Metropolitan University Prague ( MUP ), i samarbete med Institute of International Relations i Prag (IIR) inom ramen för det internationella Territorial Studies-programmet, erbjuder doktorsexamen specialisering av internationella relationer och europeiska studier på både tjeckiska och engelska.

Doktorandstudenterna är skyldiga att i samråd med sin handledare utarbeta en individuell studieplan. Den individuella studieplanen anger de krav som studenterna måste mötas i sina doktorandstudier. Den individuella studieplanen innehåller en lista över utvalda kurser i specialiseringen, tidsplanen för doktorandprogrammet, studentenes plan för vetenskaplig, pedagogisk och publiceringsverksamhet samt en föreslagen titel för doktorsavhandlingen.

Den individuella studieplanen engagerar också doktorander i forskningsverksamheten hos den relevanta MUP avdelningen och / eller IIR. Studerande i heltidsformen är också skyldiga att, enligt den individuella studieplanen, delta i pedagogiska aktiviteter. Den individuella studieplanen måste innehålla alla obligatoriska kurser i avsnitt Iof i följande kurser:

Avsnitt I

 • Samhällsvetenskapliga filosofin
 • Internationella relationer och europeisk integrationsteori
 • Internationella relationer Forskningsmetoder

Förutom de obligatoriska kurserna i den första sektionen måste eleverna välja sina specialkurser för fria val. Studenter väljer totalt tre kurser, minst en av följande delar:

Avsnitt II (internationella förbindelser)

 • Internationell säkerhet
 • Internationella relationer och kulturell mångfald
 • Teorier om konfliktlösning

Avsnitt III (Europeisk integration)

 • Den institutionella strukturen och beslutet
 • Europeiska unionens politik
 • Aktuella frågor i den europeiska integrationsprocessen

Doktorandstudenter kan vidare välja "fritt val" språkkurser, som avslutas med en tentamen. Detta gäller följande kurser:

 • Stil och struktur av tekniska språk - engelska
 • Stil och struktur av tekniska språk - ett annat främmande språk (tyska, franska, spanska, ryska och tjeckiska)

Alla antagna sökande är berättigade att anmäla sig till det första studieåret. För att anmäla sig till det andra studieåret måste studenten slutföra alla kurser i första sektionen, uppfylla ytterligare krav som anges i den individuella studieplanen och visa skriftligt bevis på sin forskningsverksamhet.

För att kunna anmäla sig till det tredje studieåret ska studenten slutföra de tentamina som anges i sin individuella studieplan, följa vidare uppdrag och visa skriftligt bevis på resultaten av sin forskningsverksamhet. I undantagsfall är det möjligt att tillåta villkorlig inskrivning till det följande studieåret.

Program undervisas på:
Engelska
Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
3 år
Deltid
Heltid
Pris
1,006 EUR
möjlighet att vinna full stipendium
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum