Read the Official Description

PhD i Research utbildning i pedagogiska resurser och inlärningsprocesser på dagis och skola

USN erbjuder en doktorsexamen inom forskning utbildning i pedagogiska resurser och lärprocesser i förskolan och skolan. Programmet ackrediterades hösten 2012.

Programmet skall

  • Ligga i framkant av kunskap om nationell och internationell forskning om pedagogiska resurser och deras betydelse för inlärningsprocesser och resultat på dagis, skola och lärarutbildning
  • Bidra till utvecklingen av teori och kunskap som är relevant för yrkespraktik i förskolor och skolor
  • Bidra till analys, utveckling och reform av etablerad praxis i den pedagogiska området

professionella fokus

Programmet profil består av utbildningsvetenskap och vetenskapen om texten. Pedagogiska resurser "avser traditionella läroböcker och annat material som utnyttjas i utbildningen, liksom andra typer av resurser, såsom: konversationer och interaktioner; symboler och språk; uttrycksformer såsom dans, rörelse, film och musik; samt undervisning och bedömningsmetoder. Begreppet lärande har sina rötter i en bred sociokulturell strategi som fokuserar på både individuella och kollektiva inlärningsprocesser och relationerna mellan kultur, aktivitet och lärande.

programPOS=TRUNC planPOS=HEADCOMP

Programplanen undersöker tre områden:

  • hur lärresurser ingår i aktiviteter som äger rum på dagis, skola och lärarutbildning
  • hur dessa lärresurser tas tillvara och omvandlas genom individuella och kollektiva lärprocesser
  • utveckling, testning och analys av pedagogiska resurser

Efterfrågan på personer med kompetens på graden av docent ökar. Detta har öppnat upp både undervisning och forskning positioner vid högskolor och positioner vid forskningsinstitut.

Förvaltning kräver också en ökning av personal med forskningskompetens relaterade till dagis, skola och lärarutbildning.

Antagning

Lediga jobb annonseras på vår hemsida. Antagning kräver en magisterexamen, normalt med betyget B eller bättre. Sökande med extern finansiering är upptagna kontinuerligt. Ansökningarna kommer att behandlas i den kommande styrelsemöte, normalt inom två till tre månader efter inlämnandet.

Program taught in:
Engelska
Denna kurs är
Startdatum
Jan. 2019
Aug. 2019
Duration
Request Info
Part-time
Full-time
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Jan. 2019, Aug. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Jan. 2019, Aug. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Jan. 2019, Aug. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Jan. 2019, Aug. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Jan. 2019, Aug. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Jan. 2019, Aug. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Jan. 2019, Aug. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Jan. 2019, Aug. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Jan. 2019, Aug. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Jan. 2019, Aug. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Jan. 2019, Aug. 2019
Slutdatum
Application deadline

Jan. 2019, Aug. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum
Application deadline
Slutdatum
Application deadline
Slutdatum
Application deadline
Slutdatum
Location
Application deadline
Slutdatum
Location
Application deadline
Slutdatum
Application deadline
Slutdatum
Location
Application deadline
Slutdatum
Location
Application deadline
Slutdatum
Location
Application deadline
Slutdatum
Location
Application deadline
Slutdatum