Doktorsexamen i latinamerikanska studier

University of Hradec Králové, Philosophical Faculty

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Doktorsexamen i latinamerikanska studier

University of Hradec Králové, Philosophical Faculty

Den filosofiska fakulteten vid Högskolan i Hradec Králové erbjuder en doktorsexamen som kan bedrivas i heltidsstudie. Ph.d.-programmet är utformat för studenter som har erhållit en kandidatexamen i statsvetenskap och relaterade studiediscipliner. Studien är utformad som en översikt över områdestudier och statsvetenskap med inriktning mot Latinamerika.

qw

Vad handlar latinamerikanska studier om?

Ph.d.-studien av fältet Latinamerikastudier syftar till att förbereda kvalificerade specialister inom områdestudier med ett primärt fokus på Latinamerika. Ph.d.-studien är utformad speciellt för studenter med kandidatexamen i statsvetenskap eller relaterade discipliner. Studien koncentrerar sig främst på jämförande forskning i Latinamerika med målet att tillämpa teoretisk och metodisk kunskap på sociala, politiska och ekonomiska problem i den latinamerikanska regionen.Erfarenhet att studera i Latinamerika

Syftet med programmet Latinamerikastudier är utbildning och förberedelse av forskare som är intresserade av forskning och undervisning med fokus på Latinamerika. Studien syftar till att förbereda kandidater som kommer att förvärva teoretisk och metodisk kunskap samt praktiska färdigheter som på ett och samma gång förvärvats av många partneruniversiteter och forskningsinstitutioner i latinamerikanska länder. Eleverna ska genomföra en omfattande fältforskning i Latinamerika med anknytning till ämnet för deras doktorsavhandling. Den omedelbara erfarenheten av studier och forskning utomlands kommer att göra det möjligt för doktorandens forskare att ta upp forskningsprojekt och att absorbera kunskapen bättre och maximera sin praktiska användning.

erutexaminerade

Kandidaterna kommer att vara professionellt och också språkligt fullt förberedda för oberoende vetenskaplig forskning och undervisning, för arbete i offentliga institutioner, till exempel ministerier med agendor med inriktning mot Latinamerika, media, icke-statliga organisationer, diplomati och andra utländska eller heminstitutioner söker efter experter inom områdestudier.

Anmälningsföreskrifter

Förutbestämmandet för antagning till doktorsexamen är en framgångsrikt avslutad universitetsutbildning med kandidatexamen eller ingenjörsutbildning inom studieprogrammet statsvetenskap eller internationella territoriella studier . Eventuellt kan de vara akademiker av relaterade eller liknande sociala eller mänskliga inriktade studieprogram (historia, sociologi, antropologi, ekonomi), vilket naturligt förutsätter att de krav på upptagningsprocessen som lyckades fullfölja adekvat nivå av politologi och territoriell kunskap och förmåga till oberoende vetenskaplig verksamhet.

Upptagandeutskottet anser forskningsprojektet (förslaget till avhandlingsprojektet) och andra bifogade handlingar i avsaknad av sökanden. De utvärderar särskilt kvaliteten på forskningsprojektet, sökandens kvalifikationer för vetenskapligt arbete, men också hans eller hennes språkkunskaper. En doktorands kännedom om det engelska språket måste vara åtminstone på nivå B2 i den så kallade europeiska referensramen. Kunskapen om andra språk (särskilt spanska, portugisiska och franska) är en stor fördel. En annan förutsättning för studierna är en långvarig vistelse i Tjeckien eftersom en heltidsperspektiv i den individuella studieplanen krävs.


fgDokument som bifogas ansökan

  • En intygad kopia av certifikat / diplomnostrifiering (i undantagsfall senast vid anmälningsdatum)
  • ett strukturerat CV
  • minst 2 referenser / rekommendationer från universitetet för examen
  • ett forskningsprojekt i ca. 4-5 standard sidor - Projektet måste innehålla specifikation av ämnes och arbetsmål, teoretisk ram, utvecklingsmetoder och förteckning över relaterad litteratur (projektets ämne måste motsvara den territoriella undersökningen fokuserar på afrikanska / latinska -amerikanska territoriet)
  • en bekräftelse på språkkunskaper (certifikat etc.) och av potentiell publikationsverksamhet
Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska


Senast uppdaterad April 10, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Varaktighet
4 år
Heltid
Price
Pris
- per år.
Information
Deadline
Locations
Tjeckien - Hradec Kralove, Hradec Králové Region
Startdatum : Sept. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Sept. 2019
Tjeckien - Hradec Kralove, Hradec Králové Region
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan