• Varaktighet (år): 3 år
 • Kvalificerad utmärkelse: Klinisk psykologi (Ph.D., 3 år)
 • Kvalificeringsnivå: 3: e cykel (doktorsexamen)
 • Undervisningsspråk: engelska
 • Studierätt: Heltid
 • Minsta ECTS-poäng: 210

Profil för programmet

mål

De mål som fastställs för programmet i klinisk psykologi är mångsidigt som täcker yrkets komplexitet och mångfacetterade verklighet. Dessa är att (a) tillhandahålla viktiga kliniska kompetenser och förmågor för oberoende och etisk klinisk praxis, och (b) skapa yrkesverksamma baserade på forskarutövaremodellen som kommer att vara oberoende tänkare och kunskapsproducenter.

mål

Vid slutet av träningen ska eleverna vara behöriga inom områdena:

 • Bedömning, formulering, intervention, utvärdering och kommunikation.
 • Arbeta med en rad kunder inom en rad psykologiska / psykiatriska och / eller medicinska problem / svårigheter med hänsyn till kundens sociala, pedagogiska, ras och kulturella bakgrund
 • Applicera sin kunskap och expertis för att dra på sig en rad bevisbaserade psykologiska modeller och psykologiska terapier i sitt arbete med kunder.
 • Tillämpa sin akademiska kunskap och färdigheter för att fråga vetenskapliga frågor både i akademiskt och kliniskt sammanhang och att kunna omvandla dessa frågor till forskningshypoteser och utredningar.

Karriärmöjligheter

Efter avslutad program kommer forskare att kunna arbeta som oberoende kliniker, forskare och akademiker. Kandidater kommer att kunna arbeta som kliniska psykologer på offentliga och privata sjukhus eller kliniker, ha privatpraxis, arbeta på forskningscentra, arbeta som konsulter, och kommer att vara konkurrenskraftiga sökande till akademiska positioner vid universitet.

Tillgång till vidare studier

Efter examen skulle eleverna ha fått den högsta akademiska titeln möjligt.

bedömning

Kursbedömning består vanligtvis av en omfattande tentamen och kontinuerlig bedömning. Kontinuerlig bedömning kan bland annat innehålla mellansatser, projekt och deltagande i klassen.

Brevkvaliteter beräknas utifrån vikten av tentamen och den kontinuerliga bedömningen och de faktiska numeriska poäng som erhållits i dessa två bedömningskomponenter. Baserat på kursens betyg beräknas studentens betygsnivåvärde (GPA) och kumulativt poängmedelvärde (CPA).

Graduation Requirements

Studenten måste slutföra 210 högskolepoäng och alla programkrav, som omfattar 1500 timmar med uppsatt handledning, doktorsavhandling, genomgång av den omfattande undersökningen.

En minsta kumulativ betygspoäng Genomsnittlig 3,0 / 4,0 krävs för examen. En elev som fullgör kursen utan att uppnå detta minimikrav måste upprepa en eller flera kurser för att förbättra sina betyg. Betygsskala C och nedan är otillfredsställande och studenterna måste upprepa kursen för att förbättra sin betygsättning.

Lärandemål

De tre år av studier och utbildning som doktorandskliniken erbjuder i klinisk psykologi har utformats noggrant för att säkerställa att engagerade, flitiga och framgångsrika studenter ska:

 1. Kunna kritiskt analysera och syntetisera information från evidensbaserad praxis inom klinisk psykologi med hjälp av olika resurser så att deras träning kommer att utgöra grunden för deras utveckling som livslånga elever och självreflekterande utövare.
 2. Kunna använda kunskaper och färdigheter i terapeutiska relationer som härledda från en mängd olika bevisbaserade psykoterapeutiska tillvägagångssätt och som effektivt kan tillämpas i olika behandlingssammanhang.
 3. Utveckla färdigheter vid urval, tillämpning och tolkning av kliniska och psykometriska bedömningsmetoder samt att kunna bedöma effekten av deras kliniska praxis.
 4. Utveckla höga etiska normer som överensstämmer med framtida roller som professionella och ansvariga kliniker, och enligt de etiska koderna och normerna för Cyperns psykologförbund, Europeiska federationen för psykologförening (EFPA) och American Psychological Association (APA) of Conduct.
 5. Utveckla färdigheter för att arbeta med en rad kliniska populationer, ett värde som värde och uppskatta den mångfald som representeras av individer av olika kulturer, kön, etnicitet, raser, religioner, åldrar, fysisk / mental status och andra grupper.
 6. Kommer att ha kunskaper och färdigheter att självständigt utforma och utvärdera interventionsprogram.
 7. Anta en vetenskaplig metod för att ta itu med frågor som är relevanta för klinisk psykologi och utveckla kunskaper i att organisera forskningsprotokoll och förfaranden.
 8. Kunna illustrera och kritiskt utvärdera forskningsmetoder som används vid psykologisk utredning och visa förmåga att förbereda, genomföra och förvalta en oberoende storskalig forskningsstudie.
 9. Har kunskap och färdigheter att självständigt utforma och utvärdera forsknings- och psykometriska instrument.
 10. Utveckla färdigheter i spridning av fynd till det bredare akademiska samhället, först genom att skriva upp sin avhandling och sedan genom att publicera sitt arbete i akademiska tidskrifter och / eller ge presentationer i akademiska konferenser och seminarier.
 11. Erkänna inverkan av egna erfarenheter, övertygelser och kulturer om processer och utredningsresultat samt tolkning av fynd, och genom denna process blir reflekterande forskare.

Stipendier - Finansiellt stöd

Universitetet erbjuder stipendier och ekonomiskt stöd till heltidsstuderande, i form av akademiska merit stipendier, ekonomiskt bistånd, atletiska stipendier och studieprogram på campus.

Program undervisas på:
 • Engelska
University of Nicosia

Se 15 fler kurser från University of Nicosia »

Senast uppdaterad November 22, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Kontakta skolan
Duration
3 år
Heltid
Pris
22,260 EUR
Lokala / EU-studenter årliga undervisning; € 22 890 Internationella studenter årlig undervisning
Deadline
Kontakta skolan
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Kontakta skolan
Slutdatum
Kontakta skolan
Sista anmälningsdag
Kontakta skolan

Kontakta skolan

Location
Sista anmälningsdag
Kontakta skolan
Slutdatum
Kontakta skolan