För att tillgodose behovet av doktorander som inte kan delta ansikte-till-ansikte-seminarier har Business Science Institute inrättat en e-lärplattform som gör det möjligt för doktorander att ta exekutiva DBA-kurser på distans.

Fjärr DBA-program

Programmet för fjärr DBA är uppdelat i 5 moduler:

 • Modul 1: Att bedriva forskning
 • Modul 2: Tematiska paradigmer I
 • Modul 3: Tematiska paradigmer II
 • Modul 4: Kvalitativa metoder
 • Modul 5: Kvantitativa metoder

Varje modul åtföljs av:

 • strömningslektioner (sekvenser från 20 minuter till 1 timme)
 • kursplan och avläsningar
 • PowerPoint-presentationer
 • videor av presentationer av professorer och diskussioner med studenter

Vittnesmål från doktorander

Sébastien Bourbon, PhD Executive DBA

Vittnesmål från de exekutiva DBA-doktoranderna: https://www.business-science-institute.com/temoignages/

Regler för registrering

Executive DBA på avstånd är öppet för alla chefer. Du måste ändå få godkännande av den vetenskapliga kommittén för den verkställande DBA. Detta godkännande är baserat på din fil och på en intervju på distans.

Efter granskningen av din profil kommer forskaren att ge ett gynnsamt eller ogynnsamt yttrande. Det är bara ett yttrande och inte ett beslut om antagande. Denna första kontakt syftar till att undvika onödig upprättande av en registreringsfil som inte har någon chans att lyckas.

Kontakta oss om du vill börja registreringen.

Språk: franska

Avgifter: Distans DBA-programmet (franska) kostar € 22.433

Vårt nästa comeback för ansikte-till-ansikte-program är:

 • DBA Genève, Schweiz: https://www.business-science-institute.com/execution-dba/regroupement/geneve-suisse/
 • DBA Paris, Frankrike: https://www.business-science-institute.com/execution-dba/regroupement/paris-france/
 • DBA Alger, Algeriet: https://www.business-science-institute.com/execution-dba/regroupement/alger-algerie/
 • DBA Dakar, Senegal: https://www.business-science-institute.com/execution-dba/regroupement/dakar-senegal/
 • DBA Tunis, Tunisien: https://www.business-science-institute.com/execution-dba/regroupement/tunis-tunisie/
 • DBA Douala, Kamerun: https://www.business-science-institute.com/execution-dba/regroupement/douala-cameroun/
Program undervisas på:
 • Franska

Se 2 fler kurser från Business Science Institute »

Senast uppdaterad Augusti 29, 2019
Denna kurs är Internet
Startdatum
Öppen registrering
Duration
3 år
Deltid
Pris
22,433 EUR
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Öppen registrering

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum