PhD i fysik av ytor och gränssnitt

Allmänt

Programbeskrivning

Studiet ger avancerad teoretisk och praktisk kunskap inom ytvetenskap, gränsytor och tunnfilmfysik, områden som stöder samtida nanoteknik. Det innefattar studier av ytprocesser och strukturer i atomskala med hjälp av ett antal olika experimentella tekniker för ytbehandling och analys. Studien omfattar även gränsdiscipliner relaterade till ytkemi (ytkatalys, elektrokemi, ytsyntes). Programmet förbereder proffs med en bred grund i matematik och fysik och med djupa kunskaper inom ytvetenskap och fysik i tunna filmer.


Programmet innehåller inte specialiseringar.


Beskrivning av verifierings- och utvärderingskriterier

Inträde för studier

Tillträde till studier kommer att beviljas sökandena, vilka:

 • lämnat in ett fullständigt ansökningsformulär tillsammans med alla obligatoriska bilagor före tidsfristen,
 • de beviljades ett tillträde undantag eller de lyckades godkänna inträdesprovet,
 • De lyckades godkänt språkprovet eller de fick avstå från det.

Inbjudan till ämnesinträdesprov

Inbjudan till ämnesinträdesprov skickas till de sökande som:

 • lämnat in en fullständig ansökan tillsammans med de obligatoriska bilagorna 2,3 och 4 före tidsfristen,
 • betalade ansökningsavgiften,
 • fick inte bekräftelse på uppsägning av ämnesinträdesprov före mitten av maj 2019. Inbjudan till tentamen sker via Universitets elektroniska informationssystem. I mitten av maj får alla sökande utan uppsägning en inbjudan att göra inträdesprov från fakulteten för matematik och fysik. Om fakulteten godkänner undantaget upphör inbjudan att gälla.

Entréprov

Entréprovet består av två delar, ämne och språk ett. Ämnesdelen av tentamen sker i form av en diskussion om det valda studieprogrammet. Utskottet ger sökanden tre frågor relaterade till det valda studieprogrammet. Utskottet bedömer svarets korrekthet, fackkunskapen och den övergripande beredskapen för doktorandstudier. Varje svar utvärderas på binär Pass / Fail skala. Sökanden måste erhålla tre godkända betyg. Om sökanden valt ett av de uppsatsämnen som erbjuds av fakulteten och har fått godkännande av en framtida handledare eller om utskottet accepterar annoteringen av sökandens eget ämne, kommer sökanden att lyckas med tentamen med endast två godkända betyg från tre frågor.

Språkkontrollen består av ett skriftligt prov som innehåller 100 frågor (att fylla i luckor i en text, dvs välja rätt ord för varje mellanrum). Examinationen verifierar att sökanden har ett adekvat kommando på det engelska språket, det vill säga åtminstone på nivå B2 i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR). Detta motsvarar 50 korrekta svar.


Villkor för antagning

Antagning till doktorandutbildningen förutsätter att en kandidatexamen avslutas.

Verifieringsmetod:


Regler om undantag från inträdesprov

Avhämtningsvillkor för ämnesinträdesprovet

Ämnesinträdesprov kan avstå från sökande som valt ett av de avhandlingar som fakulteten erbjuder och erhållit godkännande av en framtida handledare och för vilka minst en av följande villkor gäller:

 1. deras arbete har erkänts i SVOČ-tävlingen inom datavetenskap, matematik eller matematikundervisning (för studier inom datavetenskap och matematik);
 2. deras arbete har erkänts vid den tjecksk-slovakiska studentkonferensen om fysik (för studier inom fysik);
 3. deras ursprungliga vetenskapliga arbete om ett relevant ämne har publicerats, eller har godkänts för offentliggörande, i ett granskat medium indexerat av MathSciNet, SCOPUS eller ISI Web of Knowledge databaser;
 4. De har avslutat en masters studieprogram inom fysik, datavetenskap eller matematik under läsåret 2018/2019, och deras betyg i varje del av delprovet är "utmärkt" eller "mycket bra" (för studier inom fysik, datavetenskap och matematik);
 5. De har erhållit minst 120 högskolepoäng i masterprogrammet inom fysik, datavetenskap eller matematik under akademiska år 2018/19 och 2019/20 och deras genomsnittliga studiebetyg (enligt koden för studier och examen, konst 8, Par. 13) är högst 1,5, där 1 = "utmärkt", 2 = "mycket bra" och 3 = "tillfredsställande" (för studier inom fysik, datavetenskap och matematik);
 6. De har uppnått andra anmärkningsvärda resultat som visar på deras förmåga till doktorandstudier.

Det är nödvändigt att ansöka om uppsägning och bevisa att sökanden uppfyller några av ovanstående villkor senast den 31 maj 2019, om punkterna 1,2,3,5 och 6, och senast den 20 juni, om punkt 4

Villkor för undantag från språkavbrott

Språkkontrollen kommer att upphävas om sökanden uppfyller minst ett av följande avstående villkor:

A. Sökanden har tillbringat minst två år av sin tidigare utbildning på gymnasie- eller högskolanivå med engelska som enda undervisningsspråk i ett av följande länder: Australien, Kanada, Indien, Irland, Malta, Nya Zeeland, Sydafrika , Storbritannien eller USA.

B. Sökanden behöver inte ta språkprövningen av engelska om han / hon redan har godkänt en av följande tentamina (i vissa fall erkänner vi endast provet med ett minimumspoäng eller en nivå):

 • General State Language Examination på engelska i Tjeckien
 • Examination på engelska vid Charles University, Matematiska fakulteten
 • TOEFL (papper) - 550 poäng
 • TOEFL (dator) - 213 poäng
 • TOEFL (internet) - 80 poäng
 • IELTS - 6,5 poäng
 • Cambridge ESOL CPE
 • Cambridge ESOL CAE
 • Cambridge ESOL FCE - (Grade A, B, C)
 • Stad
 • TELC (Europeiska språkcertifikat) - TELC engelska nivå C1
 • UNIcert - nivå C1
 • Melab - 77 poäng
 • Examination för examensbevis på engelska (ECPE)
 • Test av engelska för internationell kommunikation (TOEIC) - 605 poäng
 • International ESOL och talat ESOL - Expert LanguageCert och Mastery LanguageCert

Undantag för språkundersökning och överensstämmelse med något av ovanstående villkor måste begäras före den 30 april 2019 (eller i undantagsfall före den 30 september 2019).


Karriärmöjlighet

Kandidater erhåller djup utbildning i fysik av ytor och tunnfilm baserat på kunskap om fysikaliska egenskaper hos fasta ytor och gränssnitt och relaterade fysiska processer. Kandidaterna är beredda att använda moderna metoder för ytanalys och har praktisk erfarenhet av ett antal topp experimentella tekniker som används inom ytvetenskap. Ph.D. avhandlingar är inriktade på problem med grundforskning inom materialvetenskap och nanofysik. Det experimentella tillvägagångssättet ligger i nära relation till den teoretiska studien av problem. Kandidater arbetar framgångsrikt i tjeckiska eller utländska vetenskapliga institutioner med inriktning på materialforskning och nanoteknik. Speciell kunskap om ytanalys gör dem önskvärda för tillämpad forskning inom industrin.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

High-quality affordable three-year bachelor’s and two-year master’s programs taught in English, at one of the oldest and most highly regarded universities in Europe, in one of the most beautiful citie ... Läs mer

High-quality affordable three-year bachelor’s and two-year master’s programs taught in English, at one of the oldest and most highly regarded universities in Europe, in one of the most beautiful cities in the world, capital of a modern and technologically advanced country. The programs have been offered to Czech students for years with great success. Now they are open to international students, too. Läs mindre