Läs den officiella beskrivningen

Syftet med detta program är att producera akademiska kandidater som är redo att bli forskare, akademiker, konsult, specialist, entreprenör och högsta ledning utrustad med fördjupade specialiseringar och forskningsfärdigheter. Programmet ska utveckla akademiker som är innovativa och kunniga inom respektive valda ämnesområde.

Programmet hoppas också att producera forskare som är medvetna om de hållbarhetsfrågor som är relevanta för datavetenskap och informationsteknik och det bredare globala sammanhanget. IUMW kommer i IUMW att leverera ett program som skräddarsys för det vetenskapliga behovet av datavetenskap och teknik, informationsvetenskap och teknik i allmänhet med principerna om entreprenörskap, innovation och hållbarhet inbäddad i programmets DNA.

Ingångskrav

Malaysiska studenter:

 • Magisterexamen godkänd av universitetss senat och / eller andra kvalifikationer som godkänts av universitetss senat

Internationella studenter:

 • Magisterexamen accepterad av universitetss senat och passera IELTS med bandet 6 eller bättre, eller TOEFL med en lägsta poäng på 550

Programstruktur

Fas 1

kurs~~POS=TRUNC

Två kärnkurser

 • Forskningsprocess och akademisk skrivning
 • Forskningsdesign och metodik

Fas 2

Förslagsförsvar

 • Varje elev måste presentera och försvara sitt doktorandforskningsförslag. Studenten får endast fortsätta med sin forskning till fas III när han / hon försvarar sitt förslag

Fas 3

Uppgiftsinsamling och avhandling

 • Studenten fortsätter sin datainsamling, dataanalys och uppsatsskrivning

Fas 4

Viva Voce

 • Efter inlämning av avhandlingen krävs att studenten deltar i en Viva Voce för att försvara sin avhandling

Forskningsförslag

Sökande är skyldiga att lämna ett omfattande redogörelse för den forskning som de avser att genomföra.
Förslaget bör bestå av följande:

 • Forskningsområde
 • Ämne av forskningsförslag
 • Bakgrund eller en kort litteraturgranskning om forskningsämnet
 • Mål av studier - förklara de mål som påverkar forskningen
 • Studiemetoden - förklara de metoder som används i en studie, t.ex. biblioteksforskning, labarbete, fältarbete mm
 • Arbetsschema
 • Utrustning krävs (i förekommande fall)
 • Kortfattad bibliografi
 • Forskningsförslaget bör innehålla mellan 1500 - 2000 ord eller cirka fyra (4) sidor.

Avgiftsstruktur

Malaysian Student
Internationell student
1: a året (RM) 2: a året (RM) Tredje året (RM) 1: a året (RM) 2: a året (RM) Tredje året (RM)
13.800 11 tusen 11 tusen 21.580 13.680 13.680
Program undervisas på:
Engelska

Se 3 fler kurser från IUMW - International University of Malaya-Wales »

Senast uppdaterad April 20, 2019
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Juni 27, 2019
Sept. 5, 2019
Duration
3 år
Heltid
Pris
37,800 MYR
37.800 RM Malaysian studenter totalt undervisning; 50 940 RM Internationella studenter totalt undervisning
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Juni 27, 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sept. 5, 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Feb. 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Juni 27, 2019

Sept. 5, 2019

Feb. 2020