Antagningskriterier

Intresserade kandidater måste ha lyckats fullfölja sina masters studie, teknisk examen eller forskarutbildning och måste visa en hög kompetens på engelska.

Doktorandprogram

Doktorandprogrammet för akademiker består av minst sex terminer och är strukturerad enligt följande:

År ett: tre seminarier hålls på fredagar och lördagar, följt av en muntlig tentamen under maj.

År två: tre seminarier på fredagar och lördagar följt av en muntlig tentamen under maj.

Seminarier omfattar ämnen inom ekonomi, vetenskapens metodik, ledning och ett val som specifikt riktar sig till kandidatens avhandling.

År tre: Det finns inga seminarier och inga närvaroperioder är mandat. Kandidaterna måste slutföra och försvara sin slutliga avhandling.

IfM tar över för sina kandidater alla administrativa arrangemang, kontakter med Mendel University och registrering för seminarier, vilket innebär att universitetet ska ta itu med rent akademiska frågor.

Doktorandprogrammet måste slutföras inom sex år. Rimliga avbrott i programmet kan tillåtas när det överenskommits efter samråd med både IfM och universitetet.

Doktorsexamen

Representation av denna erkända examen följer bilaterala avtal mellan Tyskland och Österrike.

(I Tyskland, Dr. John Doe MBA eller John Doe MBA, Ph.D. i Österrike, John Doe, MBA, PhD.)

Graden är berättigad till registrering i båda länderna. Det blir studentens ansvar att söka förtydligande av titelrepresentation.

Kursavgifter

Kursavgiften är 25 000 euro.

Detta kan betalas via en deposition på 1 000 EUR, som betalas senast den 31 maj, följt av tre lika stora avbetalningar

av EUR 8 000,00 betalas varje september.

Undervisningsavgifterna är både skattefria och skattemässiga avdragsgilla och IfM erbjuder sina skattekonsulttjänster i Wien för gratis första samråd.

Avgifterna täcker

  • Undervisning
  • Inskrivning
  • Registrering
  • undersökningar
  • Dokument och certifiering
  • Övervakning
  • Stöd vid reservering av boende
  • Inbjudan till IfM-händelser
  • Deltagande vid PEF-NET-konferensen i Brno
  • Reklam och festligheter
Program undervisas på:
Engelska
Institut für Management
Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
3 år
Deltid
Pris
25,000 EUR
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum