Doktor i matematik

The Hong Kong University of Science and Technology

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Doktor i matematik

The Hong Kong University of Science and Technology

Institutionen för matematik

1. Introduktion till avdelningen och viktiga forskningsinstruktioner

Avdelningen är engagerad i en hög nivå av ren utfall och vetenskaplig forskning. Institutionens rent scholastiska forskning fokuserar på den senaste utvecklingen i moderna dropouts och har aktivt integrerats i dagens internationella utfallstrender. Jämfört med andra traditionella utfall har avdelningen också fördelen av flera forskningsprojekt såsom fluiddynamik, vetenskapliga beräkningar, statistik och finansiella utfall. Samlingen av olika discipliner i en serie av avdelningar kan effektivare bredda forskargränserna hos olika lärare och forskare och förbättra forskningsresultatet. Avdelningen och det internationella akademiska samhället har aktiva och nära utbyten och samarbete.

Följande är de viktigaste forskningsanvisningarna för avdelningen för ekonomi:

• 數 數 och 數 論 -

• Analys och differentialekvationer - komplex analys, funktionell analys, olinjär dynamik, olinjära differentialekvationer, integrerade system.

• Geometri och topologi - Metamorf geometri, Differential Geometry, Lågdimensionell Topologi.

• Vätskedynamik-cirkulation, tvåfasflöde, höghastighetsflöde och stabilitet, förbränning, tyfon och bubbelvätskedynamik.

• Vetenskapliga beräknings parallella algoritmer,  -värderad linjär 數, differentialekvation  -värderade metoder, turbulenta flödesberäkningar och materialvetenskapberäkningar.

• Sannolikhet och statistik - slumpmässig analys, randomisering och överbeläggning, överlevnadsanalys, fördelningsnäring, omsampling, tidsserier, medicinsk statistik.

• Finansiella utfall - prismodeller och riskanalys av derivat.

2. Institutionen för undervisning och forskningsresurser och utrustning

När det gäller datorresurser installerade avdelningen nästan 80 Intel Pentium IV-persondatorer på undervisnings- och forskningspersonalets kontor. Dessutom har tre undervisnings- och forskningslaboratorier inrättats för att tillhandahålla totalt 80 "Intel Pentium IV" persondatorer. På baksidan öppnade avdelningen en Linux Parallell Computing Cluster Lab i februari 2002, som installerade nästan 150 processorer för "Intel Pentium IV / Xeon" och "AMD Opteron". "Höghastighetsdatorn, via MPI: s parallella meddelandegränssnitt, kan dessa höghastighetsdatorer kombineras till en superdator för att hantera komplexa vetenskapliga datorproblem.

Dessutom samverkar universitetsbiblioteket med lärar- och forskningsarbetet inom olika avdelningar inom avdelningen när det gäller samlingar och tjänster. Under 2005 var bibliotekets samling cirka 650 000 böcker och tidskrifter, och det fanns en stor elektronisk databas. Samtidigt erbjuder biblioteken många alternativ på automatiserade system. Lärarna och eleverna på skolan kan se en mängd olika bibliografier, tidskrifter, referensböcker, fulltextmaterial och CD-ROM-databaser på campus.

3. Introduktion till forskarutbildning och tillhörande behörighetskrav

Filosofie doktor (dropout)

Kurskrav: totalt 36 högskolepoäng för att gå ut ur skolan eller relaterade ämnen;

Yan Wen: Slutförande av doktorander och uppsatser.

Sökande måste ha:

(i) en grundutbildning eller en kandidatexamen eller en kandidatexamen (med starka utfall);

(ii) En viss nivå av engelska läs- och talförmåga.

Ovanstående kurser är alla forskarutbildningskurser. Studenterna är skyldiga att ta en kurs först och sedan slutföra undersökningen av uppsatsen och uppsatsen.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska


Senast uppdaterad July 20, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Varaktighet
3 - 6 år
Deltid
Heltid
Price
Pris
42,100 HKD
Information
Deadline
Kontakt Skolan
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Locations
Hongkong - Hong Kong
Startdatum : Sept. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Sept. 2019
Hongkong - Hong Kong
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Slutdatum Kontakt Skolan