Förslaget bör omfatta

  • tydlig definition och belägg för ämnet
  • genomgång av litteraturen och den nuvarande state of the art inom projektet
  • målen för projektet
  • förmodad metodik
  • en lista med referenser

Sökande till forskarutbildningen inom internationella relationer kan välja en avhandling ämne från listan över prioriterade ämnen som tillhandahålls av avdelningen för internationella förbindelser (IR) och Institutionen för säkerhetsstudier för givet läsåret (dessa frågor publiceras på IR departementets hemsida i slutet av mars 2017 senast).

De sökande uppmanas att konsultera potentiella handledare om förslaget forskning innan inlämnandet.

Den införsel körs i två omgångar. I den första omgången upptagande styrelsen utvärderar forskningsförslag på grundval av sin akademiska värde och dess förenlighet med de prioriterade ämnen som erbjuds av avdelningar och ställer önskad tröskel i punkter för vidare till andra omgången. Sökande som passerar tröskelvärdet kallas till en intervju.

Intervjun utvärderas i punkterna också. Dekanus vid fakulteten ställer önskad tröskel som krävs för antagning.

Intervjun syftar till att utvärdera

  • mål för forskningsprojektet
  • teoretiska och metodologiska ramen för det föreslagna projektet
  • genomförbarhets av forskningsplanen, dess gränser

Kriterier för slutlig bedömning:

Sökanden kan få upp till 40 poäng i varje omgång. I den andra omgången 10 poäng är reserverade för eventuell bonus för publikationer (artiklar, essäer) i samband med ämnet för avhandlingsprojekt. Den sökande måste vara en magisterexamen examen, företrädesvis inom samhällsvetenskap och humaniora.

Se även artikeln IV, punkt 4 i villkoren för tillträde förfaranden

Information om utövandet av akademiker

Akademiker i vår forskarutbildningen i de internationella relationerna är väl rustade för att hitta arbete som kvalificerade experter inom den akademiska världen (det vill säga i forskning), analytiska avdelningar och universitet. Deras kvalifikationer göra det möjligt för dem att tillämpa sina kunskaper i ledande positioner i statliga myndigheter, den administrativa apparaten av internationella organisationer, internationella icke-statliga organisationer och ett helt spektrum av institutioner inom den privata sektorn. De kunskaper och färdigheter våra studenter förvärvar i analysen av internationell politik, internationella ekonomiska relationer, den europeiska integrationen och internationell rätt stöds av en förtrogenhet med relevanta teoretiska begrepp och metoder.

Program undervisas på:
Engelska
Tjeck

Se 4 fler kurser från Faculty of Social Sciences, Charles University (FSV UK) »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
4 - 8 år
Heltid
Pris
250 EUR
per termin
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum