Ph.D. i matematik

Allmänt

Programbeskrivning

Programmål

Studiet erbjuder en hel del öppenhet och flexibilitet, eftersom studenter aktivt kan utforma sin individuella utbildningsväg utifrån sina egna intressen och karriärorientering, med tonvikt på teoretisk, tillämpad eller datorienterad matematisk kunskap som erhållits. Med stöd av mentorer bygger varje student gradvis den nödvändiga uppsättningen kunskap och forskningserfarenhet för att självständigt hantera mycket krävande praktiska problem inom sitt studierikt. Ett viktigt inslag i doktorandprogrammet i matematik är dess internationella jämförbarhet, öppenhet och flexibilitet: genom deltagande av studenter i olika vetenskapliga studier och tillämpade projekt som äger rum vid fakulteten.

Programmets huvudmål är att studenter ska få:
  • Fördjupad kunskap om matematik och en idé om denna vetenskaps bredd, roll, betydelse och tvärvetenskap;
  • Kunskap om moderna metoder och tekniker inom matematikområdet och förmågan att aktivt använda dessa metoder och tekniker för att följa yrkets utvecklingstrender;
  • Förmåga till självständigt internationellt konkurrenskraftigt forskningsarbete och oberoende utveckling av ett visst ämnesområde och dess effektiva undervisning;
  • Den nödvändiga organisatoriska och professionella kunskapen om utveckling och forskning, både inom matematikområdet, dess tillämpning och i matematisk utbildning.

121774__DSC3716-1.jpg

mentorskap

Innan studenten deltar i doktorandstudien väljer studenten en potentiell mentor. En mentor vid utarbetandet av en doktorsavhandling är en person som innehar titeln lärare på högre utbildning (biträdande professor, docent, professor) eller forskare (forskningsassistent, senior forskningsassistent, vetenskaplig rådgivare) och demonstrerar forskningsaktivitet inom området av doktorsavhandling. Tillsammans med mentorn bildar studenten en studieplan och mentorerar aktivt studenten genom doktorandstudier genom individuellt forskningsarbete och forskningsseminarier.

Registreringsvillkor

Kandidater som har avslutat sina studier i ett av följande utbildningsprogram kan anmäla sig till forskarutbildningen i matematik:

  • Magisterexamen;
  • Universitetsstudiet avslutades senast 11/06/2004;
  • Ett professionellt högskoleprogram slutfördes senast 11/06/2004 och ett studieprogram för att få en specialisering, varvid kandidaterna individuellt tilldelas ytterligare studier på 45 högskolepoäng innan de anmäler sig till ett visst utbildningsprogram på förslag av matematiska institutionen och Datavetenskap; detta är tentor inom de smala fälten av matematisk analys, algebra, diskret matematik, geometri, topologi, sannolikhet och statistik.
  • Ett studieprogram för yrken som omfattas av EU-direktiv, eller ett annat enhetligt magisterexamen, belönat med 300 högskolepoäng.
  • För en framgångsrik studie under detta program rekommenderas en universitetsexamen i matematik eller naturvetenskap.121772_DSCF2018-1.jpg
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The Faculty of Natural sciences and Mathematics (FNM) was founded in 2006. It came to be when the Faculty of Education broke down into three different faculties. FNM is divided into different departme ... Läs mer

The Faculty of Natural sciences and Mathematics (FNM) was founded in 2006. It came to be when the Faculty of Education broke down into three different faculties. FNM is divided into different departments: Department of Biology, Department of Physics, Department of Mathematics and Computer Sciences and Department of Technical Studies. The vision of the faculty is to be the leading educational, research and applicatory developing center in the region studying the fields of Biology, Ecology, Physics, and Mathematics. It also strives to be the leading center for educating future teachers in Slovenia in different fields such as Science, Mathematics and Technical studies. Läs mindre