PhD i Archotecture

Doktors studieprogram i arkitektur varar 3 år (6 terminer) och består av totalt 180 högskolepoäng.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng i organiserad studieform, och 120 högskolepoäng individuell forskning (grundläggande eller tillämpad forskning). De organiserade former består av en allmän arkitekt modul och tvärvetenskapliga valfria moduler, liksom av en årlig forskningspresentation (från presentationen av studieplanen till försvaret av avhandlingen).

Den vetenskapliga titel förvärvats av doktorand i arkitekturområdet är: doktor. Den förkortade formen av titeln placeras framför namnet är: Dr.


Baisc Mål

Programmet utbildar den oberoende vetenskapliga forskare i ordets vidaste problemområdet av arkitektoniska frågor, visar ansvar gentemot kulturregion och kompetens på internationell nivå. Ansvaret för arkitektur som både ett fält av vetenskaplig forskning och en kulturell region härrör från betydelsen av arkitektur, byggnaders kvalitet harmonisera med omgivningen, respekt för naturen och stadsmiljön, som
är i allmänhetens intresse. Kvaliteten på fysiska utrymme skyddas i allmänhetens intresse av slovenska och EU
lagstiftningen.


Allmänna kompetenser

  • fördjupad förståelse av teoretiska och metodologiska begrepp som härrör från det väsentliga i arkitekturen som vetenskap och konst, och direkt eller indirekt anknytning till arkitektur;
  • kvalifikationer att självständigt utveckla ny kunskap inom området arkitektur som en generisk område och / eller i snävt specificerade ämnen som är av betydelse i arkitektur och dess samhörighet med andra områden;
  • kvalifikationer för att lösa de mest krävande problemen genom att testa och förbättra etablerade och upptäcka nya lösningar för att uppnå kvalitet inom arkitektur,
  • kvalifikationer för att hantera de mest krävande arbetssystem och vetenskapliga forskningsprojekt inom ett brett yrkesmässig eller vetenskaplig omfattningen av fysisk planering och design, med betoning på kvalitet arkitektoniska rummet;
  • kvalifikationer för att utveckla kritisk reflektion - social, grupp och egen forskning och / eller skapande. Kval att förmedla och kommunicera forskningsresultat i följande fall:
  1. kvalificering att publicera vetenskapliga, professionella och populär (för icke-experter offentliga) papper och andra publikationer inom arkitekturområdet;
  2. kvalificering för överföring av vetenskapliga landvinningar och kunskap i arkitekt.
Program undervisas på:
Engelska
Denna kurs är På campus
Startdatum
Okt 2019
Duration
3 år
Deltid
Heltid
Pris
12,000 EUR
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Okt 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Okt 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum