Read the Official Description

Fysisk kemi

Förkortning: DPAP_FCH_4

Nivå på kursenhet: Doktorand

Fakulteten: Kemiska fakulteten

Akademiskt år: 2018/2019

En titel tilldelad: Ph.D.

Kvalificering utdelas: Ph.D. inom fältet "Fysikalisk kemi"

Kvalificeringsnivå: Doktorand (3: e cykeln)

Särskilda behörighetskrav:

Antagningen till Kemiska fakulteten är betingad av att masterprogrammet är avslutat på samma eller motsvarande område. De grundläggande förutsättningarna för antagning är intresse och förmåga till vetenskapligt arbete, kunskaper i det engelska språket och en mycket bra studiepost som uppnåtts i magisterprogrammet (betygsgenomsnitt av alla godkända tentamina överstiger normalt inte 2,0).

Profil för programmet

Professionellt orienterad.

Huvudsyftet med studien är att träna de högkvalificerade yrkesverksamma som kommer att vara förberedda för oberoende, kreativ, vetenskaplig och forskningsverksamhet inom fysisk kemi. Eleverna är utbildade för att självständigt formulera ett vetenskapligt problem, föreslå hypoteser och förfaranden som leder till lösningen och försöka bekräfta på experimentell eller teoretisk nivå.

Kritisk utvärdering av publicerad vetenskaplig information och förmågan att kommunicera på engelska - både muntligt och skriftligt, utgör en integrerad del av studien.

Viktiga lärandemål

Postdoktor i Ph.D. Studieprogrammet Fysikalisk kemi kan självständigt formulera det vetenskapliga problemet, utforma hypotesen för lösningen och utföra experimentellt och teoretiskt arbete för att bekräfta. Samtidigt kan han kritiskt utvärdera publicerad vetenskaplig information och presentera experimentella resultat på engelska också.

Yrkesprofiler av kandidater med exempel

Specialiseringen tränar yrkesverksamma som kommer att kunna delta i högkvalificerad vetenskaplig och forskningsverksamhet baserad på fysikalisk-kemiska processer, nämligen vid universitetsavdelningar, avdelningarna för vetenskapsakademin, forskningsinstitut men även inom industriella forskningscentra.

Kandidaterna är beredda för självständigt kreativt arbete inom fysisk kemi. På grund av ett brett spektrum av praktiska tillämpningar av fysisk kemi kan kandidaten finna anställning inte bara i fysisk och kemisk forskning utan i praktiken i alla kemiska eller kemirelaterade specialiseringar.

Examensarbete: slutlig statsexamen, doktorsavhandling Studieform: heltidsstudie

Programansvarig: prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

ECTS avdelningskoordinator: prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.

Program taught in:
Engelska

See 13 more programs offered by Brno University of Technology »

Last updated March 3, 2018
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Sept. 2019
Duration
4 år
Deltid
Heltid
Pris
2,000 EUR
per läsår
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum