Ph.D. i didaktik för kemi

Allmänt

Programbeskrivning

Programmet genomförs utan någon specialisering.


Doktorandstudien tillhandahåller integrerad utbildning, vilket gör att dess befriande kan utföra konceptuell och forskningsaktivitet inom det kemiska utbildningsområdet på grund av deras höga erudition. Ersättningarna från doktorandstudien kommer att vara redo för oberoende vetenskapligt, pedagogiskt och samordningsarbete inom detta område. De befriande ska kunna använda sina kunskaper på didaktiska arbetsplatser vid universitet och högskolor som förbereder kemi-lärare, i forskningsinstituten i det tjeckiska utbildningsministeriet som handlar om kemikalieutbildningsproblematiken, på arbetsplatser för institutioner och organisationer med fokus på forskarutbildning lärarutbildning, i nationella och internationella institutioner och organisationer fokuserade på statlig eller internationell forskning inom kemisk eller vetenskaplig utbildning (Division of Chemical Education EuCheMS, European Science Education Research Association, International Organization of Science and Technology Education, International Council of Associations for Science Utbildning, etc.).


Beskrivning av verifierings- och utvärderingskriterier

Entréprovet är en enomgång i form av en intervju. På grundval av en skriftlig ansökan som lämnas in elektroniskt tillsammans med ansökan men senast den 19 maj 2019 kan dekanen tillåta att tentamen genomförs via informations- och kommunikationsteknik, men endast av allvarliga och dokumenterade skäl som hälsa eller studier utomlands.

Under tentamen ska kandidaten visa de tekniska och språkliga färdigheterna för att studera det angivna programmet, tillsammans med attribut som är nödvändiga för vetenskapligt arbete. Examinationen bedöms med högst 100 poäng, varav 10 poäng ges som en bonus för att ge en mer specifik uppfattning om studieinnehållet och det planerade avhandlingsarbetet i frivillig ansöknings bilaga, inklusive avhandlingens ämne, en kort notering, förväntad övervakningsavdelning och samtycke från en särskild handledare att övervaka sådant doktorandprojekt.


Villkor för antagning

Antagningen till doktorandstudier är villkorad av ett framgångsrikt genomförande av ett masterprogram.

Verifieringsmetod: inträdesprov
Bekräftelsedatum (tillträde) från: 17.06.2019 till: 28.06.2019
Alternativt datum (antagningsprov) från: 08.07.2019 till: 19.07.2019


Regler om undantag från inträdesprov

Inträdesexamen kan avstå från en skriftlig förfrågan från kandidaten, förutsatt att de framgångsrikt har ansökt om ett STARS-projekt under det angivna läsåret. En sådan begäran, tillsammans med dokumentation om att villkoren är uppfyllda, måste lämnas in (men inte elektroniskt) senast den 19 maj 2019.


Karriärmöjlighet

Ph.D. studien ger integrerad utbildning som gör det möjligt för sina kandidater, tack vare deras höga erudition, att göra konceptuell och forskningsverksamhet inom området kemiutbildning. Ph.D. studenter kommer att vara redo för oberoende vetenskapligt, pedagogiskt och ledande arbete inom detta område. De kommer att kunna hävda sig på högskolornas didaktiska arbetsplatser, i forskningsinstituten för utbildningsministeriet som handlar om problematiken i kemiutbildningen, vid gymnasieskolorna som högt kvalificerade kemilärare, på arbetsplatserna som arbetar med ytterligare lärare utbildning, och i de internationella och europeiska institutionerna och organisationerna som är inriktade på landsomfattande och internationell forskning inom området kemi eller naturvetenskap.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The Faculty of Science, Charles University, Prague is leading academic institution in the field of natural sciences in Czech republic a Middle-european region. It provides education in biology, chemis ... Läs mer

The Faculty of Science, Charles University, Prague is leading academic institution in the field of natural sciences in Czech republic a Middle-european region. It provides education in biology, chemistry, geology and geography. Läs mindre