Läs den officiella beskrivningen

Handelshögskolan vid Universidade Europeia syftar till att förbereda människor som kan utveckla teoretiska modeller och praktiska instrument med internationell inverkan. Lärarna i detta program kombinerar publikationer i de mest prestigefyllda internationella vetenskapliga tidskrifterna med utvecklingen av ledningsverktyg som används av portugisiska och europeiska chefer.

Detta doktorandprogram i ledning arbetar i ett inlärningssystem där doktorander arbetar tidigt i internationella forskningsprojekt med lärarna och deltar i de viktigaste internationella vetenskapliga konferenser inom ledningsområdet.

Efter avslutad doktorsavhandling kommer doktorander med en mer akademisk inriktning att vara beredda att genomföra högskolans, publicerbar vetenskaplig forskning, ha byggt ett internationellt forskningsnät baserat på deras deltagande i konferenser och får fakultets aktiva stöd för att hitta de bästa placering på den nationella eller internationella akademiska marknaden. Studenter med mer entreprenörsorientering kommer att vara beredda att skapa modeller som hjälper cheferna att förstå och lösa de viktigaste strategiska utmaningarna de möter, kommer att ha en portfölj av fallstudier som gör det möjligt för dem att sprida modellerna de utvecklar på ett trovärdigt sätt och kommer att få stöd fakulteten för att hitta det bästa affärssammanhanget där de kan tillämpa dessa färdigheter.

Lär känna de mest relevanta publikationerna från Institutet för forskning och doktorsskola Universidade Europeia

ACEF / 1415/1201721
R / A-Cr 114/2013 av 07/08/2013
Dispatch No. 9886/2013, 07/26/2013, Serie II nr 143, DR/a>

internationell

  • Deltagande i internationella seminarier och konferenser.
  • Klasser med lärare från flera internationella skolor, från Nya Zeeland till Sydamerika.
  • Deltagande i forskningsprojekt med forskare från universitet i Europa och Amerika.
  • Utbytesprogram med forskningscentra i Europa.
  • Innehåll Skolor av Excellence Laureate.

företag

  • Möjlighet att göra "action-research" -projekt riktade mot personer som vill fortsätta sin karriär i företag.
  • Avtal med multinationella företag att göra doktorsavhandlingar i ett affärssammanhang i Portugal och utomlands.
  • Stolar som kombinerar grundläggande och tillämpad forskning - lärarkarriärmix med konsultprojekt.

OMRÅDET KRING SKOLAQuinta do Bom Nome

varaktighet

6 terminer

Program undervisas på:
Engelska
Portuguese (Portugal)

Se 1 fler kurser från Universidade Europeia »

Denna kurs är Campus based
Startdatum
Okt. 2019
Duration
3 år
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Okt. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Okt. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Okt. 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum