Read the Official Description

Institutionen för matematik

1. Introduktion till avdelningen och viktiga forskningsinstruktioner

Avdelningen är engagerad i en hög nivå av ren utfall och vetenskaplig forskning. Institutionens rent scholastiska forskning fokuserar på den senaste utvecklingen i moderna dropouts och har aktivt integrerats i dagens internationella utfallstrender. Jämfört med andra traditionella utfall har avdelningen också fördelen av flera forskningsprojekt såsom fluiddynamik, vetenskapliga beräkningar, statistik och finansiella utfall. Samlingen av olika discipliner i en serie av avdelningar kan effektivare bredda forskargränserna hos olika lärare och forskare och förbättra forskningsresultatet. Avdelningen och det internationella akademiska samhället har aktiva och nära utbyten och samarbete.

Följande är de viktigaste forskningsanvisningarna för avdelningen för ekonomi:

• 數 數 och 數 論 -

• Analys och differentialekvationer - komplex analys, funktionell analys, olinjär dynamik, olinjära differentialekvationer, integrerade system.

• Geometri och topologi - Metamorf geometri, Differential Geometry, Lågdimensionell Topologi.

• Vätskedynamik-cirkulation, tvåfasflöde, höghastighetsflöde och stabilitet, förbränning, tyfon och bubbelvätskedynamik.

• Vetenskapliga beräknings parallella algoritmer,  -värderad linjär 數, differentialekvation  -värderade metoder, turbulenta flödesberäkningar och materialvetenskapberäkningar.

• Sannolikhet och statistik - slumpmässig analys, randomisering och överbeläggning, överlevnadsanalys, fördelningsnäring, omsampling, tidsserier, medicinsk statistik.

• Finansiella utfall - prismodeller och riskanalys av derivat.

2. Institutionen för undervisning och forskningsresurser och utrustning

När det gäller datorresurser installerade avdelningen nästan 80 Intel Pentium IV-persondatorer på undervisnings- och forskningspersonalets kontor. Dessutom har tre undervisnings- och forskningslaboratorier inrättats för att tillhandahålla totalt 80 "Intel Pentium IV" persondatorer. På baksidan öppnade avdelningen en Linux Parallell Computing Cluster Lab i februari 2002, som installerade nästan 150 processorer för "Intel Pentium IV / Xeon" och "AMD Opteron". "Höghastighetsdatorn, via MPI: s parallella meddelandegränssnitt, kan dessa höghastighetsdatorer kombineras till en superdator för att hantera komplexa vetenskapliga datorproblem.

Dessutom samverkar universitetsbiblioteket med lärar- och forskningsarbetet inom olika avdelningar inom avdelningen när det gäller samlingar och tjänster. Under 2005 var bibliotekets samling cirka 650 000 böcker och tidskrifter, och det fanns en stor elektronisk databas. Samtidigt erbjuder biblioteken många alternativ på automatiserade system. Lärarna och eleverna på skolan kan se en mängd olika bibliografier, tidskrifter, referensböcker, fulltextmaterial och CD-ROM-databaser på campus.

3. Introduktion till forskarutbildning och tillhörande behörighetskrav

Filosofie doktor (dropout)

Kurskrav: totalt 36 högskolepoäng för att gå ut ur skolan eller relaterade ämnen;

Yan Wen: Slutförande av doktorander och uppsatser.

Sökande måste ha:

(i) en grundutbildning eller en kandidatexamen eller en kandidatexamen (med starka utfall);

(ii) En viss nivå av engelska läs- och talförmåga.

Ovanstående kurser är alla forskarutbildningskurser. Studenterna är skyldiga att ta en kurs först och sedan slutföra undersökningen av uppsatsen och uppsatsen.

Program taught in:
Engelska

See 36 more programs offered by The Hong Kong University of Science and Technology »

Last updated July 20, 2018
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Sept. 2019
Duration
3 - 6 år
Deltid
Heltid
Pris
42,100 HKD
Deadline
Kontakt Skolan
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
By locations
By date
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Application deadline
Kontakt Skolan
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.

Sept. 2019

Location
Application deadline
Kontakt Skolan
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Slutdatum