Doktorsexamen i statsvetenskap

Normal längd: 3 eller 4 år (heltid)

Plats: Hongkong

Internationellt erfarna fakultetsmedlemmar i institutionen för statsvetenskap har kvalitetspublikationer och några erkänns som experter inom sina studier. Fakultetsmedlemmarna i avdelningen specialiserar sig inom ett brett spektrum av underdiscipliner, såsom Hong Kong och Kinas styrelseformer och offentliga politik, internationella relationer mellan Asien och Stillahavsområdet, regional och global politik samt miljöstudier. Särskilda styrkor inom undervisning och tillsyn innefattar kinesisk reformpolitik, regionalism, global miljöpolitik, sportpolitisk nexus, kinesisk utrikes- och säkerhetspolitik, koreanska halvpolitiken och demokratisering i Asien.

Ansökningsmetoder

Sökande kan söka tillträde till doktorandprogrammet på två sätt enligt följande:

1. Ansök om doktorandprogram via Hong Kong Ph.d.-stipendium (HKPFS)

Enastående och lysande sökande kan söka inträde via HKPFS senast den 2 december 2019 (Hong Kong Time 12:00 middag) . Stipendierna kommer att få ett stipendium med ett månatligt stipendium på 25 800 $ HK * och avstått från hela studieavgiften för sitt första studieår. Studenter som ansöker om och inte får stipendiet kan fortfarande övervägas för de ordinarie doktorander vid Lingnan.

(US $ 1 = HK $ 7,8).

(* skattesats för 2019-20, med förbehåll för årlig översyn)


För att ansöka om antagning, vänligen skicka in en första ansökan om RGC: s inresa på www.rgc.edu.hk/hkphd under perioden 1 september till 2 december 2019 (Hong Kong Time 12:00 middag) . Varje sökande tilldelas ett referensnummer. Sökanden är sedan skyldig att lämna in en fullständig ansökan direkt till Lingnans elektroniska system på www.ln.edu.hk/admissions/applyonline före eller före den 2 december 2019 (Hong Kong Time 23:59 pm) . Försenade ansökningar kommer INTE att övervägas.

2. Ansök om PhD-program direkt

Sökande kan också söka antagning till doktorandprogrammen genom att ansöka direkt till universitetet. Heltidsstudenter kommer normalt att förses med forskarstuderande. Den forskarstuderande för en doktorand är 17 390 USD / månad *.
* Att höjas till HK $ 17 730 / månad efter bekräftelse av kandidatur. (skattesats för 2019-20, med förbehåll för årlig översyn)

Universitetet inbjuder ansökningar från 1 november 2019 till 24 januari 2020 . Sökande kan ansöka online via www.ln.edu.hk/admissions/applyonline. För mer information, besök www.LN.edu.hk/reg/info/pgrad.

Allmänna behörighetskrav

 1. En sökande om kandidatexamen för doktorsexamen ska normalt:
  en. ha en masterexamen utdelad av ett högskola som erkänts för detta ändamål av universitetet; eller
  b. ha en relevant kandidatexamen med första eller andra klassens heder eller motsvarande, och har registrerat sig i ett studieprogram för en magisterexamen vid ett erkänt högskolestudier i minst ett år och har bevis på forskningsresultat, eller
  c. har erhållit en motsvarande kvalifikation av a) eller b) ovan; eller
  d. har lämnat tillfredsställande bevis på akademisk och yrkesmässig uppnåelse.
  Anm .: Förkunskapskandidater med beprövad forskarutbildning eller erfarenhet kan komma in direkt till doktorandstudier ENDAST UNDER EXCEPTIONella OMRÅDEN. Normalt skulle en kandidat utan en magisterexamen inte bli antagen till doktorandstudier och han / hon skulle i första hand anmäla sig som en MPhil-student.

 2. Förutom ovanstående bör en sökande vars examen inte kommer från en högskola i Hong Kong eller ett engelsktalande land få ett lägsta poäng på 550 (pappersbaserat test) eller 79 (internetbaserat test) i testet av Engelska som främmande språk (TOEFL), eller ett bandpoäng på 6,5 eller högre i International English Language Testing System (IELTS), eller en motsvarande poäng i ett erkänt test, eller en motsvarande kvalifikation för att bevisa hans / hennes språkkunskaper som kommer övervägas från fall till fall. De sökande måste uppfylla eventuella ytterligare krav som fastställs av de program som de ansöker om antagning till.

[Obs: För IELTS- och TOEFL-kvalifikationer för antagning till intag 2020-21 och framåt accepterar universitetet endast resultat som ligger inom giltighetsperioden, nämligen. 2 år, från tidpunkten för inlämning av en antagningsansökan för den specifika intagskohorten.]

För inträde till Lingnan PhD-program via HKPFS, föreskrev RGC att för en sökande från ett icke-engelsktalande universitet, om inte han / hon bevisar att engelska är undervisningsspråk för alla kurser för ingångskvalifikationerna för hans / hennes föreslagna doktorandprogram, måste han / hon bifoga poängresultat från TOEFL eller IELTS i doktorandansökan. Detta krav (obligatoriskt inlämnande av TOEFL / IELTS poängresultat) kan undantas för sökande vars föreslagna doktorandstudier är specifikt i icke-engelska medier, t ex kinesiska. Sökandena måste emellertid fortfarande uppfylla universitetets språkkrav enligt vad som anges i punkt 2 ovan.

Programspecifika behörighetskrav

I stället för TOEFL- och IELTS-poängen kan en sökande lämna in resultat från Scholastic Aptitude Test (SAT), GRE, GMAT, Medlem av Linguistiska institutet (MIL), eller Folkets Kinas högskolans engelska test (CET) eller motsvarande kvalifikation för att bevisa sin språkkunskaper som kommer att behandlas från fall till fall.

Program undervisas på:
 • Engelska

Se 12 fler kurser från Lingnan University »

Senast uppdaterad September 25, 2019
Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
30 - 72 månader
Heltid
Pris
42,100 HKD
Undervisning för år 2019-2020 är under granskning.
Deadline
Kontakt Skolan
Deadline for application via HKPFS: 1 December 2018; Deadline for application to the University directly: 25 January 2019.
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Kontakt Skolan
Deadline for application via HKPFS: 1 December 2018; Deadline for application to the University directly: 25 January 2019.
Location
Sista anmälningsdag
Kontakt Skolan
Deadline for application via HKPFS: 1 December 2018; Deadline for application to the University directly: 25 January 2019.
Slutdatum