Doktor i offentlig och socialpolitik

Allmänt

Programbeskrivning

Beskrivning av urvalsprovet och utvärderingskriterier

Muntlig inträdesprov:

Under urvalsprovet intervjun ska den sökande visa förmåga att försvara sitt förslag forskning kritisk diskussion och bevisa att de • kan formulera frågeställningar, • förstå sitt ämne bredare sammanhang, och • är ganska kunnig i det offentliga och socialpolitik och relaterade discipliner.

Prioriterade ämnen av forskningsprojekt för inträdesprov:

(Andra ämnen är inte uteslutna, men de bör konsulteras och godkännas av en framtida handledare i förväg.)

Offentliga och socialpolitik

  • Politik socialförsäkring och social trygghet - Utbildningspolitik - Hälsopolitik - Anti-korruption - Narkotikapolitiken - Tobakskontrollpolitik

offentlig sektor

  • Offentlig sektorns effektivitet - Public policies' effektivitet utvärdering - Konsekvensanalys av offentlig politik (kvalitativ och kvantitativ analys) - Offentlig upphandling och dess påverkan på den allmänna ordningen

styrning

  • Strategisk styrning - Relationer mellan marknaden, staten och media - Partnerskap för offentliga och civila sektorn - Systemisk korruption

allmän administration

  • Offentlig förvaltning reformer och deras inverkan på den allmänna ordningen - Modernisering av offentlig förvaltning (jämförelse mellan EU-länderna och utformning av moderniseringsmodeller för Tjeckien) - Beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen och dess inverkan på den allmänna policies' effektivitet - Datorisering av den offentliga förvaltningen som ett stöd för offentlig policies' prestanda - Inspektionssystem system~~POS=HEADCOMP inom den offentliga förvaltningen som ett instrument för att fungera effektivt offentlig politik - statsanställda - sina roller, kompetens, förväntningar

Övergripande frågor

  • utveckla strategier och politiska arbetare - Nya metoder och metoder inom policyanalys (process spåra etc.) - Policy design - teoretiska och analytiska metoder - Policy analys - nya metoder och tillvägagångssätt - Policy utvärdering

Kriterier för inträdesprov utvärdering:

• forskning förslag kvalitet, • sökandes vetenskapliga potential, • kvalificering för att delta i programmets forskning och undervisning.

Utvärdering av sökande i antagningsförfarandet för allmänheten och socialpolitik forskarutbildning:

  1. Forskning förslag kvalitet: upp till 30 poäng 2. Kunskap om fältets teori stiftelser och metoder: upp till 10 poäng 3. Befintliga vetenskapliga texter och erfarenhet (Examensarbete, vetenskapliga publikationer, forskning deltagande): upp till 10 poäng 4. Projektets genomförbarhet (bidrag, finansiering): upp till 10 poäng Sökande befintliga forskningserfarenhet eller yrkeserfarenhet i jobb offentliga, civila eller kommersiella sektorn bedöms som en bonus.

Totalt: upp till 60 poäng

Andra inträdesvillkor för sökande:

Slutförande av ett masterprogram. Uppnå det minsta antalet inmatningspunkter (kommer att förklaras av dekanus).

Information om utövandet av akademiker

Vårt forskarutbildningen syftar till att framställa experter som kan bedriva forskning och analytiskt arbete med kreativitet. Det syftar till att utöka sin teoretiska och metodologiska kunskaper och färdigheter och fördjupa sin förmåga att förstå stipendium och sociala verkligheten med en kritisk attityd. Utexaminerade kommer att kunna använda dessa kunskaper för att identifiera och analysera viktiga samhällsfrågor i sitt rätta sammanhang, sambandet mellan beteende sociala aktörer och deras intressen, värderingar och strategier, och utformningen och genomförandet av den allmänna ordningen. Den samhällsvetenskapliga fakulteten i Karlsuniversitetet ingår Centrum för social och ekonomisk Strategier som delar personal med Department of Public och socialpolitik.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Charles University (CU) was founded in Prague in 1348 by the Holy Roman Emperor Charles IV and belongs among the oldest, largest and most prestigious universities in the world. Charles University is c ... Läs mer

Charles University (CU) was founded in Prague in 1348 by the Holy Roman Emperor Charles IV and belongs among the oldest, largest and most prestigious universities in the world. Charles University is currently ranked among the top 2% of the world´s universities in Shanghai University’s Academic Ranking of World Universities. It is the number one university in Eastern Europe according to the The Webometrics Ranking of World Universities. Läs mindre