasekvivalenter, elektronisk struktur, elektriska, magnetiska och optiska egenskaper, superledare, magnetisk resonans, avspänning, spektroskopi
 • Matematisk och allmän teoretisk fysik, kvantmekanik, relativitet, gravitation, statistisk fysik, termodynamik

Minsta behörighet för antagning till doktorsprogram i fysik:

 • Magister eller motsvarande examensbevis

Ansökan och följande dokument skickas online på application.ktu.edu:

 • Officiella legaliserade bachelor- och magisterexamensbevis eller högre utbildningsekvivalenter och akademiska transkript (översatt till engelska eller litauiska och notarie verifierade).
 • Kopia av ID-kort eller pass
 • Meritförteckning
 • Referenser av två akademiska referenter eller forskare från det relevanta vetenskapsområdet (en måste skrivas av handledaren av det ämne som sökanden ansöker om)
 • Förteckning över vetenskapliga publikationer (publicerad och godkänd för offentliggörande)
 • Kopior av vetenskapliga publikationer (om en kandidat inte har någon publikation är ett forskningsblad om det forskningsämne som sökanden ansöker om obligatorisk)
 • Forskningsförslag om det forskningsämne som kandidaten ansöker om
 • Kopia av ansökningsavgift (40 euro för EU-medborgare och 100 euro för icke-EU-medborgare).
 • Certifikat för engelska färdighet: IELTS
Program taught in:
Engelska
Kaunas University of Technology

See 2 more programs offered by Kaunas University of Technology »

Last updated February 4, 2019
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Sept. 1, 2019
Duration
4 år
Heltid
Pris
8,015 EUR
Undervisningsavgiften tillämpas endast för dem som är inskrivna på en självfinansierad ståndpunkt. Alla kandidater är berättigade att ansöka om statsfinansierad ställning (dvs. stipendium med stipendium och med undantag från studieavgift).
Deadline
Maj 15, 2019
Application period: 4 February – 15 May 2019
By locations
By date
Startdatum
Sept. 1, 2019
Slutdatum
Application deadline
Maj 15, 2019
Application period: 4 February – 15 May 2019

Sept. 1, 2019

Location
Application deadline
Maj 15, 2019
Application period: 4 February – 15 May 2019
Slutdatum