Read the Official Description

Syftet med Ph.D. i elektroteknik och elektronik programmet med akademiker som kan genomföra vetenskapliga och tekniska forsknings- och utvecklings en universell skala i elektroteknik och elektronik är att utbilda forskare och innovativa studenter som kommer att kunna använda befintlig och ny teknik för att ta en effektiv del i vinna komplexa problem i utvecklingsprocesser av nya produkter, design, produktion metoder och tjänster.

Banor

 • EEE 551 Linjära systemteori
 • EEE 652 stokastiska processer
 • EEE 695 Seminar
 • EEE 697 Individuella studier i elektroteknik och elektronik
 • EEE 698 avhandling förslag i elektroteknik och elektronik
 • EEE 699 Thesis

Valbara kurser

 • CE 516 Advanced Computer Networks & kommunikation
 • CE 605 trådlösa sensornätverk
 • CE 607 informationssäkerhet
 • EEE 501 Tillämpad digital bildbehandling
 • EEE 502 Pattern Recognition
 • EEE 503 Introduktion till Radar Signal Processing
 • EEE 504 Bankaları / Wavelets och filterbankar
 • EEE 505 Biomedicinsk Signaler och Instrumentation
 • EEE 506 Adaptiv signalbehandling
 • EEE 509 utvalda ämnen i signalbehandling
 • EEE 511 Artificiella neuronnät för signalbehandling och kontroll
 • EEE 512 Optimal kontroll
 • EEE 519 Valda ämnen i kretsar och system
 • EEE 521 Mikrovågor Engineering
 • EEE 522 RF ID-system
 • EEE 523 Antenna Engineering
 • EEE 525 Computational Elektro
 • EEE 529 utvalda ämnen i Electro och antenner
 • EEE 531 analoga integrerade kretsar
 • EEE 532 Analog VLSI Design
 • EEE 533 Digital VLSI Design
 • EEE 535 dataomvandlare
 • EEE 536 Communication Electronics
 • EEE 541 Kommunikationsteori
 • EEE 542 Detection och Estimeringsteori
 • EEE 543 Grunderna i trådlös kommunikation
 • EEE 544 Satellite Communication
 • EEE 549 utvalda ämnen inom trådlös kommunikation
 • EEE 561 mikroprocessorsystem
 • EEE 562 Real-Time Signal Processing
 • EEE 571 Power System Analysis
 • EEE 572 Elkvalitet Mätning
 • EEE 573 Renewable Energy
 • EEE 579 utvalda ämnen i Power Systems
 • EEE 601 Snabba filtreringsalgoritmer
 • EEE 602 videobehandling
 • EEE 611 Nonlinear System Analysis
 • EEE 612 Kaos och Fractals
 • EEE 621 Avancerad Elektro teori
 • EEE 651 stokastiska processer
 • IE 530 Evolutionary Algoritmer
 • IE 534 Nonlinear Programming
 • IES 503 Artificial Intelligence
 • IES 509 Heuristik
 • IES 511 maskininlärning
 • IES 513 Matematisk programmering och tillämpningar
 • IES 524 Digital bildbehandling
 • IES 538 Nature inspirerad Optimization
 • IES 550 Artificiella neuronnät
 • IES 560 Trådlös kommunikation
 • MATH 553 Optimering
 • MATH 671 Fuzzy Optimization
 • STAT 553 Tillförlitlighet

Programkrav för internationella studenter

Vem kan söka?

 • utländska medborgare
 • Blåkort (turkiska medborgare från födseln, men släpptes från medborgarskap av ministeriet för inrikesfrågor, och som kan intyga att deras minderåriga barn som är registrerade i detta tillstånd är berättigade till de rättigheter som anges i lag nr 5203)
 • Utländska medborgare som blev turkisk medborgare efteråt / dubbla medborgare i samma status
 • Turkiska medborgare som avslutade de senaste tre åren av sin gymnasieutbildning (gymnasiet) i ett främmande land med undantag turkiska republiken på norra Cypern, (inklusive de som avslutat sin hela gymnasieutbildning (high school) på turkiska skolor i närvaro av ministeriet för nationell utbildning i ett främmande land med undantag turkiska republiken på norra Cypern) före 1 feb 2013.
 • Turkiska medborgare som fullgjort sin hela gymnasieutbildning (gymnasiet) i ett främmande land med undantag turkiska republiken på norra Cypern, (inklusive de som avslutat sin hela gymnasieutbildning (high school) på turkiska skolor i närvaro av ministeriet för nationell utbildning i ett främmande land exklusive turkiska republiken på norra Cypern) efter 1 Feb 2013.
 • Turkiska republiken på norra Cypern medborgare som bor där och avslutat sin gymnasieutbildning där har en GCE AL certifikat, och de, som är registrerade till gymnasieskolor i andra länder mellan 2005-2010 och håller eller kommer att hålla GCE AL certifikat.

Vem kan inte söka?

 • Turkiska medborgare, som har fullgjort hela gymnasieutbildning i Turkiet eller turkiska republiken på norra Cypern.
 • Turkiska republiken på norra Cypern medborgare (med undantag för de som avslutat sin hela gymnasieutbildning där har en GCEAL certifikat, och de, som är registrerade till gymnasieskolor i andra länder mellan 2005-2010 och innehar eller kommer att inneha GCE AL certifikat)
 • Dubbla medborgare som har ett turkiskt medborgarskap vid födelsen. (Exklusive de som avslutat sin hela gymnasieutbildning i ett främmande land med undantag turkiska republiken på norra Cypern / dem som avslutat sin hela gymnasieutbildning på turkiska skolor i ett främmande land med undantag turkiska republiken på norra Cypern)
 • Dubbla medborgare som har en turkiska republiken på norra Cypern medborgarskap (exklusive de som avslutat sin hela gymnasieutbildning där har en GCEAL certifikat, och de som är registrerade till gymnasieskolor i andra länder mellan 2005-2010 och innehar eller kommer att inneha GCE AL certifikat )
 • Turkiska medborgare eller dubbla medborgare, som har en turkisk medborgarskap vid födelsen, som går i skolor som är anslutna till ambassaderna i Turkiet, och utländska gymnasieskolor som ligger i Turkiet.
Program taught in:
Engelska
Denna kurs är
Startdatum
Sept. 2019
Duration
4 år
Full-time
Pris
8,500 USD
Betalningssätt: 3 omgångar / betalas per termin
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum