Doktorsexamen i miljövetenskap

Allmänt

Programbeskrivning

Detta program kan ha betoning på forskning med fokus på kemi eller biologi. Det består av totalt 56 högskolepoäng, varav 17 är grundkurser i grundläggande aspekter av miljöfrågor som vatten, luft, jord, lagstiftning och experimentell design; 18 specialiseringskrediter och 21 högskolepoäng är avsedda för forskning.

Curriculum

Kärnkurser (17 hp)

 • STAT 750 Experimental Design
 • ENSC 751 Miljölagar, etik och allmän politik
 • ENSC 752 Vattenkvalitetshantering
 • ENSC 753 Jordhantering
 • ENSC 754 Luftkvalitetshantering
 • ENSC 755 Graduate Seminar I
 • ENSC 756 Graduate Seminar II

Specialiseringskurser (18 hp Nivå 700 800 900)

 • ECON 700 Miljöekonomi
 • ENSC 706 Wildlife Management
 • ENSC 707 Miljögeologi
 • ENSC 709 Miljöledning och planering
 • ENSC 730 Fast avfallshantering
 • ENSC 737 Källor och problem med förnybar energi
 • ENSC 760 Farligt avfall och nödåtgärder
 • ENSC 763 Miljöbedömning
 • ENSC 770 Klassificering och karakterisering av farligt avfall
 • ENSC 790 Specialämnen i miljövetenskap
 • ENSC 839 Frågor inom miljöhälsa
 • ENSC 841 Miljöreparation
 • ENSC 844 Miljöbioteknik
 • ENSC 865 Miljötoxikologi
 • ENSC 901 Bedömning och hantering av miljörisker
 • ENSC 902 Miljökvalitetsindikatorer
 • ENSC 960 Bevarande och hantering av biologisk mångfald
 • ENSC 992 experimentella metoder för sanering
 • ENSC 995 Avancerade studier i miljövetenskap
 • BIOL 712 Applied Mycology
 • BIOL 713 Microbial Ecology
 • BIOL 843 Miljömikrobiologi
 • BIOL 903 Ekologi och bevarande av naturresurser
 • BIOL 914 Applied Tropical Botany
 • BIOL 995 Avancerade studier i miljöbiologi
 • BIOL 990 Experimental Microbiology
 • CHEM 735 Miljökemisk analys I
 • CHEM 736 Miljökemisk analys II
 • CHEM 850 Miljökatalys
 • CHEM 852 Material för föroreningskontroll
 • CHEM 861 Nanoteknologi
 • CHEM 953 Miljöelektrokemi
 • CHEM 954 Adsorption och Ionic Exchange i fasta material
 • CHEM 960 Instrumental metoder för materialkarakterisering
 • CHEM 962 Avancerad miljökemisk analys
 • CHEM 995 Avancerade studier i miljökemi

Kurser för forskning krävs (21 créditos)

 • ENSC 997 Doktorsavhandling
 • TEST 800C omfattande undersökning128470_pexels-photo-2280568.jpeg Chokniti Khongchum / Pexels

Studieplan

Första året - Första termin

 • ENSC752 Vattenkvalitetshantering
 • ENSC754 Luftkvalitetshantering
 • ENSC755 Graduate Seminar I

Första året - andra termin

 • ENSC751 Miljölagar, etik och allmän politik
 • ENSC753 Jordhantering
 • ENSC756 Graduate Seminar II

Andra året - första termin

 • ENSC, CHEM, BIOL-specialiseringskurs (700–800 nivå)
 • ENSC, CHEM, BIOL-specialiseringskurs (700–800 nivå)

Andra året - andra termin

 • STAT750 Experimental Design
 • ENSC997 Doktorsavhandling
 • TEST800C omfattande undersökning

Tredje året - första termin

 • ENSC997 Förberedelse av forskningsförslag
 • ENSC, CHEM, BIOL-specialiseringskurs (700–800 nivå)

Tredje året - andra termin

 • ENSC997 Doktorsavhandling
 • ENSC, CHEM, BIOL Specialiseringskurs (900 nivå)

Fjärde året - Första termin

 • ENSC997 Doktorsavhandling
 • ENSC, CHEM, BIOL Specialiseringskurs (900 nivå)

Fjärde året - andra termin

 • ENSC 997 Doktorsavhandling
 • ENSC, CHEM, BIOL Specialiseringskurs (900 nivå)

Femte året - första termin

 • ENSC 997 Doktorsavhandling

Femte året - andra termin

 • ENSC 997 doktorsavhandling (återstående poäng för att fullfölja 21)
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Med en historia på mer än 40 år är Ana G. Méndez University, Gurabo Campus (tidigare Turabo University) den snabbast växande privata institutionen för högre utbildning i landet. Gurabo Campus är ackre ... Läs mer

Med en historia på mer än 40 år är Ana G. Méndez University, Gurabo Campus (tidigare Turabo University) den snabbast växande privata institutionen för högre utbildning i landet. Gurabo Campus är ackrediterat av den prestigefyllda byrån Middle States Commission for Higher Education, Ana G. Méndez University, och har också flera professionella ackrediteringar som ger en kvalitetssegla för sina studenter. Läs mindre