Read the Official Description

En avhandling är klar på ett ämne som valts med avdelningen och skrivit under övervakning. Studenterna fokuserar på ett ämne från området arabiska, islamiska studier, hebreiska (inklusive judiska studier) eller en besläktad semitiska språk. Fyra seminarier och en disputation (antingen förslaget eller avhandlingen) krävs i enlighet med de allmänna reglerna i humanistiska fakulteten.

Behörighetskrav

För tillträde till detta program måste eleverna uppfylla institutionens behörighet och bevisa tillräcklig kunskap om forskningsmetodik. Kompletterande muntliga prov som kan krävas.

Kontaktuppgifter

Namn: Prof F Esack
Tel: 011 559 2787 / E-post: fesack@uj.ac.za

Program taught in:
Engelska
Denna kurs är
Startdatum
Feb. 2019
Duration
3 år
Full-time
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Feb. 2019
Slutdatum
Application deadline

Feb. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum