Read the Official Description

Den DLitt et Phil dDegree erbjuds av avhandling bara och registrering kan vara på heltid eller deltid. Det är den sökandes ansvar att lägga fram en lämplig forskningsförslag men Psykologiska institutionen kommer att ge betydande handledning och tillsyns stöd under denna process.

Kandidaten kommer att vara skyldiga att uppfylla med handledaren från tid till annan och när så krävs av institutionen. Även om detta är en ledande akademisk examen, ändå finns det strikta riktlinjer som måste följas, vars syfte är att främja och stödja kandidaten att få graden av ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Behörighetskrav

För att vara berättigad till registrering måste potentiella kandidater hålla en magisterexamen i psykologi eller en närstående disciplin. Det slutliga beslutet om behörighet är en Humanistiska fakulteten och senaten materia.

Kontaktuppgifter

Namn: Prof T Guse
Tel: 011 559 3248 / E-post: tguse@uj.ac.za

Program taught in:
Engelska

See 70 more programs offered by University of Johannesburg »

Denna kurs är Campus based
Startdatum
Feb. 2019
Duration
3 år
Heltid
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Feb. 2019
Slutdatum
Application deadline

Feb. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum