Read the Official Description

Doktorsexamen i Administration

Målet med doktorandkursen i administration är att:

• utbilda kvalificerade experter i bred baserad djupanalys och problemlösning i företagsledning eller offentlig policy,


• stimulera kunskapsutveckling inom administrationen;


• Träna forskare med autonomi och en fritt tänkande ande inom administrationen.


• utveckla kvaliteter i produktion och överföring av kunskaper inom administration i linje med program inom fältet, nya didaktiska och pedagogiska principer och forskningsmetodik.

Target Public

Professionella intresserade av att utveckla sina talanger i produktionen av kunskap.

Forskningslinjer

* Politik och strategier

Studie av processer och genomförande av åtgärder som i den offentliga sektorn försöker omdirigera fördelningen av resurser till produktion av kollektiva förmåner och som i den privata sektorn strävar efter att förändra organisatoriska förhållandet gentemot samhället och marknadsföra.

* Management Technologies

Studie av modeller, metoder, tekniker och verktyg som syftar till att förbättra ledningskompetens, förbättra processer och optimera företagsresultat.

* Organisation och ledning

Studie av dynamiken i organisatoriska, interorganisatoriska och interinstitutionella relationer i ett formellt, symboliskt och beteendemässigt sammanhang och den reflektion de har på ledningen.

Program taught in:
Engelska
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Mar. 2019
Duration
4 år
Heltid
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Mar. 2019
Slutdatum
Application deadline

Mar. 2019