Read the Official Description

DBA grad skapas för kräsna personer som har nått en fas i livet där självförverkligande är deras prioritet. Detta är den tid då vi omvärdera vår livets viktiga frågor som rör familj och karriär och framtid vi önskar. Business och globala frågor och filosofin levnads ges nya perspektiv i denna personliga undersökning.

Mer än bara en akademiskt program eller en kurs för yrkesutövare, är DBA ett allvarligt samtal om viktiga frågor som kretsar kring våra liv och hur vi formar vårt öde. Vi antar alltså en äventyrlig lärande som är erfarenhets och undersökande: erkänner att vår värld är kaotisk och att de flesta frågorna i beslutsfattandet är vad vi kategoriserar som "onda problem", måste en helt ny paradigmic ram användas.

Vår gemensamma inlärning använder alltså en kombination av filosofisk undrar, litteratur utifrån och uppskattande lärande, Design och teori U tekniker, PBL, presencing och scenarioanalys. Det är multidisciplinär och bygger på experimentella metoder.

DBA handlar om personlig utveckling och ledarskap transformations ett kraftfullt uttalande om personlig betydelse. Programmet Leader Academic är Datuk Dr Paul Chan som är en social entreprenör och en föregångare inom privat högre utbildning. Han leder ett team av tänkare och praktiker som kommer från ett brett spektrum av discipliner och livets upplevelser.

Behörighet

  • En magisterexamen i företag eller förvaltning eller relaterade eller yrkesgrenar från ett erkänt universitet med tillräcklig relevant erfarenhet inom näringslivet
  • En engelsk kunskaper nivå som anses tillräcklig för att på ett tillfredsställande sätt slutföra kursen.
Program taught in:
Engelska
Denna kurs är
Startdatum
Okt. 2019
Duration
Request Info
Part-time
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Okt. 2019
Slutdatum
Application deadline

Okt. 2019