Lucca

2019/20 PhD-program vid IMT-skolan för avancerade studier alt = "Lucca

Sista ansökningsdag - 23 april2019, 12:00 CEST

Ansökningar godkänns nu för 2019/20 doktorandprogramIMT-skolan för avancerade studier alt = "Lucca ( www.imtlucca.it), en av de sex högskolans högskolor i Italien och en av de högst rankade forskarskolorna i Europa enligt den senaste U-Multirankundersökningen.

Högmotiverade kandidater från alla discipliner inbjuds att ansöka om ett av de 32 helfinansierade stipendierna inom två doktorandprogram som integrerar vetenskapliga kompetenser inom ekonomi, ingenjörsvetenskap, datavetenskap, neurovetenskap och beteendepsykologi, fysik, tillämpad matematik, statistik, historia och naturvetenskap av kulturarvet.

Ekonomi, Nätverk och Business Analytics är ett av de fyra fältspecifika spåren som erbjuds och ligger under "Systems Science" PhD-programmet. Detta spår ger deltagarna en gedigen kunskap om moderna analysmetoder inom ekonomi och förvaltning. Med sitt tvärvetenskapliga tillvägagångssätt är spåret unikt i dess utbyggnad av stark integration av koncept, analytiska fundament och praktisk expertis, för att utbilda den nya generationen ekonomer, forskare och utövare med särskiljande förmåga att analysera, tolka och hantera komplexa socioekonomiska system.

Kandidater kommer att utbildas för att bli forskare och beslutsfattare i akademin, politik och industri genom att integrera kunskap vid gränsen för ekonomi, statistikfysik, datavetenskap och samhällsvetenskap med det sammanslagna språket i matematik och statistik. Nära sammanslutningar med en utvald uppsättning företag och institutioner ger möjlighet att analysera relevanta problem och motivera nya analytiska tekniker från praktisk problemlösning. Studenterna är inblandade i analysen av högsta dimensionella data i verkliga världen, i samarbete med företag och institutioner. Under sina doktorandstudier uppmanas studenterna att utföra sin forskning med skolans forskningsenheter.

ENBA-studenter har också möjlighet att slutföra sina teser under gemensam övervakning (Dubbelgrad) med KU Leuven eller Universitetet i Alicante.

Kurser leds av världsberömda forskare och ger eleverna alla teoretiska färdigheter och avancerade verktyg som krävs för att noggrant hantera en rad analys-, design- och hanteringsproblem inom ramen för systemanalysen inom ekonomisk, social, fysisk, teknisk och kulturell domän . Specialiserad fakultet och personal skapar ett nätverk som ger nyckelledning och stöd i hela doktorandprogrammet. Tillsammans med fakulteten, både i klassrummet och i utvecklingen av forskning, når studenterna högsta nivåer av akademisk prestation.

IMT-skolan doktorander kommer att kunna använda de färdigheter de förvärvade under sina studier för att känna igen och lösa komplexa problem, att välja den lämpligaste metoden eller instrumentet för att utnyttja när de närmar sig dessa problem, även i discipliner utanför deras primära forskningsområde.

Alla studenter är baserade i det nyligen restaurerade San Francesco-komplexet, en helt integrerad campus i den historiska stadskärnan i den vackra toskanska staden Alt = "Lucca. På campus finns förnyade bostadsområden, en matsal, studier och vardagsrum, en toppmoderna bibliotek och friluftsutrymmen, som skapar en unik kulturell, professionell och social miljö för vårt doktorandprogram. Stödberättigade studenter, förutom ledigt rum och styrelse, kommer också att få ett stipendium på cirka € Stipendierna är heltfinansierade i upp till fyra år , med möjlighet till examen efter det tredje året.

PhD-programmen vid IMT-skolan lockar studenter från hela världen och ger en verklig internationell miljö. Engelska är skolans officiella språk. Dessutom kommer alla studenter att ha möjlighet att tillbringa perioder utomlands på forskningsinstitut, laboratorier eller universitet, både inom Erasmus-ramverket och genom ad hoc-mobilitetsavtal.

De flesta IMT-skolans doktorander har nått framträdande roller i akademiker, statliga institutioner, offentliga och privata företag eller yrken över hela världen.

För mer information om skolan, antagningskraven och hur man ansöker, se https://www.imtlucca.it/sv/program-dottorato/overview

Sista ansökningsdag - 23 april2019, 12:00 CEST

Program undervisas på:
Engelska

Se 3 fler kurser från IMT School for Advanced Studies Lucca »

Senast uppdaterad March 11, 2019
Denna kurs är På campus
Startdatum
Okt 2019
Duration
3 - 4 år
Heltid
Pris
- Inga studieavgifter (studenter utöver undervisningsavgiften får också stipendium - 15 300 € / år - och ledigt rum och ombord)
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Okt 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Okt 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum