Filosofie doktor (Vetenskap) (Forskning)

Taylor’s University

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Filosofie doktor (Vetenskap) (Forskning)

Taylor’s University

Forskning inom biovetenskapliga skolan omfattar fyra breda teman och stöds av en kärngrupp av forskare i bioaktiva föreningar (Drug Discovery


Infektionssjukdomar/>

  • Den rika biologiska mångfalden i Malaysia möjliggör upptäckten av nya föreningar för att bekämpa infektionssjukdomar. Vid Taylor's University undersöks de identifierade naturliga föreningarna för deras bioaktiva egenskaper såväl som deras verkningsmekanism. Förutom den antimikrobiella forskningen är värd-patogen interaktionsforskningen inriktad på att förstå sjukdoms manifestationen i värdceller.

Icke smittsamma sjukdomar

  • Kost, rökning, alkoholkonsumtion, stillasittande livsstil och stress har bidragit till fler förekomster av hjärtsjukdomar, andningssjukdomar, diabetes och cancer bland annat. Tillgängliga läkemedel för dessa sjukdomar åtföljs ofta av oönskade biverkningar, inte selektiva nog eller helt enkelt för dyra. Därför är detta kluster inriktat på upptäckten av nya blyföreningar och för att vetenskapligt validera naturläkemedel för livsstilsrelaterade kroniska sjukdomar.

Miljöforskning

  • Forskning som genomförs i detta kluster fokuserar på biomediering, taxonomisk identifiering av marina floror och för att underlätta utvecklingen av mekanismer eller processer som överensstämmer med miljölagstiftningen. Det kommer att inrikta sig på förbättringar av resursbesparingar, avfallshantering och lösa miljöbelastningsfrågor. Dessutom tillhandahåller forskare i detta kluster också samråd och utbildning i miljöledningssystem.

Livsmedelsvetenskap och näring

  • Det bredare syftet med forskningen i detta kluster är att studera de grundläggande och tillämpade aspekterna av nya funktionella livsmedel, medicinsk mat och nutraceuticals samt ny teknik som underlättar utvecklingen av nya konsumentprodukter som förbättrar människors hälsa, livsmedelssäkerhet och funktionalitet.

Dessa områden är viktiga eftersom de adresserar relevanta frågor inom människors hälsa och hållbarhet. Nuvarande arbete betonar grundläggande forskningsaktiviteter som möjliggör en bättre förståelse av cancer, infektionssjukdomar och livssjukdomar genom användning av molekylära och cellulära biologitekniker. Detta kommer att kompletteras med forskning i bioaktiva naturprodukter, särskilt för medicinska och nutraceutiska användningsområden för att behandla och förebygga sjukdomar. I slutändan är huvudmålet med detta doktorandprogram att förbättra människors hälsa och identifiera överkomliga alternativa terapier. Miljöforskningen kommer att fokusera på att utveckla mekanismer för att spara energiresurser och använda biologiska indikatorer för att övervaka och upptäcka källan till mikrobiella föroreningar i våra vatten- och livsmedelssystem.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska


Senast uppdaterad March 25, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Juni 2019
Aug. 2019
Duration
Varaktighet
Price
Pris
19,386 USD
Information
Deadline
Locations
Malaysia - Subang Jaya, Selangor
Startdatum : Juni 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Startdatum : Aug. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Startdatum : Okt. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Juni 2019
Malaysia - Subang Jaya, Selangor
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Aug. 2019
Malaysia - Subang Jaya, Selangor
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Okt. 2019
Malaysia - Subang Jaya, Selangor
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan