Doktorsexamen i kulturstudier

Allmänt

Programbeskrivning

Doktorsexamen i kulturstudier

Normal längd: 3 eller 4 år (heltid)

Plats: Hongkong

Institutionen för kulturvetenskap är grundad år 2000 och är den första avdelningen i sitt slag i Asien, med en helt tvärvetenskaplig och internationell fakultet som uteslutande engagerat sig i undervisning och forskning i nutida kulturstudier.

Avdelningen erbjuder också olika möjligheter till exponering för workshops på olika platser genom våra nätverk för kulturstudier mellan Asien.

Ansökningsmetoder

Sökande kan söka tillträde till doktorandprogrammet på två sätt enligt följande:

1. Ansök om doktorandprogram via Hong Kong Ph.d.-stipendium (HKPFS)

Enastående och lysande sökande kan söka tillträde via HKPFS senast den 1 december 2020 (Hong Kong-tid 12:00) . Stipendierna kommer att få ett stipendium med ett månatligt stipendium på 26 600 HK $ * och avstår från hela studieavgiften för sitt första studieår. Studenter som ansöker om och inte får stipendium kan fortfarande övervägas för de vanliga doktorandplatserna i Lingnan.

(US $ 1 = HK $ 7,8).

(* pris 2020-21, föremål för årlig granskning)

För att ansöka om antagning, vänligen gör en första ansökan om RGC: s antagningssystem på www.rgc.edu.hk/hkphd under perioden 1 september till 1 december 2020 (Hong Kong Time 12:00 middag) . Varje sökande tilldelas ett referensnummer. Den sökande måste sedan skicka in en fullständig ansökan direkt till Lingnans elektroniska system på www.LN.edu.hk/admissions/applyonline/index-rpg.html den 2 december 2020 eller senare (Hong Kong Time 23:59 pm) . Sena ansökningar kommer INTE att beaktas.

2. Ansök om PhD-program direkt

Sökande kan också söka antagning till doktorandprogrammen genom att ansöka direkt till universitetet. Heltidsstudenter kommer normalt att ges doktorander. Doktorandstudenterna för doktorander kostar 18 090 HK $ / månad *.
* Ska höjas till HK $ 18 440 / månad efter bekräftelse på kandidaturen. (kurs 2020-21, med förbehåll för årlig granskning)

Universitetet bjuder in ansökningar från 2 november 2020 till 22 januari 2021 . Sökande kan ansöka online via www.LN.edu.hk/admissions/applyonline/index-rpg.html . Mer information finns på www.LN.edu.hk/sgs/docs/pgrad.


Allmänna behörighetskrav

 1. En sökande om kandidatexamen för doktorsexamen ska normalt:
  en. ha en masterexamen utdelad av ett högskola som erkänts för detta ändamål av universitetet; eller
  b. ha en relevant kandidatexamen med första eller andra klassens heder eller motsvarande, och har registrerat sig i ett studieprogram för en magisterexamen vid ett erkänt högskolestudier i minst ett år och har bevis på forskningsresultat, eller
  c. har erhållit en motsvarande kvalifikation av a) eller b) ovan; eller
  d. har lämnat tillfredsställande bevis på akademisk och yrkesmässig uppnåelse.
  Anm .: Förkunskapskandidater med beprövad forskarutbildning eller erfarenhet kan komma in direkt till doktorandstudier ENDAST UNDER EXCEPTIONella OMRÅDEN. Normalt skulle en kandidat utan en magisterexamen inte bli antagen till doktorandstudier och han / hon skulle i första hand anmäla sig som en MPhil-student.

 2. Förutom ovanstående bör en sökande vars examen inte kommer från en högskola i Hong Kong eller ett engelsktalande land få ett lägsta poäng på 550 (pappersbaserat test) eller 79 (internetbaserat test) i testet av Engelska som främmande språk (TOEFL), eller ett bandpoäng på 6,5 eller högre i International English Language Testing System (IELTS), eller en motsvarande poäng i ett erkänt test, eller en motsvarande kvalifikation för att bevisa hans / hennes språkkunskaper som kommer övervägas från fall till fall. De sökande måste uppfylla eventuella ytterligare krav som fastställs av de program som de ansöker om antagning till.

[Obs: För IELTS- och TOEFL-kvalifikationer för antagning till intag 2020-21 och framåt accepterar universitetet endast resultat som ligger inom giltighetsperioden, nämligen. 2 år, från tidpunkten för inlämning av en antagningsansökan för den specifika intagskohorten.]

För inträde till Lingnan PhD-program via HKPFS, föreskrev RGC att för en sökande från ett icke-engelsktalande universitet, om inte han / hon bevisar att engelska är undervisningsspråk för alla kurser för ingångskvalifikationerna för hans / hennes föreslagna doktorandprogram, måste han / hon bifoga poängresultat från TOEFL eller IELTS i doktorandansökan. Detta krav (obligatoriskt inlämnande av TOEFL / IELTS poängresultat) kan undantas för sökande vars föreslagna doktorandstudier är specifikt i icke-engelska medier, t ex kinesiska. Sökandena måste emellertid fortfarande uppfylla universitetets språkkrav enligt vad som anges i punkt 2 ovan.

Programspecifika behörighetskrav

En sökande som föreslår att skriva avhandlingen på kinesiska bör söka godkännande från avdelningen genom att ge sunda motiveringar. Han / hon kan behöva visa sin förmåga på engelska och / eller kinesiska i en intervju.

Senast uppdaterad Okt 2020

Om skolan

Lingnan University is the liberal arts university in Hong Kong and we have the longest established tradition among the local institutions of higher education. Our history can be dated back to 1888, wh ... Läs mer

Lingnan University is the liberal arts university in Hong Kong and we have the longest established tradition among the local institutions of higher education. Our history can be dated back to 1888, when our forerunner, the Christian College in China, was founded in Guangzhou, and to 1967, when the institution, as Lingnan College, was re-established in Hong Kong. In 2015, Lingnan University was named as one of the “Top 10 Liberal Arts College in Asia” by Forbes. Läs mindre