Top forskarutbildning

PhD är en förkortning förFilosofie doktor, och titeln tilldelas vanligtvis efter att studenten har avslutat omfattande forskning inom ett angivet ämnesområde. Denna forskning bör bidra avsevärt till den nuvarande kunskapsbasen, och måste avslutas med en avhandling eller uppsats. Ofta måste avhandlingen försvaras inför en panel bestående av experter inom det aktuella ämnesområdet och det är bara efter ett vällyckat försvar som graden PhD tilldelas. En PhD tar oftast minst 4 år att slutföra, men ibland längre, beroende på studenten, universitetet och programmet.

Det finns många universitet och program världen över som erbjuder topprankade PhD-program. Studenter som vill fortsätta sin utbildning har ett brett utbud av topprankade, avancerade forskarutbildningar att välja bland, inklusive forskarutbildningar inom vårdyrken, psykologi, teknik, utbildning, biologi och biomedicin. Det finns topprankade PhD-program i varje land, så studenter som överväger att ta en PhD kan välja bland många olika länder.

Ta en titt på några av de mest populära PhD-programmen nedan - kanske hittar du det PhD-program som du letat efter!

Nyligen tillagda PhD och DBA

Goizueta Business School

Ph.d.-program i näringslivet

December 12, 2018
Vi tror att forskningssamarbete mellan studenter och fakulteter är avgörande för utbildningen av nya forskare. Det är genom samarbetsforskning du lär dig att förvandla abstrakta teoretiska frågor till verkliga projekt som kan publiceras i större tidskrifter.

Xiamen University - Wang Yanan Institute for Studies in Economics

Doktor i ekonomi

December 3, 2018
De internationella doktorandprogrammen inom ekonomi och finans vid WISE

Kaunas University of Technology

PhD i fysik (fysik)

December 2, 2018
KTU och Syddansk Universitet (Danmark) Gemensamt doktorandprogram inom fysik ger kompetens och kunskap inom områdena kondenserad materia, interaktion mellan strålning och materia, optisk spektroskopi. programmet erbjuder ett brett utbud av ämnen och allmän experimentell och teoretisk forskning inom områdena meso, mikro och nanostrukturer, fotoniska stru… [+]kturer, inklusive bildande, analys och tillämpning i plasmonik, biosensorer och alternativ energi. Forskning omfattar användandet av nya funktionella material, modern teknik (elektronstrållitografi, reaktiv plasmaetsning och holografisk litografi) och progressiva forskningsmetoder (spektroskopisk ellipsometri, Ramanspridning, infraröd spektroskopi med Fourier-transform, ultra-snabb processspektroskopi etc. ). Studenter av detta program har möjlighet att förvärva en dubbel doktorsexamen vid Shizuoka University (Japan). [-]

Universitet i Sverige

Ändra plats

Vad är egentligen en PhD?

PhD är förkortning för ”doctor of philosophy”, det vill säga filosofie doktor i Sverige – något som naturligt nog kan orsaka en del förvirring! Precis som med användningen av ordet "arts" (som i "de fria konsterna”), har "filosofi” här ingenting att göra med studiet av filosofi. Den grundläggande meningen med filosofie doktor är att du har uppnått högsta möjliga akademiska examen inom ditt ämnesområde. Den mest avancerade examen inom vilket som helst område kallas på engelska för en "terminal degree". Jobb kan kräva att du ska ha en ”terminal degree”; detta skiljer en doktorsgrad från en masterexamen, som vanligtvis är en mellanliggande examen och därmed lite mindre fullständig.

En examen som innehåller ordet ”doktor” i titeln kallas också doktorsgrad eller doktorat. Du är kanske bekant med fenomenet att universitet ofta tilldelar personer titeln ”hedersdoktor” – detta betyder att mottagaren inte har fullfört ett studie- eller forskningsprogram, men har uppnått något annat, till exempel uppfunnit något som gagnar samhället, och därför hedras med en titel. Motsatsen till ett hedersdoktorat är ett doktorat som uppnåtts via avlagd examen, på engelska kallat "earned doctorate". Du kan se detta bli nämnt i jobbannonser. Syftet är att indikera att om du bara har ett hedersdoktorat så kan du inte ansöka.

Det finns många doktorat eller doktorsgrader, och PhD är en av dem. Egentligen så ska förkortningen skrivas med punkter: Ph.D., med ”h” med liten bokstav. Men olika länder har olika namn på denna examen och olika sätt att skriva ting, och dessutom förändras skrivkonventioner. Idag är det vanligt att se termen skrivas med stora bokstäver och utan punkter: PHD.

PhD, eller filosofie doktor, är en av de äldsta doktorsgraderna. Den bär på en lång tradition full av historia och är universellt respekterad. PhD är traditionellt en akademisk examen, inte en professionell certifiering. Denna distinktion börjar dock suddas ut alltmer. Idag kan man erhålla en PhD även inom t.ex. förvaltning, socialarbete och datavetenskap. Inom humaniora kan du också ta en PhD i exempelvis kreativt skrivande, vilket tidigare hade master som högsta examen.

Fördelarna med att ha en PhD inkluderar prestige, rätten att räkna sig som expert och möjligheten att söka på jobb på en väldigt hög nivå. PhD-graden signalerar avancerade forskningsfärdigheter och rätten att undervisa på universitetsnivå. I dagens globala informationssamhälle är behovet för utbildning och fördjupning mycket större än tidigare.

Att fullföra en PhD kan vara väldigt givande om du är seriös inom ditt ämnesområde och verkligen är intresserad av att lära dig nya saker. Men – om du överväger att ta en doktorsgrad uteslutande av personligt intresse borde du tänka över ditt beslut noggrant. Att börja på ett PhD-program är svårt, och det är ett väldigt seriöst åtagande. Antagningen är väldigt sträng och kan kräva att du redan har en masterexamen. Doktorandprogram börjar vanligtvis med kurser som handlar om teori och metodologi. Så småningom skriver du kvalificerande tentor och har kanske också en muntlig examen. En del program kräver fältarbete och flera hundra timmar handledd klinisk erfarenhet. Det avslutande projektet är en avhandling, som ska vara en publikation på professionell nivå inom ditt ämnesområde. Detta projekt börjar ofta med ett formellt förslag, tar flera år att slutföra, och avslutas med ett försvar inför en kommitté.

PhD-program tar ofta i varje fall tre år att slutföra, och ibland kan de ta hela nio år. Det finns ofta en maxgräns på 8-10 år. Orsaken till att de tar så lång tid är ofta inte att arbetet är svårt, utan att andra ting kommer i vägen. Doktorander är ofta i det livsskedet där de gifter sig, får barn, och genomgår andra stora livsförändringar. I många länder får man bara ett litet ekonomiskt bidrag under sin PhD, och det är därför nödvändigt att jobba vid sidan om studierna, vilket gör att det tar längre tid.

Finansiering av doktorandprogram varierar stort beroende på ämnesområde och land. Den ideella situationen är att gå med i ett fullt finansierat program, vilket betyder att universitetet täcker din undervisningsavgift och du mottar ett stipendium och/eller garanterad anställning, vanligtvis som lärar- eller forskningsassistent. Många stipendier (universitetsstipendier) finns också tillgängliga: ett vanligt stipendium innebär att du mottar pengar, medan ett universitetsstipendium oftast betyder att du får ett jobb, ungefär som en praktikplats, vilket utgör en perfekt start för din framtida karriär.

Idag kan du också slutföra din PhD online. Ett nätbaserat doktorandprogram har några uppenbara fördelar: du får fri tillgång till dina kurser och kan planera dem så att de passar in i din vardag, och du behöver inte flytta till ett universitet som ligger långt borta. Onlineprogram är mycket billigare för universiteten då de inte måste betala för sådana saker som underhåll och tillhandahållande av lokaler och byggnader. De pengar de sparar på detta gör programmen billigare för studenterna.

Nätbaserade grader ökar i popularitet och blir alltmer respekterade. En del arbetsgivare betraktar fortfarande en nätbaserad examen som mindre värd än en traditionell examen, men andra förstår att flexibiliteten som internet erbjuder är en del av vårt moderna samhälle. Nätbaserade program är inte mindre rigorösa än traditionella program (du borde i alla fall se till att de inte är det!), och inkluderar avsevärd kontakt med både professorer och medstudenter.

De bästa doktorandprogrammen har också väl utformade karriärcentra som kan hjälpa dig att söka jobb och som ger utmärkt stöd och vägledning under din studietid. En annan indikator på ett bra program är hur lätt du kan hitta en professor som kan fungera som din mentor.

En PhD kommer hjälpa dig att avancera i karriären, oftast höja din lön en god del, och ger dig prestige. Du borde undersöka karriärmöjligheterna som finns inom ditt område noggrant innan du väljer ett program: en del områden, så som humaniora, är fullpackade med folk som har PhDs, vilket gör det nästan omöjligt att få ett jobb, speciellt om du ser för dig en framtid som professor. Andra områden växer. Logiskt sett så borde en PhD inom ett område som växer och som är i behov av forskning (och som är kopplat till mäktiga beslutsfattare) vara en tillgång. PhDs inom ekonomi, finans, marknadsföring och utvecklingsstudier, bara för att nämna några få, är säkra kort för framtida jobb och goda löneutsikter!