Doktorsexamen i matematik specialvetenskap

Allmänt

Programbeskrivning

Namn på programmet: Doktorsexamen i matematisk vetenskap Specialitet
DGP-kod: 111610
Normal period för examen: 8 terminer
Krediter: 215
Examensbevis: doktorsexamen (matematik)
Campus där den erbjuds: Hermosillo

Programbeskrivning

Allmänna mål

 • Att utbilda personal med hög akademisk nivå och riklig och tillräcklig kunskap i innehållet, teorierna och metoderna i de viktigaste filialerna i matematik, med färdigheter för autonom studie och förståelse av resultaten och framsteg i modern matematisk forskning.
 • Förbered mänskliga resurser som kan utföra konsulttjänster och matematiskt stöd i forsknings- och utvecklingsprojekt inom olika vetenskapliga och tekniska områden.
 • Utbildad personal för att utföra original och självständig forskning inom matematik och dess tillämpningar.
 • Förbered kvalificerade personalresurser för att genomföra utbildningsuppgifter på universitet och forskarutbildning.
 • Bidra till förbättring av matematikutbildningsnivåer i nordvästra Mexiko.
 • Främja och stärka forskning i matematik i nordvästra Mexiko.

Särskilda mål

 • Konsolidera grundutbildningen av studenter i matematikens huvudgrenar.
 • Förbered utbildad personal för självständig utövande av forskning i matematik.
 • Förbered personal, utrustad med omfattande kunskaper om de moderna matematikens huvudgrenar, för att utveckla undervisningsuppgifter på grundnivå och forskarutbildning.
 • Förbered utbildad personal för att delta i tvärvetenskapliga forskningsprogram och projekt.
 • Förbered personal med hög kapacitet för arbete och innovation för att delta i studien och lösningen av problem av matematisk natur som härrör från problem av socialt intresse.
 • Förbered utbildad personal för att utföra rådgivande och matematiskt stöd i forsknings- eller utvecklingsprojekt inom andra discipliner.

Vad kommer dina färdigheter att vara när du avslutar programmet?

Graduate profil

Kandidater från forskarutbildningen med doktorsexamen (matematik) kommer att ha följande egenskaper:

 • En hög utbildningsnivå inom matematik.
 • Kapacitet för autonom forskning i relevanta matematiska problem.
 • Förmåga att tillämpa matematisk kunskap inom andra vetenskapliga eller tekniska områden.
 • Möjlighet att utbilda personalresurser på högre nivå i matematisk disciplin.
 • Förmåga att kommunicera, muntligt och skriftligt, koncept och matematiska teorier till forskare i området samt specialister inom andra vetenskapliga områden.

Curriculum

Kurskarta

114666_MapaCurricular16.png

 • Enligt forskningsprojektet och med godkännande av avhandlingsdirektören kan studenten studera i termin som bestämmer valfria ämnen.
 • Från och med den tredje terminen ska studenten anmäla sig till seminariet. Utvärderingen av sin prestation kommer att leda sin avhandlingskommitté. Enligt resultatet registrerar programkoordinatorn i studentens fil de krediter som godkänts enligt följande kriterier: Totalt 20 poäng måste godkännas inom en längre period till 6 terminer, i minst 4 presentationer.

Förteckning över ämnen

Grundläggande ämnen

 • Linjär algebra
 • Matematisk analys I
 • Komplexvariabel I
 • Vanliga differentialekvationer
 • Stokastiska modeller I
 • sannolikhet
 • Modern Algebra I
 • Topologi I
 • Matematisk analys II
 • Differentiell geometri I

Valfria ämnen

 • Funktionsanalys I
 • Funktionsanalys II
 • Utvalda ämnen för matematisk analys
 • Komplexvariabel II
 • Utvalda ämnen av komplex variabel
 • Teori om uppsättningar och logik
 • Modern Algebra II
 • Utvalda ämnen av algebra
 • Topologi II
 • Differentiell geometri II
 • Utvalda ämnen inom geometri och topologi
 • Dynamiska system
 • Ekvationer i partiella derivat
 • Valda ämnen av differentialekvationer
 • Stokastiska Modeller II
 • Stokastiska processer
 • Utvalda sannolikhetsproblem
 • Utvalda ämnen av stokastiska processer
 • Statistik I
 • Statistik II
 • Valda statistikämnen
 • optimering
 • Valda optimeringsämnen
 • Controlens teori
 • Numerisk analys
 • Valda ämnen av numerisk analys
 • Utvalda ämnen för tillämpad matematik
 • Finite Mathematics
 • Lie grupper
 • Tillämpade matematikmetoder
 • Asymptotiska metoder för differentialekvationer
 • Linjär Numerisk Algebra
 • Numeriska partiella differentialekvationer
 • Delvisa differentialekvationer av första order
 • Valda ämnen av partiella differentialekvationer

Forskningsämnen

 • Avhandling seminarium
 • Forskningsseminarium I
 • Forskningsseminarium II
 • Forskningsseminarium III
 • Forskningsseminarium IV
 • Forskning Seminarium V
 • Forskning Seminarium VI

Kompletterande ämnen

 • Ph.d.-avhandling Advance Exhibition Seminar

Linjer för generering och / eller tillämpning av kunskap om programmet.

 • Matematisk analys och topologi
 • Stokastiska processer, sannolikhet och statistik
 • Matematisk fysik, dynamiska system och geometri
 • Applied Mathematics and Computing

Akademisk kärna

namn

post

Dr. Avendaño Camacho Misael

misaelave@mat.uson.mx

Dr. Carrillo Navarro Francisco Armando

carrillo@mat.uson.mx

Dr Dávila Rascón Guillermo

davila@mat.uson.mx

Dr Díaz Infante Velasco Saúl

sauldiazinfante@gmail.com

Dr. Espinoza Fierro Jesús Francisco

jesus.espinoza@mat.uson.mx

Dr. Figueroa Preciado Gudelia

gfiguero@mat.uson.mx

Dr. Flores Espinoza Rubén

rflorese@mat.uson.mx

Dr Frías Armenta Eduardo

eduardo@mat.uson.mx

Dr. González Sánchez David

david@mat.uson.mx

Dr. Guzmán Partida Martha D.

martha@mat.uson.mx

Dr Leyva Castellanos Horacio

hleyva@mat.uson.mx

Dr. Luque Vásquez Fernando

fluque@mat.uson.mx

Dr Minjárez Sosa Jesús Adolfo

aminjare@mat.uson.mx

Dr. Montoya Laos José Arturo

montoya@mat.uson.mx

Dr. Olmos Liceaga Daniel

olmos@mat.uson.mx

Dr. Omelyanov Georgii Alexandrovich

omel@mat.uson.mx

Dr Shingareva Sidorova Inna

inna@mat.uson.mx

Dr. Vega Amaya Oscar

ovega@mat.uson.mx

Dr. Verduzco Fernando

verduzco@mat.uson.mx

Dr Vorobjev Yuri Mikhailovich

vorob@mat.uson.mx

Hur går du in på denna doktorandkurs?

Inresa krav

 • Ansökningsansökan för upptagande.
 • Kopia av examensbevis för mästare i matematik eller relaterad disciplin. Icke-kvalificerade studenter måste presentera en kopia av internbrevet, kvalifikationsbevis och handlingar som bevisar ett substantiellt framsteg i deras avhandling samt en skrivelse om att titeln kommer att erhållas under andra halvåret 2017.
 • Officiell kopia av födelsebeviset och tre barnfotografier.
 • Intervju för att verifiera att du har mognad och kunskaper som motsvarar en magisterexamen i matematik, samt färdigheter för forskning och självständigt arbete.
 • Engagemang från en forskare av grundkärnan i examensprogrammet där han accepterar att fungera som sin uppsatshandledare, som innehåller det forskningsämne som ska utvecklas.
 • Bevis som godkänner minst 450 poäng på TOEFL eller motsvarande.
 • Två skrivelsebrev från forskningsprofessorer.
 • För utländska studenter, FM2 eller FM9 student invandring formulär.

antagning Profile

Sökande för doktorsexamen (matematik) måste visa mognad och kunskaper motsvarande en magisterexamen i matematik samt förmågor för forskning och självständigt arbete.

Vad behöver du för att få graden?

Kvalifikationskrav

För att få doktorsexamen måste du:

 • Godkänn de totala poängen och uppfylla övriga krav som fastställs i motsvarande examenprogram.
 • Bevis för att förstå ett annat språk än spanska, som fastställts av forskarutbildningsnämnden enligt studieprogrammet.
 • Pröva examen av betyget i den skriftliga fasen och i muntliga fasen innan en juryn heter ex profeso.
 • För doktorsexamen ska man genomgå en generell granskning av kunskap i det fall då doktorandprogrammet överväger det.
 • Överensstämmer med de bestämmelser och krav som Skoltjänsten kräver för att utfärda examen.

Titreringsalternativ

Framgångsrikt försvara en doktorsavhandling om ett originalprojekt före en juryn som kommer att integreras enligt avsnitt VI i riktlinjerna och kriterierna för genomförandeprogrammet.

Hur mycket kostar det för att studera denna doktorandkurs?

Kostnaden för EXANI-III

Registreringskostnaden för sökande till Universidad de Sonora meddelas årligen tillsammans med första anmälan.

Registrerings- och studieavgifter

Eleverna måste, när de ingår i något av kandidatprogrammen, täcka motsvarande avgifter enligt den nuvarande minimilön i staden Hermosillo, som fastställs i kvotförordningen.

Större rapporter

Dr. J. Adolfo Minjárez Sosa
Programkoordinator
Rosales och Blvd. Luis Encinas s / n, Col Centro, CP 83000, Byggnad 3K. Hermosillo, Sonora.
posgrado@mat.uson.mx
Tel: 52 (662) 2592155, Ext. 2384
href = "http://posgrado.ite.uson.mx/

Senast uppdaterad Jun 2019

Om skolan

La Universidad de Sonora es una institución pública autónoma que tiene como misión formar, en programas educativos de calidad y pertinencia, profesionales integrales y competentes a nivel nacional e i ... Läs mer

La Universidad de Sonora es una institución pública autónoma que tiene como misión formar, en programas educativos de calidad y pertinencia, profesionales integrales y competentes a nivel nacional e internacional, articulando la docencia con la generación, aplicación y transferencia del conocimiento y la tecnología, así como con la vinculación con los sectores productivo y social, para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. Läs mindre