Doktor i nationalekonomi

University of Economics Prague - Faculty of Business Administration

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

EFMD Equis Accredited

Doktor i nationalekonomi

University of Economics Prague - Faculty of Business Administration

Ekonomie doktor (engelska)

Studien gren Economics fokuserar på att utbilda forskare och forskare som vill få, eller fördjupa sina befintliga kunskaper och färdigheter inom områdena makroekonomi och mikroekonomi. När det gäller makroekonomi, ligger fokus på de frågor för analys och påverkan av den institutionella miljön på makroekonomisk förvaltning beslutsfattande i företag. I mikro, både teorin om priser och konkurrens är föremål för undersökning, och för det andra en analys av effekterna av mikroekonomiska (strukturella) politiken på företagssfären.

Elevernas studieområde, förutom de obligatoriska och frivilliga försökspersoner, innebär vetenskaplig och forskning, baserad på oberoende studie av tjeckiska och utländsk litteratur, som ger den mest uppdaterade informationen inom området. Därför studenten krävs för att engagera sig i hans / hennes egen publikation aktivitet under studien. Studierna är avslutade av staten doktorsexamen och försvaret av Doktorsavhandling.

Det förväntas att studenter kommer att arbeta inom vetenskap och forskning, liksom i undervisningen (särskilt vid universitet). De kommer också att arbeta i de strategiska och analytiska avdelningarna i finansiella och icke-finansiella företag.

Programmets struktur är följande:

Block A: Ämnen som är gemensamma för hela skolan:

  • Nationalekonomi (mikroekonomi-makroekonomi)


Block B: Branch obligatoriska ämnen:

  • Research Methods för chefer
  • Dynamiska modeller i nationalekonomi
  • Statistiska metoder för vetenskaplig forskning *
  • Kvantitativa Instrument för Ekonomisk Analys *


* Doktorand väljer en av de två ämnena på rekommendation av en handledare och enligt hans / hennes specialisering.Block C: Valfria ämnen

Efter diskussion med sin handledare väljer doktoranden andra ämnen som behövs för doktorsavhandlingen.

Alternativ kan eventuellt expandera till andra kurser från menyfria valfria kurser ackrediterade för doktorandstudie vid universitetet i ekonomi i Prag.

Doktorand utför andra uppgifter i enlighet med studie- och examinationsbestämmelserna vid Ekonomihögskolan i Prag för studier i doktorandprogram och juridikfakulteter.

Tillträde

Tillträde till en forskar Utbildningsprogrammet är villkorad rätt slutförandet av studierna i en Mästarnas undervisningsprogrammet. Master Diploma måste erkännas i Tjeckien.

Utländska studenter som vill studera i ett program i ett annat land än Tjeckiska ( "Program för utlänningar") språk måste betala en terminsavgift. Denna avgift är 5000 € per år. Denna form av studie är ett avstånd program vilket innebär att studenterna kommer för samråd vid en tidpunkt som överenskommits med sina handledare, men är inte skyldiga att delta i föreläsningar och seminarier dagligen. Ändå måste de komma att sitta proven. Eleverna kan studera, sitta undersökningar, samt att skriva och försvara sin doktorsavhandling i ett främmande språk. Standarden längd studien är 3 år. Studenter är inte berättigade till stipendier eller bostäder.

Utländska studenter i utbildningsprogram i Tjeckien ( "det tjeckiska programmet") inte betala avgifter och kan beviljas ett stipendium under den period som inte överstiger standardlängd av studien. Dekanus vid fakulteten kommer att ställa det belopp som skall tilldelas för stipendiet. De kan ansöka om bostäder (med förbehåll för kapacitet sovsalar).

Dessutom behöver de studenter som har beviljats ​​ett stipendium från den tjeckiska regeringen inte betala avgifter och kan ta emot bostäder.

Antagning till forskarutbildningen Programmet är villkorad av att framgångsrikt ha genomgått universitetets antagningsförfarandet. Det slutliga beslutet fattas av dekanus vid fakulteten för respektive forskarskolan med vederbörlig hänsyn till framgång i urvalsprovet, samt undervisning kapacitet fakulteten. Om en sökande inte har erkänt bara på grund av den otillräckliga undervisningskapaciteten vid fakulteten, undersökningsresultaten gälla i ett år efter den dag då undersökningen gjordes.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska


Senast uppdaterad December 4, 2017
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Varaktighet
3 år
Deltid
Heltid
Price
Pris
5,000 EUR
per år på engelska; gratis i Tjeckien
Information
Deadline
Locations
Tjeckien - Prague, Prague
Startdatum : Sept. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Sept. 2019
Tjeckien - Prague, Prague
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan