Beskrivning av urvalsprovet och utvärderingskriterier

Studenter ansöker om ett fyraårigt förordnande heltidsstudier.

Ansökan om antagning skall ställas till postrummet, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Karlsuniversitetet i Smeta nábřeží 6, 110 01 Praha 1.

Doktors utbildning om Sociologie på FSV Storbritannien förbereder eleverna för grundforskning och tillämpad forskning och undervisning inom den akademiska världen, i vetenskapliga och forskningsinstitut och andra institutioner med denna inriktning som kräver en hög nivå av teoretiska och metodologiska utbildning i sociologi eller liknande ämnen.

Doktors utbildning om Sociologie på FSV Storbritannien är öppen: vem som helst med en magisterexamen (eller motsvarande) examen kan ansöka.

Tillträdesförfarandet ske i form av en intervju (diskussion). Målet med diskussionen är att kontrollera den sökandes förmåga att uppfylla kraven i sociologi forskarutbildningen. Förfarandet baseras på en skriftlig Disputation förslag som anges nedan. Endast sökande som passerar antagningsförfarandet framgångsrikt skall tillåtas att studera.

Den skriftliga avhandlingen förslaget ligger till grund för antagnings intervju och ska innehålla: - definition av ämnet eller forskning mål, - sammanställning av befintlig kunskap, - mål och preliminär tidsplan, - metoder för genomförande, - förväntade forskningsresultat, - bibliografi - engelsk sammanfattning (300-400 ord).

Den dissertation Förslag ska ställas till studieavdelningen, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Karlsuniversitetet, Room 205, Smeta nábřeží 6, 110 01 Praha 1, senast den 6 juni 2017.

Dessutom skall de sökande lämna in en kopia av sitt examensarbete (det kommer att återlämnas), en förteckning över vetenskapliga texter skrivna eller publicerade information om deras befintliga erfarenhet av sociologisk forskning och annan relevant information för att bedöma deras studie kompetens.

Upptagande intervju poäng kriterier

Antagnings Intervju består av två delar: en diskussion om avhandlingen förslaget och en diskussion om den sökandes akademiska orientering. Sökande kan få upp till 100 poäng för antagnings Intervju. Uppnå det minsta antalet inmatningspunkter (skall fastställas genom dekan).

Diskussion om Doktorsavhandling Förslag

De sökande måste bevisa sin förmåga att försvara sitt forskningsproblem i kritisk diskussion med antagningen kommitté, och i synnerhet måste de visa: - förmåga att definiera forskningsfrågor exakt och övertygande, - förståelse för deras betydelse för bredare områden av sociologiska kunskap, och - god teoretisk och metod orientering i forskningsproblem och dess sammanhang.

Sökande kan erhålla upp till 25 poäng för sin förslagets konsistens med på listan över prioriterade ämnen som publiceras av ämnes styrelsen innan antagningsförfarandet. Sökande kan erhålla upp till 60 poäng för denna del av antagnings Intervju.

Diskussion om sökandes akademiska Orientering

Avhandlingen Förslag annex och en förteckning över litteratur läsa inom området utgör grunden för den andra delen av antagnings Intervju. Kommittén skall utvärdera omfattningen och profilen för den sökandes akademiska inriktning, och hans / hennes förmåga att förklara i muntlig diskussion grunderna och frågor av artiklar läser liksom deras relevans för forskning inom området. Sökande kan erhålla upp till 15 poäng för denna del av antagnings Intervju.

Kommittén skall vidare utvärdera den sökandes forskning, publicering och undervisning rekord. Sökande kan erhålla upp till 25 poäng för denna del av antagnings Intervju.

Individuella interinstitutionella avtal ordinera studie skyldigheter som gäller för forskarutbildningen som genomfördes i samarbete med andra akademiska institutioner (i synnerhet Institutet för sociologi, tjeckiska vetenskapsakademin). Men lika krav gäller för forskarutbildningen antagningsförfarandet.

Inträdet är avhängigt slutförandet av ett magisterexamen. De sökande ska lämna in motsvarande högskoleexamen (eller ett intyg om erkännande av högskoleutbildning eller en del därav i Tjeckien).

Information om utövandet av akademiker

Programmet stöder utvecklingen av sociologiska tänkande, särskilt som en vetenskaplig disciplin inriktad på grundforskning inom huvudområdena samhällsvetenskap samt högt kvalificerade ansökningar. Studenterna måste bevisa sina kunskaper om teorier dagens och metoder samt deras förmåga att bidra självständigt vetenskapen med ny kunskap som uppfyller internationellt erkända standarder. Varianterna av kandidaten profil leder till en vetenskaplig karriär eller undervisning på högre nivå, forskning i högt kvalificerade ansökningar, analytisk eller expertarbete (i konsultbyråer, marknads- och medieforskning, enskilda organisationer eller företag). Examen får också utbildning som leder till anställning inom vetenskap och forskning, utbildning och organisation och ledning.

Program undervisas på:
Engelska

Se 4 fler kurser från Faculty of Social Sciences, Charles University (FSV UK) »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
4 - 8 år
Deltid
Heltid
Pris
250 EUR
per termin
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum