Read the Official Description

Denna kompetens utvecklar intellektuella och yrkesskicklighet studenten. En relevant, problembaserat, unikt, original och körbara ämne på avancerad akademisk nivå inom denna disciplin bör undersökas oberoende och rapporterade om vetenskapligt, i form av en doktorsavhandling. Avhandlingen skulle utgöra ett beslutat bidrag till kunskapen om och insikt i ämnet disciplin samt forskningsområdet. Kvalificerade studenter skulle också visa kompetens i tillämpningen av relaterad forskning metodik och korrekt skrivet och / eller muntlig kommunikation av forskningsprocessen och resultat. Kvalificeringen kan också ske via en kombination av oberoende forskning och utvecklingsarbete vetenskapligt arbete ursprungliga naturen på en sådan avancerad ämne. Detta program kommer att förbereda eleverna att reflektera över sina egna ekonomiska program för att bedöma effekten av dessa i helhets ramen för industriell psykologi inom deras vardag.

Behörighetskrav

En master examen i industriell psykologi med ett genomsnitt på 65% på NQF nivå 9 och statistiska metoder eller analysmetoder på grund NQF nivå 7, med en kurs gått i forskningsmetodik på avancerad NQF nivå 8. Relaterade erfarenhet som anses relevanta och tillräckliga vid Institutionen för industriell psykologi och People Management kommer också att bedömas, med förbehåll för godkännande av fakultetsnämnden. Studentnummer begränsningar kräver en urvalsprocess.

Kontaktuppgifter

Namn: Ms E Stapelberg
Tel: 27 (0) 11 559 2557 / E-post: elmariest@uj.ac.za

Program taught in:
Engelska
Denna kurs är
Startdatum
Feb. 2019
Duration
2 - 4 år
Part-time
Full-time
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Feb. 2019
Slutdatum
Application deadline

Feb. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum