Doktorandprogram i samhällsvetenskap

Allmänt

Programbeskrivning

115566_gsfdr.JPG

Studenterna av doktorandprogrammet för samhällsvetenskap fullbordar en doktor i administrativ vetenskap, civilingenjör (Admin.), Examen eller doktor i filosofi i kommunikationsstudier.

Programmet är tvärvetenskapligt och syftar till att utbilda doktorsexperter och oberoende forskare till positioner, särskilt inom den offentliga sektorn, men också inom den privata sektorn och för andra samhällsaktörer.

De vetenskapliga resurserna i programmet är de av forskningsområdena inom huvudämnena för enheten för administrativ vetenskap. Programmets innehåll bestäms av programmets grupper. Huvudämnena är regionala studier, offentlig förvaltning, offentlig rätt, social och hälsostyrning samt kommunikationsstudier.

Fokusområdena för ämnena är

  • regional utveckling och ekonomi
  • studie av offentlig förvaltning och etik: etisk förvaltning och identifiering av problem, god förvaltning och ledarskap
  • förändrade styrelseformer och grundläggande rättigheter
  • studie av sociala och hälsovårdstjänster och system: medborgarnas deltagande, styrning och hantering av komplexa problem
  • kommunikationsstudier

Studierna av programmet består av flera element, till exempel fördjupad utbildning inom forskningsområdets teoretiska bakgrund, forskningsmetoder, etik och metodik för forskningsarbete. Ett annat syfte är att inkludera kurser som förbereder eleverna för arbetslivet. Avsikten är också att utnyttja den senaste vetenskapliga kunskapen. Doktorandprogrammet är nationellt och internationellt nätverkat. Forskarna organiserar seminarier och deltar aktivt i internationella seminarier och samtida offentliga diskussioner.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The University of Vaasa is a multidisciplinary University with more than 5000 students, and it offers degrees at all academic levels from Bachelor to Master and Doctor.

The University of Vaasa is a multidisciplinary University with more than 5000 students, and it offers degrees at all academic levels from Bachelor to Master and Doctor. Läs mindre