Read the Official Description

Lucca

2018/19 PhD-program vid IMT School for Advanced Studies Lucca

Tidsfrist för ansökningar - 3 augusti 2018, 12:00 CEST

Ansökningar godkänns nu för 2018/19 doktorandprogram på IMT School for Advanced Studies Lucca (www.imtlucca.it), en av de sex högskolans högskolor i Italien och en av de högst rankade forskarskolorna i Europa enligt senaste U-Multirank-undersökningen. Högmotiverade kandidater från alla discipliner inbjuds att ansöka om ett av de 36 fullfinansierade stipendierna inom två doktorandprogram som integrerar vetenskapliga kompetenser inom ekonomi, ingenjörsvetenskap, datavetenskap, neurovetenskap och beteendepsykologi, fysik, tillämpad matematik, statistik, historia och vetenskap av kulturarvet.

En av de fyra fältspecifika spåren är kognitiv, datorisk och social neurovetenskap, som ligger under "Cognitive and Cultural Systems" PhD-programmet. Detta forskningsbaserade, tvärvetenskapliga doktorsprogram fokuserar på kognitiv, beräkningsmässig och social neurovetenskap. Studenterna kommer att delta i flera kurser, inklusive grundläggande kognitiv psykologi, beteendemässig och social neurovetenskap, rättsmedicinsk psykopatologi, neuropsykologi, psykofysiologi, neuralt underlag för uppfattning, neurala medvetenhetsgrund, vetenskapsfilosofi, kritiskt tänkande, strukturell och funktionell neuroimaging samt grundläggande / avancerade metoder för dataanalys. Programmet är särskilt utformat för att utbilda forskare som ska bidra till kunskap inom områden som sensation och uppfattning. sömn och medvetenhet motorsystem och verkan; neuroplasticitet och lärande språk- och konceptrepresentation; känslor och motivation; socialpsykologi; beslutsprocesser; neuroetiken; filosofi och neurovetenskap i moralisk resonemang rättsmedicinsk psykologi och psykopatologi. Under sina doktorandstudier uppmanas studenterna att utföra sin forskning med skolans forskningsenheter.

Kurser leds av världsberömda forskare och ger eleverna alla teoretiska färdigheter och avancerade verktyg som krävs för att noggrant hantera en rad analys-, design- och managementproblem inom ramen för systemanalys inom ekonomisk, social, vetenskaplig, teknisk och kulturell domän . Specialiserad fakultet och personal skapar ett nätverk som ger nyckelledning och stöd under hela doktorandprogrammet. Tillsammans med fakulteten, både i klassrummet och i utvecklingen av forskning, når studenterna högsta möjliga akademiska prestation. IMT-skolans doktorander kommer att kunna använda de färdigheter de förvärvade under sina studier för att känna igen och lösa komplexa problem, att välja den lämpligaste metoden eller instrumentet som ska användas när man närmar sig dessa problem, även inom discipliner utanför deras primära forskningsområde.

Alla elever är baserade i det nyligen restaurerade San Francesco-komplexet, en helt integrerad campus i den historiska stadskärnan i den vackra toskanska staden Lucca. På campus finns förnyade bostadsfaciliteter, en kontorsmatsal, studie- och vardagsrum, ett toppmodernt bibliotek och friluftsutrymmen, vilket skapar en unik kulturell, professionell och social miljö för vårt doktorandprogram. Stödberättigade studenter, förutom ledigt rum och styrelse, kommer också att få ett stipendium på cirka 15 300 euro per år. Ytterligare finansiering för ytterligare forskningsfaser, inklusive stipendier för att täcka ett eventuellt fjärde år för att slutföra doktorsavhandlingen, kan tilldelas på en konkurrenskraftig basis.

PhD-programmen vid IMT-skolan lockar studenter från hela världen och ger en verklig internationell miljö. Engelska är skolans officiella språk. Dessutom kommer alla studenter att ha möjlighet att tillbringa perioder utomlands på forskningsinstitut, laboratorier eller universitet, både inom Erasmus-ramverket och genom ad hoc-mobilitetsavtal.

De flesta IMT-skolans doktorander har nått framträdande roller i akademiker, statliga institutioner, offentliga och privata företag eller yrken över hela världen.

Program taught in:
Engelska

See 3 more programs offered by IMT School for Advanced Studies Lucca »

Last updated June 3, 2018
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Okt. 2019
Duration
3 år
Heltid
Pris
- Inga studieavgifter (studenter utöver undervisningsavgiften får också stipendium - 15 300 € / år - och ledigt rum och ombord)
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Okt. 2019
Slutdatum
Application deadline

Okt. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum