Doktorsexamen i fysisk kemi

Allmänt

Programbeskrivning

Fysisk kemi

Förkortning: DPAP_FCH_4

Nivå på kursenhet: Doktorand

Fakulteten: Kemiska fakulteten

Läroår: 2020/2021

En titel tilldelad: Ph.D.

Kvalificering utdelas: Ph.D. inom fältet "Fysikalisk kemi"

Kvalificeringsnivå: Doktorand (3: e cykeln)

Särskilda behörighetskrav

Antagningen till fakulteten för kemi är villkorad av att masterprogrammet har genomförts inom samma eller ett relaterat område. De grundläggande förutsättningarna för antagningen är: intresse och lämplighet för vetenskapligt arbete, kunskaper i engelska och en mycket bra studieprotokoll som uppnåtts på masterprogrammet (betygsgenomsnitt för samtliga godkända examiner överskrider vanligtvis inte 2,0).

Viktiga lärandemål

Den forskarstuderande i doktorsexamen studieprogram Fysisk kemi kan självständigt formulera det vetenskapliga problemet, utforma hypotesen för lösningen och utföra experimentellt och teoretiskt arbete för att bekräfta det. Samtidigt kan han också kritiskt utvärdera publicerade vetenskapliga information och presentera experimentella resultat på engelska.

Arbetserfarenhet

Arbetslivserfarenhet ingår ej i standard studieplan.

Slutlig tillståndsundersökning

Studenten förväntas visa djup teoretisk kunskap inom avhandlingsområdet och kunskap och expertis inom området, inklusive metodiska grunder för vetenskapligt arbete. Innehållet baseras huvudsakligen på ämnet för doktorandprogrammet och doktorandens individuella studieplan; fysisk kemi gör ett obligatoriskt ämne. Baserat på handledarens rekommendation väljer studenten två andra ämnen; innehållet och omfattningen av den statliga doktorsexamen godkänns av avdelningsnämnden (bestämmelser i BUT: s studie- och examineringsföreskrifter)
Diskussionen om avhandlingsämnet baserat på uppsatsen som doktoranden lämnat utgör en integrerad del av den statliga doktorsexamen. Denna uppsats bör innehålla en kritisk utvärdering av resultaten kring avhandlingens ämne, definition av förväntade mål för avhandlingen och egenskaperna hos de utvalda metoderna.

Studiekurs

Under loppet av 1., 2. och 3. år har Sudden från Ph.D. studieprogram Fysisk kemi tar minimalt 3 undersökningar från ämnen, som godkändes av Scientific board of Ph.D. program. Dessa prov ingår i individuell studieplan efter samråd med rådgivaren. I speciella fall kan studenten ta examen från ämnen från andra doktorander. program som är ackrediterade vid fakulteten för kemi, fakulteten vid Tekniska universitetet i Brno eller andra universitet. Ämnet Progress in Physical Chemistry är obligatoriskt för alla studenter i Ph.D. studieprogram Fysisk kemi. Under kursen 1., 2. och 3. år utför studenterna också det experimentella arbetet, kopplat till doktorsexamen. avhandling. I slutet av det tredje året, efter att ha gjort alla föreskrivna prov, genomgår studenterna den statliga tentamen. 4. år ägnas åt avslutandet av experimentellt arbete, utvärdering av erhållna resultat och skrivning av Ph.D. avhandling. I slutet av 4 år doktorsexamen studenter skickar doktorsexamen avhandling till försvaret.

Yrkesprofiler av kandidater med exempel

Specialiseringen utbildar yrkesverksamma som kan delta i högt kvalificerade vetenskapliga och forskningsverksamheter baserade på fysikalisk-kemiska processer, nämligen i universitetsavdelningar, avdelningarna vid The Academy of Sciences, forskningsinstitut, men också i industriella forskningscentra. Kandidaterna är förberedda för självständigt kreativt arbete inom fysisk kemi. På grund av ett brett spektrum av praktiska tillämpningar av fysisk kemi kan kandidaterna hitta anställningar inte bara inom fysisk och kemisk forskning, utan praktiskt taget i alla kemiska eller kemi-relaterade specialiseringar.

Tillgång till ytterligare studier

ingen

Examinationsföreskrifter, bedömning och betyg

Graduation krav

slutlig tillståndsexamen, doktorsavhandling

Studiesätt

heltidsstudie, kombinerad studie

Programledare

ECTS avdelningskoordinator

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Brno University of Technology (BUT) is the largest technical/engineering university in the Czech Republic (21 000 students, 8 faculties, 3 university institutes) and one of the leading teaching and re ... Läs mer

Brno University of Technology (BUT) is the largest technical/engineering university in the Czech Republic (21 000 students, 8 faculties, 3 university institutes) and one of the leading teaching and research universities in central Europe. For more information you can contact directly our international student ambassadors - https://www.vutbr.cz/en/study-options/degree-studies-en/ambassadors Läs mindre